26.6.1854 LM–Gustaf Mechelin

Svensk text

Kära Pappa!

Senaste postdagen den 21:a väntade vi ett brev av Pappa och såg mycket fram emot det, men inget brev kom. Vi blev naturligtvis mycket oroliga på grund av det, men det är ju möjligt att det är den osäkra postgångens fel att det inte kom något brev. Eller vad kan väl vara orsaken? Är Pappa sjuk? Eller har Pappa annars fått förhinder? Dock hoppas vi att få ett brev med nästa post. Postgången här fungerar så att man alltid på onsdag morgon skickar breven i en väska till Pöytis, varifrån väskan kommer tillbaka med brev och tidningar på eftermiddagen. Denna gång skriver jag redan på måndag kväll, eftersom vi åker till Kolwa i morgon kl. 6 på morgonen. Mamma är mycket orolig eftersom det inte har kommit något brev; hon skulle också skriva nu, men hon är sysselsatt med reseförberedelserna och att förbereda kläderna. Vi har haft det utmärkt här. Jag har aldrig upplevt en sådan tid när det gäller vädret. Varje morgon har varit utomordentligt klar och varm, och så har det varit fram till eftermiddagen; sedan har det blivit åskväder och regn, vilket har hållit på i ungefär en timme. Så har det varit varje dag. Varje dag har jag simmat en eller två gånger i ån, som här bara är mellan fyra och fem alnar bred och två alnar djup. Dessutom flyter ån mycket lugnt här, den är nästan som en sjö, så att Pappa inte behöver oroa sig över att det kunde vara farligt. Jag har inte ännu läst särskilt flitigt, bara ungefär hälften av Termos botanik, och jag har reciterat ur Lundevall. Efter resan till Kolwa skall jag börja ordentligt, eftersom jag gärna vill bli student efter jul. Johannesaftonen tillbringade vi hos Branders, eftersom häradshövdingsv Brander heter Adolf. Johannesdagen var Branders här på middag, efter att vi hade varit i kyrkan, där det var svensk gudstjänst. I söndags var vi bjudna till dem igen. Jag har tillräckligt med sällskap där; en son, 20 år, är student, den andra sonen är 15 år gammal och har i år gått ur Åbo skola. Studenten, som jag var mer tillsammans med än med den andra, har berättat olika saker om såväl studentexamen som studentlivet. Branders kommer också till Kolwa, där vi kommer att stanna tre eller fyra dagar. De bor lyckligtvis fyra verst härifrån så att vi inte behöver vara tillsammans med dem så väldigt ofta. Med Adu har vi alla varit nöjda. Han har varit ovanligt rask och är inte rädd för hundarna som är här – de är inga arga djur heller. Alma har också varit rask; hon badade med tanterna; men Mili vågade inte. I parken finns en rik vegetation. Där finns pyrola rotundifolia och uniflora. Convallaria och två arter av geranium fylvaticum, och olika andra, till exempel ett slags svärdslilja som är mycket fin och gul. Här finns ingen annan flora än en gammal upplaga av Liljeblad, men igår fick jag en ny upplaga av Haartmans flora till låns av den yngre Brander. – Professorn kom från Kolwa vid Johannes och stannade här i två dagar. Han är mycket åldrad, men fortfarande en ivrig fiskare. – Många hjärtliga hälsningar från Mamma och oss andra. Måtte pappa vara frisk och komma snart; det önskar från hjärtat pappas

Leo.

Finsk text

Rakas isä!

