[3.]3.1866 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Min käre Leo!

I förrgår skrev jag några rader för att be dig sända din ansökan för platsen som borgmästare. Jag har med Robert just tillbringat några dagar i Helsingfors, där jag haft ett långt samtal med Lagerborg om dina chanser att säkra denna plats. Han inledde med att visa sig vara anhängare till Höckert, det vill säga att han försäkrade att Höckert troligen hade de bästa chanserna att bli utnämnd, och han erbjöd sig inte alls att verka till förmån för dig. Jag vet ändå inte om han har varit väldigt aktiv med att värva röster för Höckert och jag tror tvärtom att han inte i högre grad motsätter sig dina intressen. Han avslutade med att ge användbara upplysningar och erbjöd sig att sondera opinionen för att kunna ge mig en klarare bild av vilka dina chanser är. Han var till och med av den åsikten, som jag redan berättade i mitt senaste brev, att man borde sända in ansökan, och han försäkrade att om du vore närvarande, om du kunde visa upp dig för de röstberättigade, prata med dem, uppvakta dem lite, skulle du troligtvis dra det längre strået bland dina rivaler. De personer som han hade talat med om dig hade verkat stöda tanken och välja dig utan att tidigare ha tänkt på saken. Han sa mig avslutningsvis|2| att man inte behövde dra sig för att agera till förmån för dig, eftersom alla sökande arbetar och till och med intrigerar för sin del så mycket som möjligt. Bergh och Gadd ansöker inte om platsen, men försöker samla röster. Beträffande Höckert sa Lagerborg att han inte visste om han skulle ställa upp som kandidat eller inte. Beträffande Zilliacus hade Forselles hört sägas att han begär 3 000 rubel i lön, vilket tveklöst inte kommer att vinna honom röster. Här följer vad jag i allmänhet fått veta och gjort. Även om jag inte sett mycket folk slogs jag ändå av att ingen vände sig till mig för att diskutera din kandidatur. Vi bör således vara aktiva. Det är ännu inte känt vilken åsikt ”de stora mössorna” bland borgerskapet har i detta avseende. Det ryska partiet anses vara det viktigaste eftersom det alltid instämmer med sin ledare. Lagerborg tror att Brummer bearbetar Sinebrychoff till förmån för Öhrnberg, emellertid intygar Sackleen att Brummer sagt till honom att det inte skulle vara önskvärt att Öhrnberg utsågs till borgmästare. Jag har bett Mili försöka utnyttja lite fröken Guthanns vänskap för Alma, och genom henne få Sinebrychoff inspirerad till förmån för dig, eller åtminstone sondera möjligheten. Den gamle Borgström har ännu inte tagit parti, påstår åtminstone Lindfors som lovat att sondera saken. Lagerborg försäkrar att Leonard Borgström, en av stadens veteraner, med 30 skattöre, är för dig. Sackleen har erbjudit sig att, bland andra, bearbeta Kiseleff som representerar 50 skattöre,|3| och har frågat mig om han så smått kunde locka denne med en kommerserådstitel, på vilket jag svarade att om du utnämns kommer baron Walleen antagligen inte att glömma vilka som bidragit till detta. Fru Lindroos räknar med Margelin, som har ett visst inflytande på det lägre borgerskapet. Beträffande Friberg, som inte är att förakta, ville Lagerborg uttryckligen höra hans åsikt om dig. Apotekarna, ett aktivt parti som till exempel har förtjänsten av att äntligen ha ordnat en brevpost i staden, tror jag kommer att bereda jorden för din utnämning. Bolin har redan erkänt sig i den riktningen. Slutligen kommer din svärmor och Henrik inte att vara overksamma och jag tänker i morgon skriva till Spåre att det inte är nödvändigt att hålla tyst om saken. Han kan göra sig nyttig genom att allt som oftast bara nämna ditt namn och han kan om så bara lite inverka på Kleineh och de ryska köpmännen. Detta är således framgångselementen, vars värde jag får veta nästa gång jag åker till Helsingfors. De stora manövrarna hålls för övrigt kring den 28 denna månad!

