4.7.1869 Edvard von Krusenstjerna–LM

Svensk text

|1|

Broder Mechelin.

Det är ledsamt att få börja ett bref med ursägter, men så måste jag dock, ty jag borde hafva skrifvit för längesedan. Jag visste att du ej skulle återkomma till Helsingfors förrän till Midsommaren och ansåg derföre ej skäl att skrifva förr, men hvarföre jag sedan skjutit upp dermed, vet jag verkl.verkligen ej. Nu får jag emellertid varmt tacka dig för all din gästfrihet och välvilja, och fast tacksägelsen kommer sent, är den dock lika hjertlig. Det känns nästan rent af förödmjukande att hafva blifvit föremål för så mycket|2| gästfrihet, då man vet att huru gerna man än skulle vilja, kan man ej visa samma erkänsla tillbaka. Hälsa och hjertligen Lagerborg, Montgomery och Idestam. Idestam inlöste vexeln.

Besöket i Tammerfors var särdeles angenämt, tack vare Idestam och hans familj. Färden till Åbo var ock bra; visst regnade det sista tolf milen, men jag fann mig godt i din ypperliga schäs och lyste med min storartade språkkunskap, bestigande sig till tre ord, häst, straxt, Åbo. I Åbo tillsade jag om rengörning af schäsen samt arrangerade om dess fraktande till Helsingfors med första lägenhet. Den har väl kommit oskadad fram.

|3|

Hvem blef egare till Lauko? Din bror eller Assessor Hallonblad? Bra gerna skulle jag vilja ega ditt porträtt, och detta är orsaken hvarföre jag nu tar mig friheten sända mitt eget, ty derigenom påtvingar jag dig återbetalningsskyldighet. Min adress är Carlstad.

Måtte dina vägar någon gång föra dig tillsammans med mig. Icke kan jag då i någon mån gengälda allt hvad jag är dig skyldig, men jag kan åtminstone få tillfälle visa att min vilja är ärlig.

Din sannt tillgifne vän

Edvard von Krusenstjerna

Finsk text

Veli Mechelin

On murheellista aloittaa kirje anteeksipyynnöllä, mutta minun täytyy tehdä niin, koska minun olisi pitänyt kirjoittaa jo kauan sitten. Tiesin, ettet ole palaamassa Helsinkiin ennen juhannusta ja siksi ajattelin, että kirjoittamisella ei ole kiire, mutta mistä syystä olen lykännyt asiaa sen jälkeenkin, sitä en todellakaan tiedä. Nyt saan kuitenkin lämpimästi kiittää vieraanvaraisuudestasi ja hyväntahtoisuudestasi, ja vaikka kiitos tulee myöhään, se on silti yhtä sydämellinen. Tuntui melkeinpä nöyryyttävältä saada osakseen niin paljon vieraanvaraisuutta, kun en tiedä, miten milloinkaan voisin korvata sitä, vaikka kuinka haluaisinkin. Sydämelliset terveiset myös Lagerborgille, Montgomerylle ja Idestamille. Idestam lunasti vekselin.

Tampereella käynti oli erityisen miellyttävä, kiitos Idestamin ja hänen perheensä. Matka Turkuun sujui myös hyvin, vaikka satoikin viimeiset 12 peninkulmaa, mutta minä pärjäsin hyvin sinun eriomasissa kieseissäsi ja loistin kielitaidollani joka yltää kolmeen sanaan: hevonen, pian, Turku. Turussa käskin puhdistaa kiesit ja huolehdin niiden lähettämisestä Helsinkiin ensi tilassa. Kai ne ovat tulleet ehjinä perille.

Kenestä tuli Laukon omistaja? Onko se veljesi vai asessori Hallonblad? Haluaisin kovin mieluusti valokuvasi, ja siksi otan vapauden lähettää sinulle omani, koska sillä tavoin muistutan sinua vastavuoroisuusvelvotteestasi. Osoitteeni on Carlstad.

Kunpa meidän tiemme joskus kohtaisivat. En voi missään määrin hyvittää kaikkea sitä mitä pitäisi, mutta ainakin näkisit, että todellista tahtoa siihen on.

Todella uskollinen ystäväsi

Edvard von Krusenstjerna.

Original (transkription)

|1|

Broder Mechelin.

Det är ledsamt att få börja ett bref
med ursägter, men så måste jag dock, ty
jag borde hafva skrifvit för längesedan.
Jag visste att du ej skulle återkomma
till Helsingfors förrän till Midsommaren
och ansåg derföre ej skäl att skrifva förr,
men hvarföre jag sedan skjutit upp
dermed, vet jag verkl.verkligen ej. Nu får jag
emellertid varmt tacka dig för all
din gästfrihet och välvilja, och fast tack-
sägelsen kommer sent, är den dock lika hjert-
lig. Det känns nästan rent af förödmjukan-
de att hafva blifvit föremål för så mycket
|2| gästfrihet, då man vet att huru gerna man
än skulle vilja, kan man ej visa samma
erkänsla tillbaka. Hälsa och hjertligen
Lagerborg, Montgomery och Idestam. Idestam
inlöste vexeln.
tillagt

Besöket i Tammerfors var särdeles an-
genämt, tack vare Idestam och hans fa-
milj. Färden till Åbo var ock bra; visst
regnade det sista tolf milen, men jag
fann mig godt i din ypperliga schäs
och lyste med min storartade språk-
kunskap, bestigande sig till tre ord, häst,
straxt, Åbo. I Åbo tillsade jag om
rengörning af schäsen samt arrangerade
om dess fraktande till Helsingfors med
första lägenhet. Den har väl kommit oska-
dad fram.

|3|

Hvem blef egare till Lauko? Din bror
eller Assessor Hallonblad?
Bra gerna skulle jag vilja ega ditt por-
trätt, och detta är orsaken hvarföre jag nu
tar mig friheten sända mitt eget, ty derige-
nom påtvingar jag dig återbetalningsskyl-
dighet. Min adress är Carlstad.

Måtte dina vägar någon gång föra dig
tillsammans med mig. Icke kan jag då
i någon mån gengälda allt hvad jag är
dig skyldig, men jag kan åtminstone få
tillfälle visa att min vilja är ärlig.

Din sannt tillgifne vän

Edvard von Krusenstjerna

Dokumentet i faksimil