Odotimme isältä kirjettä viime postipäivänä, 21. päivä, ja olimme siitä kovin iloisia, mutta kirjettä ei tullutkaan. Huolestuimme tästä tietenkin kovasti, mutta onhan mahdollista että epävarma postinkulku on syypää siihen, että kirjettä ei tullut. Vai mikä sitten voi olla syynä? Onko isä sairaana? Vai onko isällä ollut jokin muu este? Toivottavasti saamme kirjeen seuraavan postin mukana. Postinkanto on täällä järjestetty niin, että kirjeet lähetetään joka keskiviikkoaamu laukussa Pöytyälle, mistä laukku sitten tulee iltapäivällä takaisin kirjeiden ja sanomalehtien kera. Tällä kertaa kirjoitan jo maanantai-iltana, koska matkustamme huomisaamuna kello kuudelta Kolvaaseen. Äiti on kovin levoton, kun kirjettä ei ole tullut; hänkin kirjoittaisi nyt mutta on kiinni matka- ja vaatevalmisteluissa. Meillä on ollut täällä oikein mukavaa. En ole koskaan kokenut tällaista aikaa sään suhteen. Joka aamu on ollut uskomattoman kirkasta ja lämmintä, ja sitä on kestänyt iltapäivään asti. Sitten on kyllä hiukan ukkostanut ja satanut, ja sitä on kestänyt tunnin verran. Tällaista on ollut joka päivä. Olen käynyt joka päivä kerran tai kahdesti uimassa joessa, joka on täällä vain 4–5 kyynärää leveä ja 2 kyynärää syvä. Sitä paitsi se virtaa aivan hitaasti, on lähes kuin järvi, niin että isän ei tarvitse ollenkaan pelätä että se voisi olla vaarallinen. En ole vielä opiskellut ahkerasti, vain noin puolet Termon botaniikasta, ja myös Lundevallia olen lausunut ääneen. Kolvaan-matkan jälkeen aion aloittaa tosissani, sillä olisin kovin mielelläni joulun jälkeen ylioppilas. Juhannusillan vietimme Brandereilla, koska kihlakunnantuomarisv on nimeltään Adolf Brander. Branderit olivat täällä jo juhannuspäivänä päivällisellä, jonka jälkeen kävimme kirkossa, missä oli ruotsinkielinen jumalanpalvelus. Sunnuntaina meidät oli taas kutsuttu heille. Minulla on siellä kylliksi seuraa: 20-vuotias poika on opiskelija, toinen pääsi keväällä Turun koulusta ja on 15-vuotias. Opiskelija, jonka seurassa olen ollut enemmän kuin tämän toisen, on kertonut minulle kaikenlaista niin ylioppilastutkinnon kuin opiskelijaelämänkin vaiheista. Branderit tulevat myös Kolvaaseen, missä viivymme kolmesta neljään päivää. He asuvat onneksi neljän virstan päässä täältä, niin ettei meidän tarvitse niin kauhean usein olla tekemisissä. Aduun olemme kaikki olleet oikein tyytyväisiä. Hän on ollut epätavallisen reipas eikä lainkaan pelkää täällä olevia koiria – eivät ne kyllä olekaan mitään vihaisia elukoita. Almakin on ollut reipas; hän on käynyt tätien kanssa uimassa, Mili taas ei ole rohjennut. Puistossa on rikas kasvillisuus. Siellä on pyrola rotundifoliaaisotalvikkia ja unifloraatähtitalvikkia, kahta lajia convallariaakieloa, geranium sylvaticumiametsäkurjenpolvea ja erinäisiä muita, esimerkiksi eräänlaista hyvin kaunista miekkaliljaa. Täällä ei ole muuta kasviota kuin vanha laitos Liljebladin teoksesta, mutta sain eilen nuoremmalta Branderilta lainaksi Haartmanin kasvion uuden laitoksen. Professori tuli juhannukseksi Kolvaasta ja jäi tänne kahdeksi päiväksi. Hän on kovasti vanhentunut mutta yhä innokas kalamies. Paljon lämpimiä terveisiä äidiltä ja meiltä kaikilta. Kunpa isä vain olisi terveenä ja tulisi pian tänne; sitä toivoo sydämestään isän

Leo.

Original (transkription)

|1|

Lieber Papa!