Jag borde avhålla mig från att prata om din affär med Törngren, eftersom det är Forselles och Robert som speciellt tagit på sig att övervaka denna, och som jag inte funnit det lämpligt att alltför mycket lägga min näsa i blöt känner jag inte till den lika bra som de och mina uppgifter skulle kanske inte stämma överens med det som Forselles eller Henrik borde ha skrivit till dig, så mycket mer som man i förrgår hade|4| en överläggning för att fatta ett avgörande ställningstagande. Jag vill ändå säga att Nokia inte verkar vara värt mer än 15 till 18 000 rubel. (Fru Lindroos säger att hon inte sett dokumenten på den juridiska värderingen av denna egendom. Hon klandrar sig för att ha varit vårdslös i denna sak.) Marken kunde emellertid märkbart stiga i värde när järnvägen förlängs till Tammerfors och den kunde med tiden till och med bli värd mer än 30 000 för den som ville grunda en fabrik där. Törngren har sagt till Forselles att en person till och med hade bjudit 50 000, vilket han dristade till att avböja eftersom han vid den tiden inte hade behov av pengar. Henrik och Robert hade bestämt möte i Tammerfors den 5 mars för att där ta reda på nödvändig information, men i och med att Henrik kallades från Åbo för att överlägga med sin mor vet jag inte längre när resan äger rum. Fru Lindroos hade kommit på den djärva planen att köpa Laukko och Tottijärvi för 225 000 rubel för att rädda de 20 000 rubel som hon lånat Törngren mot en fjärde inteckning. Denna egendom har man värderat till 300 000. Nu vet jag inte om man har kommit till en förlikning eller om Törngren gjort konkurs. Du känner säkert redan till det via Forselles eller Henrik.

Beträffande våra små affärer ber jag dig att inte oroa dig. Det är sant att Föreningsbanken inte längre löser in växlar, men lyckligtvis har jag för tillfället disponibla pengar i bataljonskassan så att jag kunnat betala din ränta, och sörja för systrarnas och Adus behov. När till och med Forselles nöjer sig med att avvakta att kräva in|5| pengarna han väntar på klarar vi oss fram till att du återvänder från utlandet. Robert har överlåtit sin ridhäst till major Westzynthius för 350 rubel och lider ingen brist. Alba är i Helsingfors för att undergå en allvarlig behandling hos Estlander. Hon bor hos Savanders. Alma har åkt till Tavastehus för att ta hand om barnen som mår bättre, Gud ske lov. Adu är på Mustiala. – Mili ville skriva till dig i dag. Hennes första debut på Meissners musikaliska soaré blev lyckad. I synnerhet ett stycke av Masset fick applåder. Calle Björkstén har sagt att Pacius har berömt de överraskande framsteg han tycker Mili har gjort. I går berättade fru Schauman att hon hört om Milis succé. Jag gläder mig oerhört åt denna framgång liksom åt Emmy Wiiks framsteg. Jag hörde henne en kväll spela hos Mili ett mycket invecklat stycke på ett förtjusande sätt. När jag en gång har mina väninnor på tal får jag inte glömma att säga att jag tycker din lilla svägerska har blommat upp under de fyra månader jag har varit borta, och på konstföreningens fest där hon var utklädd till bondflicka ansågs hon som en av de vackraste; man ansåg också att det inte vore illa om din bror även blev svåger, men man vet inte alls om den lilla är av samma åsikt. Men det är dags att sluta med mina rykten. Tusen hälsningar till Alexandra!

Er

Torsten.

Finsk text

|1|

Rakas Leo!

