22.8.1863 Amanda Mechelin–LM

Svensk text

Käraste Leo!

Ett hjärtligt tack för Ditt kära brev och för att Du är så förnuftig och stannar hemma. Du har bara vunnit. – Pappas hälsa har varit lite ”kinkigsv”. Men det var bara falskt alarm. Pappas tumme på vänstra handen blev plötsligt halvt förlamad och genast trodde pappa att ett slaganfall var på kommande. Däremot visade det sig att det bara var något reumatiskt. Tanken på en sådan fara gjorde att pappa blev så nedstämd att han tappade modet och att han målade upp de sorgligaste bilderna för mig. – Jag såg genast att det inte var farligt då pappa såg livligt och bra ut. Maconi blev helt ställd när pappa dukade upp sin gissning. Samtidigt ville pappa absolut prata med Estlander och Mili fick i uppdrag att genom låtar be honom komma till oss. Detta verkade han ogilla och det blev ingenting därav. – Bästa kuren för pappa var att han plötsligt kallades till kommittén och där sitter han nu dagligen med Forselles, Fieandt, Cleve, Akiander och Neovius. Gustafson för protokoll. Tummen har blivit bättre och fastän pappa ropar Ack och ve som alltid så går det ändå helt bra att arbeta i den stränga tjänsten. Pappa är alltid en annan när han är i tjänst. Ferierna är inte alls bra för honom. Jag måste skriva med blyertspenna eftersom Adu fann för gott att ta med våra stålfjädrar och jag har inte tid att vänta på ett stadsbud. Före kommittén var jag hos pappa i två dagar. Tummen smordes in. Armen koppades och dessutom behandlade vi dagligen tummen med dusch. – Gör vad Du kan med Adus toalettsaker. Kläderna är i fullständig ordning. Han behöver väl en examenskostym. Måtte det också lyckas att placera honom där. Systrarna vill gärna ge en minnesgåva till Savander. Han behöver ett album. Köp ett till honom. Det får kosta högst två rubel. Pengarna för det och för blommorna följer med. Efter denna [...]oläslig/saknad text resterna av Nyboms fordransv. [...]oläslig/saknad text är det Din tur min stackars Leo. Det går långsamt men det kommer ändå att lyckas. På tisdag åker Adu vidare. Savander är så snäll och tar honom till sig tills han vet hur hans öde kommer att bli. Jag väntar mig väldigt lite av Adus prestationer, men mycket av lärarnas godhet och att de inte stöter ut honom. Adjö, min käraste. Jag kan inte skriva något brev på det här viset. Pennan är hård som trä. Bättre framöver. Alla hälsar

genom Din
Mamma

Käraste! Pengarna för blommorna och albumet finns bland sakerna i Emils låda och dem får Du ut när Du växlar. – Till resan och för Adus utgifter har han fått i sina händer sammanlagt 40 rubel. Hans arvode är 36 rubel – av tertialet behöll vi bara 30 rubel. Förlåt att Du blev utan igen.

Hjärtliga hälsningar från alla. Pappa är mycket rask och verksam.

Finsk text

Rakas Leo!

Sydämellinen kiitos rakkaasta kirjeestäsi ja suuresta järkevyydestäsi pysyä kotona. Olet vain voittanut. Isän terveydentila on ollut hiukan niin ja näin, mutta se olikin vain väärä hälytys. Isän vasemman käden peukalo halvaantui yhtäkkiä puoliksi, ja isä luuli heti että kohtaus oli tulossa. Osoittautui kuitenkin, että se oli vain reumaattista. Ajatus sellaisesta vaarasta painoi isän niin alamaihin, että hän menetti kaiken rohkeutensa ja maalasi eteeni todella surullisia näkymiä. Näin heti, ettei se ollut vaarallista, sillä isän ulkomuoto oli pirteä ja hyvä. Maconi oli aivan ällistynyt, kun isä esitti hänelle olettamuksensa. Isä halusi kuitenkin puhua seikkaperäisesti Estlanderin kanssa, ja Milin tehtävänä oli pyytää hänet meille laulujen välityksellä (?). Tämä ei näyttänyt olevan hänen mieleensä, sillä siitä ei tullut mitään. Parasta hoitoa isälle oli, että hänet kutsuttiin yhtäkkiä komiteaan, ja siellä hän nyt istuu päivittäin Forsellesin, Fieandtin, Cleven, Akianderin ja Neoviuksen kanssa. Gustafson pitää pöytäkirjaa. Peukalo on jo parempi, ja vaikka isä huudahtaa Aih! ja Voih! kuten aina, tiivis työ sujuu kuitenkin varsin hyvin. Isä on aina kuin toinen ihminen ollessaan työssä. Lomat eivät ole hänelle lainkaan hyväksi. Minun on kirjoitettava lyijykynällä, koska Adu halusi ottaa mukaansa teräskynämme ja koska minulla ei ole nyt aikaa odottaa kaupunkilähettiä. Ennen komiteaa olin kaksi kokonaista päivää isän luona. Peukaloa voideltiin, käsivartta kupattiin, ja lisäksi olemme päivittäin käsitelleet peukaloa suihkulla. Tee nyt voitavasi niiden Adun toilettijuttujen suhteen. Vaatepuoli on täysin kunnossa. Valmistujaispuvun hän kyllä tarvitsee. Kunpa myös onnistuisi sijoittaa hänet sinne. Sisaret haluaisivat mieluusti antaa Savanderille jonkin muistoesineen. Hän tarvitsee albumin. Osta hänelle sellainen enintään 2 ruplalla. Ohessa rahaa siihen ja kukkiin. Tämän [...]oläslig/saknad text jälkeen Nybomin loput [...]oläslig/saknad text varmaankin Sinulle, Leo-parkani. Vähitellen se kyllä onnistuu. Tiistaina Adun on jatkettava matkaa. Savander on niin ystävällinen, että ottaa hänet luokseen kunnes hän tietää, kuinka hänen kohtalonsa päätetään. Minulla on hyvin vähän toivoa Adun suoritusten suhteen, mutta sitäkin enemmän opettajien hyväntahtoisuudelta, etteivät torju häntä. Näkemiin, rakkahin! En voi kirjoittaa kirjettä tällä tavalla, kynä on kova kuin puu. Vastaisuudessa parempaa. Kaikilta terveisiä välittää