Letzten Posttag d. 21, erwarteten wir Brief
von Papa und freuten uns sehr darauf, aber kein
Brief kam. Wir wurden natürlicherweise sehr
unruhig darüber, aber es ist ja möglich daß der un-
sichere Postgang daran Schuld ist daß kein Brief
kam. Oder was kann wohl die Ursache sein?
Ist Papa krank? oder hatstruket ist Papa sonst sonst ver-
hindert gewesen? Wir hoffen doch mit der näch-
sten Post Brief zu bekommen. Der Postgang
hier ist so gestellt daß man immer am Mittwoch-
morgen die Briefe in einer Tasche nach Pöytis schickt,
wovon die Tasche dann am Nachmittage mit Briefen
und Zeitungen, zurückkehrt. Diesmahl schreibe ich
schon am Montag Abend, weil wir Morgen früh um
6 Uhr nach Kolwa fahren. Mama ist sehr unruhig
weil kein Brief gekommen ist; sie würde jetzt auch
schreiben, aber sie ist mit Reise- und Wäschevorberei-
tungen beschäftigt. Wir haben es hier sehr trefflich
gehabt. Ich habe nie eine solche Zeit erlebt, was das
Wetter betrifft. Jeden Morgen ist es ausserordent-
lich klar und warm gewesen und so hat es bis zum
Nachmittag gedauert; dann aber ist es ein bischen
|2| Donnerwetter und Regen gewesen, welches uhngefähr
eine Stunde gedauert hat. So ist es jeden Tag gewe-
sen. Ich bin jeden Tag ein oder zwei mal schwim-
men gewesen im Flusse, welcher hier nur 4 à 5 Ellen
breit und 2 Ellen tief ist. Ausserdem fließt er sehr
ruhig, beinahe wie ein See, so daß Papa gar nicht
fürchten braucht daß es gefährlich sein könnte.
Ich habe noch nicht fleissig studiert, nur uhngefähr
die Hälfte von Termos Botanik, und aus Lundevall
habe ich auch rezetirt. Nach der Kolwa Reise werde ich
recht im Ernste anfangen, denn ich möchte sehr gern
nach Weihnachten Student werden. Den Johanne-
Abend brachten wir bei Branders zu, weil der Härads-
höfding Brander Adolf heisst. Am Johannetage waren
Branders hier schon zum Mittag, nachdem wir in der
Kirche gewesen waren, wo es Schwedischer Gottesdienst
war. Sonntags waren wir wieder zu ihnen einge-
laden. Ich habe da genug Gesellschaft; ein Sohn, 20 Jahre
alt, ist Student, der andere kam dies Jahr aus der Abo
Schule und ist 15 Jahre alt. Der Student, mit welchem
ich mehr gewesen bin, als mit dem andern, hat mir ver-
schiedenes über die Verhältnisse sowohl im Student-
examen als im Studentleben erzählt. Branders wer-
den auch nach Kolwa kommen, wo wir drei och vier
Tage bleiben werden. Sie wohnen glücklicherweise
4 Wersten hiervon so daß wir nicht so sehr oft zu-
|3| sammen sein brauchen. Mit Adu sind wir alle sehr
zufrieden gewesen. Er ist ungewöhnlich rasch gewesen
und fürchtet gar nicht die Hunde welche hier sind –
sie sind auch gar nicht böse Thiere. Alma ist auch rasch
gewesen; sie ist mit den Tanten baden gewesen; Mili
hat aber nicht gewagt. Im Parke ist eine reiche
Vegetation. Da sind Pyrola rotundifolia und uniflora.
Convallaria von zwei Sorten, Geranium fylvaticum, und ver-
schiedene andere, zum Beispiel ein Art sehr hübsche gelbe
Schwertlilie. Hier ist keine andere Flora als eine
alte Auflage von Liljeblad, aber ich bekam gestern
vom jüngeren Brander eine neue Auflage von Haart-
mans Flora, zu leihen. – Der Professor kam zu
Johanne von Kolwa und blieb hier zwei Tage. Er
ist sehr veraltet, aber ist noch ein eifriger Fischer. –
Viele herzliche Grüsse von Mama und uns allen.
Möchte Papa nur gesund sein und bald kommen;
das wünscht von Herzen Papas

Leo.

Dokumentet i faksimil