Toissapäivänä kirjoitin Sinulle muutamia rivejä pyytääkseni Sinua lähettämään hakemuksesi pormestarin virkaan. Vietin juuri Robertin kanssa muutamia päiviä Helsingissä, jossa minulla oli Lagerborgin kanssa pitkä keskustelu mahdollisuuksistasi saada tämä paikka. Luulen ettei hän asetu kovinkaan jyrkästi Sinun etujasi vastaan. Lopuksi hän antoi minulle hyödyllisiä tietoja ja tarjoutui tiedustelemaan mielipiteitä, jotta voisi valottaa minulle mitä mahdollisuuksia Sinulla on. Kuten jo kerroin Sinulle viime kirjeessäni, hän oli jopa sitä mieltä että Sinun pitäisi lähettää hakemus. Hän vakuutti, että jos olisit läsnä, jos voisit näyttäytyä äänestäjille, puhua heidän kanssaan, mielistellä heitä vähän, voittaisit luultavasti kilpailijasi. Ne henkilöt, joille hän oli maininnut Sinusta, olivat hyväksyneet ajatuksen valitsemisestasi, ilman että olisivat tulleet ajatelleeksi sitä aikaisemmin. Hän sanoi minulle lopuksi,|2| ettei tarvitse kursailla toimimista Sinun hyväksesi, sillä kaikki hakijat tekevät työtä ja juonittelevat jopa omaksi edukseen niin paljon kuin mahdollista. Bergh ja Gadd eivät hae paikkaa, mutta he pyrkivät keräämään ääniä. …|3| ... No niin siis, anoppi ja Henrik aikovat pysyä aktiivisina ja minä voin kirjoittaa huomenna Spårelle, ettei ole tarpeen vaieta asiasta. Hän voisi osoittautua hyödylliseksi pelkkä lausuttamalla nimesi mahdollisimman usein, hän voisi vaikuttaa enemmän tai vähemmän Kleineheen ja venäläisiin kauppiaisiin. Tässä siis menestymisen elementtejä, joiden arvon tiedän seuraavalla Helsingin matkallani. Suuret manööverit muuten pidetään suunnilleen tämän kuun 28. päivänä.

Minun pitäisi karttaa puhumista Sinun ja Törngrenin välisestä asiasta, koska Forselles ja Robert on varsinaisesti valtuutettu valvomaan sitä, ja koska en ole pitänyt sopivana tunkea liikaa nokkaani siihen asiaan. En tunne sitä yhtä hyvin kuin he, eivätkä tietoni taida täsmätä sen kanssa mitä Forselles tai Henrik on ehkä kirjoittanut Sinulle, etenkin kun toissapäivänä on pidetty|4| neuvottelu ratkaisevan näkökannan valitsemiseksi. Haluan kuitenkin sanoa, että Nokia ei näytä minusta enemmältä kuin 15 à 18 tuhannen ruplan arvoiselta. (Rouva Lindroos sanoo, ettei hän ole nähnyt tämän omaisuuden arvioinnista tehtyjä juridisia asiakirjoja. Hän syyttää itseään huolimattomuudesta tässä asiassa.) Maatilan arvo voisi kuitenkin nousta tuntuvasti, jos rata pitenee ulottumaan Tampereelle asti, ja hän voisi aikaa myöten voittaa jopa enemmän kuin 30 000, jos joku haluaisi perustaa sinne tehtaan. Törngren kertoi Forsellesille erään henkilön tarjonneen hänelle jopa 50 000, josta hän oli uskaltanut kieltäytyä, koska ei ollut silloin rahantarpeessa. Henrikillä ja Robertilla oli sovittu tapaaminen Tampereelle maaliskuun 5. päiväksi, jotta he saisivat tarvittavan informaation, mutta kun Henrik oli kutsuttu Turusta neuvottelemaan äitinsä kanssa, en enää tiedä milloin matka toteutui. Rouva Lindroos oli keksinyt uskaliaan suunnitelman Laukon ja Tottijärven ostamisesta 225 000 ruplan hintaan, jotta pelastaisi ne 20 000 ruplaa, jotka oli lainannut Törngrenille neljättä kiinnitystä vastaan. Mitä tähän omistukseen tulee, niin sen arvon sanotaan olevan 300 000. Nyt en tiedä järjestelyistä, tai onko Törngren tehnyt vararikon. Sinä luultavasti tiedät sen jo, Forsellesin tai Henrikin kertomana.

Mitä tulee meidän pieniin liiketoimiimme, pyydän ettet ole niistä levoton. On totta, ettei Yhdyspankki lunasta enää vekseleitä, mutta minulla on onneksi tällä hetkellä rahaa pataljoonan kassassa, niin että olen voinut maksaa korkosi ja huolehtia sisarien ja Adun tarpeista. Joka tapauksessa Forselles lykkää sopivasti velkansa|5| takaisinperintää, pääsemme pulasta ulkomailta paluuseesi asti. Robert on maksanut takaisin majuri Westzynthiukselle 350 ruplaa, eikä ole rahapulassa. Alba on Helsingissä, Estlander suorittaa hänelle erään vakavan toimenpiteen. Hän asuu Savandereiden luona. Alma meni Hämeenlinnaan huolehtimaan lapsista, jotka voivat paremmin, Jumalan kiitos. Adu on Mustialassa. Mili halusi kirjoittaa Sinulle tänään. – Hänen ensimmäinen debyyttinsä Meissnerin musikaalisessa illanvietossa onnistui. Erityisesti Massetin kappale sai aplodeja. Calle Björkstén sanoi minulle, että Pacius ylisti niitä hämmästyttäviä edistysaskeleita, joita hän huomasi Milin ottaneen. Eilen rouva Schauman sanoi, että hänelle on kerrottu Milin menestyksestä. Iloitsen valtavasti tästä asiasta, samoin kuin Emmy Wiikin edistymisestä. Kuulin hänen soittavan eräänä iltana Milin luona hyvin vaikean kappaleen ihastuttavalla tavalla. Kun nyt kerran puhun ystävistäni, minun ei pidä unohtaa kertoa että olen huomannut pienen kälysi kaunistuneen niiden neljän kuukauden aikana jotka olin poissa. Hän esiintyi maalaistytön puvussa Taideyhdistyksen juhlassa, ja oli yksi viehättävimmistä. Oli myös mahdollista panna merkille, ettei olisi lainkaan paha asia jos veljestäsi tulisi myös lankosi, mutta ei ole ollenkaan tiedossa, onko se myös pikkuneidin mielipide. Nyt on aika lopettaa juoruamisestani. Paljon terveisiä Alexandralle!

Teidän

Torsteninne.

Original (transkription)

|1|

Mon cher Leo !

Avanthier je t’écrivis quelques lignes
pour te prier d’envoyer ta sollicitation pour
la place de bourgomestre. – Je viens de passer
avec Robert quelques jours à Hfors où j’ai eu
avec Lagerborg un long entretien concernant les
chances pour toi d’obtenir cette place. Il commença
par se montrer partisan de Höckert, c.à.d. il assura
que Höckert a probablement le plus de chances d’être nommé,
et il ne s’offrit point à agir en ta faveur. – Je ne
sais pourtant pas s’il été très-actif pour acquérir
des voix à Höckert et je crois qu’au contraire il ne
s’opposera pas trop à tes intérêts. Il finit par me donner
des renseignements utiles et il s’offrit à sonder les opi-
nions afin de pouvoir m’éclairer sur les chances qu’il
y a pour toi. – Il fut même d’avis, comme je t’ai déjà
dit dans ma dernière lettre, qu’il le faudrait envoyer la
sollicitation, et il assura que si tu étais présent, si tu
pouvais te montrer aux votants, leur parler, leur faire
un peu la cour, tu l’emporterais probablement sur tes
rivaux. – Les personnes auxquelles il avait fait men-
tion de toi avaient eu l’air d’approuver l’idée de te
choisir sans y avoir pensé auparavant. – Il me dit enfin
|2| qu’il ne fallait point se gêner pour agir en ta faveur,
car tous les aspirants travaillent et intriguent
même, de leur côté, autant que possible. Bergh et
Gadd ne solliciteront pas la place, mais ils aspirent
aux voix. Quant à Höckert, Lagerborg me dit qu’il ne
savait pas s’il se présentera comme candidat ou non.
Quant à Zilliachus, Forselles avait entendu dire qu’il
exige 3 000 roubles d’appointements ce qui, sans doute, ne
lui fera pas gagner ses voix. – Voici du reste ce
qu’en général j’ai appris et fait. Quoique je n’aie pas
vu beaucoup de monde, j’ai pourtant été frappé de ce
que personne ne s’adressait à moi pour parler de ta candi-
dature. Donc, il faut agir. – Les opinions à cet égard
des ” gros bonnets ” parmi la bourgeoisie ne sont pas
encore connues. – Le parti russe considéré comme
le plus important parce qu’il est toujours d’accord avec
son chef. Lagerborg croit que Brummer opère sur Sinebruchof
en faveur d’Öhrnberg, cependant Sackléen assure que Brummer
lui avait déclaré qu’il ne serait pas à désirer qu’Öhrnberg
fût nommé bourgomestre. J’ai prié Mili de tâcher d’exploiter
un peu l’amitié de Mlle Guthann pour Alma en lastruket faisant
inspirer par elle Sinebruchof en ta faveur, ou du moins le sonder.
Le vieux Borgström n’a pas encore de parti pris, à ce que prétend
Lindfors qui m’a promis de le sonder. Lagerborg assure que Léonard
Bm, un des anciens de la ville, avec 30 skattöre, est à toi. Sackaléen
s’est offert à agir, entre autre, sur Kisselef qui représente 50 sk.,
|3| et il m’a demandé s’il pouvait lui faire un tout petit peu
entrevoir le titre de conseiller de commerce, à quoi j’ai répondu
que si tu es nommé, le Bn Walléen n’oubliera probablement
pas ceux qui ontstruket y ont contribué. – Mme Lindroos compte
sur les opérations de Margelin qui a une certain influ-
ence sur la bourgeoisie inférieure. Quant à Friberg, qui
n’est pas à dédaigner, Lagerborg voulait spécialement
s’informer de son opinion à ton égard. Les pharmaciens,
parti actif qui p.ex. a le mérite d’avoir enfin organisé
une poste à lettres dans la ville, laboureront je crois à ta
nomination. Bolin s’est déjà expliqué dans ce sens. Enfin
ta belle-mère et Henry ne resteront pas inactifs et je
pense écrire demain à Spåre qu’il n’est pas nécessaire de
se taire. Il pourrait se rendre utile rien qu’en prononçant
le plus souvent ton nom et il pourrait influer un
toutsvårtytt soit peu sur Kleineh et les marchands russes. Voilà
donc des éléments de réussite dont je saurais la valeur à
mon prochain voyage à Hfors. – C’est, du reste, vers le 28 de
ce mois qu’auront lieu les grandes manœuvres ! –

