1859 Till min älskling

Svensk text

|1|

Till min älskling.

När jag sjunger, när i toners vågor
Jag vill kyla af mitt hjertas lågor,
Då är du det mål dit sången far,
Du som ger den allt det lif den har,
Och hos dig den slutligt söker svar
På de tusen dolda, vilda frågor.

När jag tänker, när i nattens stunder
Jag vill forska alltets eviga grunder,
Står min Aina plötsligt för min själ.
O, då glömmer jag de lärdas gräl,
Tanken bjuder visheten farväl,
flyr på fantasin till kärlekslunder.

När jag slumrat in och börjar drömma,
Se, då sväfvar bilder, ljufva, ömma,
För min dröm; så tjusfullt vinka de,
Flägta frid och mild hugsvalelse.
Drömmens bilder, som emot mig le –
O, att lifvet ej mig bjöd er glömma!

|2|

Ja, min älskling, ja min Aina, svara,
Skall det allt blott ungdomsdrömmar vara,
Gäckande, som oceanens rand
Stundom hägrar lik en längtad strand,
Då förgäfves seglarn ropar: land! –
O, min älskling, gåtan snart förklara!

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Till min älskling.

När jag sjunger, när i toners vågor
Jag vill kyla af mitt hjertas lågor,
Då är du det mål dit sången far,
Du som ger den allt det lif den har,
Och hos dig den slutligt söker svar
På de tusen dolda, vilda frågor.

När jag tänker, när i nattens stunder
Jag vill forska alltets eviga grunder,
Står min Aina plötsligt för min själ.
O, då glömmer jag de lärdas gräl,
Tanken bjuder visheten farväl,
flyr på fantasin till kärlekslunder.

När jag slumrat in och börjar drömma,
Se, då sväfvar bilder, ljufva, ömma,
För min dröm; så tjusfullt vinka de,
Flägta frid och mild hugsvalelse.
Drömmens bilder, som emot mig le –
O, att lifvet ej mig bjöd er glömma!

|2|

Ja, min älskling, ja min Aina, svara,
Skall det allt blott ungdomsdrömmar vara,
Gäckande, som oceanens rand
Stundom hägrar lik en längtad strand,
Då förgäfves seglarn ropar: land! –
O, min älskling, gåtan snart förklara!

Dokumentet i faksimil