24.4.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Ditt vänskapsfulla af den 22 medföljde en remissvexel å msmark silver 13 047: 70, medel influtna å prioritetsvårtytt, som härmed erkännes. –

Oaktadt din tid sannoliktsvårtytt säkert är bra strängt [...]oläslig/saknad text upptagen måste jag bedja Dig vara god och genom Johanson t. ex. till brandstoden inom denna månad inbetala en räntasvårtytt för mig msmark silver 240 samt tillsvårtytt bolaget [...]oläslig/saknad text lifpremier för ett försäkringsbref no 5 257, förfaller den 7 dennes å msmark silver 64: 79. –

Valuta för detta äfvensom för min andelsvårtytt i FBankenFöreningsbanken prper den 1 Maj å msmark silver 2 000 kan Du disponera af medel som Atte möjligen derförinnan aflemnatsvårtytt samt af en summa stor msmark silver 1 921: 36, som Du någon eftermiddag ville inkassera hos G. W. Edlund för till honom levereradt papp. Edlund har fakturan och har af mig underrättats att Du skulle uppbära liqvid för densamma. – I din nästa afräkning ville Du sedan upptaga alla dessa poster så att jag kan betala Nokia ABolagAktiebolag.

Vid Nokia går arbeterna i full gång numera. Från idag borde vi hafva derute Ca 100 man. – Äfven maskinbeställningarne skrida framåt. Allt väl således bara Finl. BankFinlands Bank blefve berättigad utgifva vårt lån. –

Helsningar! Din tillgifne

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

22. päivän ystävällisen kirjeesi mukana tuli 13 047,70 hopeamarkan postivekseli, etuoikeutetuista osakkeista kertyneet varat, jotka näin tunnustan vastaanotetuiksi.

Vaikka aikasi on todennäköisesti hyvin [...]oläslig/saknad text tiukalla, voisitko silti maksaa puolestani Johansonin kautta esimerkiksi palorahojen tämän kuun koron 240 hopeamarkkaa sekä yhtiön [...]oläslig/saknad text henkivakuutusmaksuja vakuutuskirjalle no 5 257, joita erääntyy tämän kuun 7. päivänä 64,79 hopeamarkkaa.

Valuuttaa on tähän tarkoitukseen minunkin osaltani Yhdyspankissa toukokuun 1. päivään mennessä 2 000 hopeamarkkaa, voit käyttää varoja, jotka Atte ehkä on jo tuonut sekä ne 1 921,36 hopeamarkkaa jotka voit jonakin iltapäivänä periä G. W. Edlundilta hänelle toimitetusta pahvista. Edlundilla on lasku, ja olen ilmoittanut hänelle, että sinä perit maksun. – Ottaisitko sitten seuraavaan tilitykseesi kaikki nämä erät, jotta voin maksaa Nokia-yhtiölle.

Nokialla työt ovat nyt täydessä käynnissä. Tästä päivästä lähtien meillä pitäisi olla siellä noin 100 miestä. – Konetilauksetkin etenevät. Kaikki on siis hyvin, kunhan vain Suomen Pankki saisi luvan myöntää meille lainan.

Terveisin, uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Ditt vänskapsfulla af den 22 medföljde en remiss-
vexel å msmark silver 13 047: 70, medel influtna å prioritetsvårtytt,
som härmed erkännes. –

Oaktadt din tidtillagt sannoliktsvårtytt säkert är bra strängt [...]oläslig/saknad text upp-
tagen måste jag bedja Dig vara god och genom
Johanson t. ex. till brandstoden inom denna månadtillagt inbetala en räntasvårtytt
för mig msmark silver 240 samt tillsvårtytt bolaget [...]oläslig/saknad text
lifpremier för ett försäkringsbref no 5 257tillagt, förfaller den 7 dennes
å msmark silver 64: 79. –

Valuta för detta äfvensom för min andelsvårtytt
i FBankenFöreningsbanken prper den 1 Maj å msmark silver 2 000tillagt kan Du disponera af
medel som Atte möjligen derförinnan aflemnatsvårtytt
samt af en summa stor msmark silver 1 921: 36, som Du
någon eftermiddag ville inkassera hos G. W.
Edlund för till honom levereradt papp.
Edlund har fakturan och har af mig underrät-
tats att Du skulle uppbära liqvid förtillagt densamma. – I din
nästa afräkning ville Du sedan upptaga alla
dessa poster så att jag kan betala Nokia ABolagAktiebolag.

Vid Nokia går arbeterna i full gång numera.
Från idag borde vi hafva derute Ca 100 man. – Äfven
maskinbeställningarne skrida framåt. Allt väl således bara
Finl. BankFinlands Bank blefve berättigad utgifva vårt lån. –

Helsningar! Din tillgifne

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil