9.9.1872 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Ditt innehållsrika bref af den 7 dennes har jag erhållit och tackar Dig hjertligt för det glada perspektif till förtjenst som Du låter skymta fram. –

Jag befinner mig i en så betryckt pekuniär ställning att jag vore villig antaga en huru obehaglig tjenst som helst, blott inkomster dermed vore förenade.

Onsdagen den 11 September anländer jag med aftontåget till Helsingfors och skulle Du vara nog älskvärd,|2| om Du Thorsdags förmiddagen sände häst att afhemta mig till Botby, så att jag blefve i tillfälle att inhemta nödiga instruktioner, innan jag sammanträffar med Herr Tallqvist. –

Gud ske lof! att Din åkomma är bättre. – Vi skola väl fara till Notsjö med Dig föratt jaga hare, så blir nog magen i skick! Tandefelt har ännu icke besökt Laitiala!

Helsa Dina pijor från Din broder

Robert.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Sain sisällyksekkään kirjeesi tämän kuun 7. päivältä ja kiitän sinua sydämellisesti väläyttämistäsi iloisista ansionäkymistä.

Rahapulani on sellainen, että voisin ruveta miten ikävään työhön tahansa, kunhan vain saisin siitä tuloja.

Tulen keskiviikkona 11. syyskuuta iltajunalla Helsinkiin, joten lähettäisitkö torstaina aamupäivällä hevosen hakemaan minut Puotilaan, jotta saisin tarpeelliset ohjeet ennen kuin tapaan herra Tallqvistin.

Luojan kiitos, että vaivasi on parempi. – Emmeköhän lähde sinun kanssasi Nuutajärvelle pyytämään jäniksiä, niin mahasi tulee kuntoon! Tandefelt ei ole vielä käynyt Laitialassa!

Terveisiä tytöillesi, lähettää veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Ditt innehållsrika bref af
den 7 dennes har jag erhållit
och tackar Dig hjertligt för
det glada perspektif till
förtjenst som Du låter skymta
fram. –

Jag befinner mig i en så
betryckt pekuniär ställning
att jag vore villig antaga
en huru obehaglig tjenst
som helst, blott inkomster
dermed vore förenade.

Onsdagen den 11 September an-
länder jag med aftontåget
till Helsingfors och skulle
Du vara nog älskvärd,
|2| om Du Thorsdags förmidda-
gen sände häst att afhem-
ta mig till Botby, så att
jag blefve i tillfälle att
inhemta nödiga instruk-
tioner, innan jag samman-
träffar med Herr Tallqvist. –

Gud ske lof! att Din åkom-
ma är bättre. – Vi skola
väl fara till Notsjö med
Dig föratt jaga hare, så
blir nog magen i skick!
Tandefelt har ännu icke
besökt Laitiala!

Helsa Dina pijor från
Din broder

Robert.

Dokumentet i faksimil