Äiti

Rakkahin!

Rahat kukkiin ja albumiin ovat Emilin laatikossa muun seassa ja ne saat sieltä rahaa vaihtaessasi. Hänellä on käytössään matkaan ja Adun kuluihin yhteensä 40 ruplaa. Hänen palkkionsa teki 36 ruplaa. Saimme vuosikolmanneksesta vain 30 ruplaa. Suo anteeksi, että jäit taas ilman. Sydämelliset terveiset kaikilta. Isä on oikein reipas ja toimelias.

Original (transkription)

Lieber Leo!

Herzlichen Dank für Deinen
lieben Brief und für Deine
große Vernünftigkeit zu
Hause zu bleiben. Du hast
nur gewonnen. – Papas Ge-
sundheit ist etwas ”kinkig”
gewesen, es war doch nur
blinder Allarm. Papas Daumen
an der linken Hand wurde
plötzlich halb gelähmt und Papa
glaubte gleich daß der Schlag
im Anzuge war. Indeß bewies
es sich daß es nur rheumatisch
war. Der Gedanke von solcher
Gefahr brachte Papa so herunter
daß er allen Muth verlor
und mir die traurigsten
Bilder vormalte. – Ich sah es
gleich daß es nicht gefährlich war
|2| denn Papas Aussehn war lebhaft
und gut. Makoni war ganz
erstaunt als Papa ihn seine Ver-
muthung auftischte. Indeß wollte
Papa durchaus mit Estlander
sprechen und Mili hatte den
Auftrag ihn durch Lieder zu
uns zu bitten. Dieses schien
ihm nicht zu gefallen, denn
daraus wurde nichts. – Die beste
Kur für Papa war, daß er plötzlich
zum Committé berufen wurde
und da sitzt er nun täglich mit
Forselles, Fieandt, Cleve, Akiander
u Neovius. Gustafson führt das
Protokoll. Der Daumen ist schon
beßer und obgleich Papa wohl
Ach u we wie immer ausruft
geht es doch ganz gut im
strengen Dienste zu arbeiten.
Papa ist immer ein anderer
wenn er im Dienste ist. Die
|3| Ferien sind ihm gar nicht gut.
Ich muß mit Bleifeder schreiben, weil
es Adu beliebte unsere Stahlfedern
einzupackensvårtytt und weil ich jetzt nicht
Zeit habe ein Stadtbotschaft ab-
zuwarten. Vor dem Commite war
ich zwei ganze Tage bei Papa.
Der Daumen wurde eingerieben.
Der Arm geschröpft und außer-
dem haben wir täglich den Daumen
mit dusch traktirt. – Thu nun
was Du kannst mit Adus
toilettgeschichten. Die Wäsche ist
in vollkommen Ordnung. Einen
examensanzug braucht er wohl.
Möchte es auch gelingen ihn
da zu placiren. Die Schwestern
möchten gern am Savander
ein Andenken geben. Er braucht
ein Albumsvårtytt. Kaufe ihm eins
für höchstens 2. RlRubel. Das Geld
dazu und für die Blumen folgtsvårtytt
hierbei. Nach dieser [...]oläslig/saknad text
die Reste von Nyboms fordransvårtytt
[...]oläslig/saknad text kommt wohl die Reihe ansvårtytt
|4| Dich mein armer Leo. Bei wenigem
wird es doch gelingen. Dienstag
muß Adu weiter reisen. Sa-
vander ist so liebenswürdig daß
er ihn zu sich nimmt bis er
weiß wie sein Schicksal sich ent-
scheiden wird. Ich hoffe sehr wenig
von Adus Leistungen, aber
alles von der Güte der Lehrer
daß sie ihn nicht verstoßen.
Adieu liebster! ich kann keinen
Brief auf diese Art schreiben
die Feder ist hart wie Holz.
Künftig beßer. Alle grüßen

Durch Deine

Ma

Liebster! Das Geld für die Blumen
und das Album ist in Emils Kasten ein-
gemischt und wird beim Wechseln los-
kommen. – Er hat zur Reise und für
Adus Ausgaben zusammen 40. Rl in
Händen. Seine gage machte 36. Rl
Wir behielten vom tertial nur 30. Rl
Verzeih daß Du wieder ohne bliebst.
Herzliche Grüße von allen. Papa ist sehr
rasch und thätig.

Dokumentet i faksimil