Je devrais m’abstenir de parler de ton affaire avec
Törngrén puisque c’est Forselles et Robert qui se sont spécia-
lement chargé de la surveiller, et, comme je n’ai pas trouvé
convenable de trop fourrer mon nez dans cette affaire-là, je
ne la connais pas aussi bien qu’eux et mes renseignements
ne s’accorderaient peut-être pas avec ce que Forselles ou Henry
doivent t’avoir écrit, d’autant plus qu’il y a eu avant hier
|4| une consultation afin de prendre un parti décisif. – Je veux
pourtant dire que Nokia ne me parait pas valoir plus
de 15 à 18 000 roubles.x)
x) Mme Lindroos dit qu’elle n’a pas vu de documents sur l’appréciation judiciaire de cette propriété.
Elle se reproche son imprudence dans cette affaire. –
Cette terre pourrait cependant gagner
sensiblement à la prolongation du chemin de fer jusqu’à
Tammerfors et elle pourrait avec le temps se rendre
même à plus de 30 000 à quelqu’unstruket quiqonque y
voudrait établir une fabrique. Törngrén a dit à Forselles
qu’une personne lui ontillagt avait même offert 50 000, qu’il
avait eu la hardiesse de refuser, n’ayant pas alors besoin
d’argent. Henry et Robert s’étaient donné rendez-vous
à Tammerfors pour le 5 mars afin d’y prendre des infor-
mations nécessaires, mais Henry étant rappelé d’Abo
pour se consulter avec sa mère, je ne sais plus quand ce
voyage aura lieu. Mme Lindroos avait conçue le projet
hardi d’acheter Laukko & Tottijärvi pour 225 000 roubles
afin de sauver ses 20 000 roublestillagt prêtés à Törngren contre 4e
inteckning
. Quant à cette possession-là on l’évalue à
300 000. – Maintenant je ne sais pas s’il y a eu un
arrangement ou si la faillite de Törngrén est faite. – Tu
le sais probablement déjà par Forselles ou par Henry. –

Quant à nos petites affaires je te prie de ne pas t’en inquié-
ter. Il est vrai que Föreningsbanken n’escompte plus les lettres
de change, mais j’ai heureusement pour le moment de
l’argent disponibletillagt dans la caisse du bataillon de sorte que j’ai pu
payer tes rentes, et pourvoir aux besoins des sœurs et d’Adu.
Quand même Forselles contenterait à ne point recevoir
|5| l’argent qu’il attend, nous nous tirerons d’affaire
jusqu’à ton arrivée de l’étranger. Robert a rendu
au Major Westzynthius son cheval de selle pour
350 roubles, et ne se trouve pas gêné. – Alba se trouve
à Hfors pour sabir une cure sérieuse par Estlander. Elle
demeure chez les Savander. Alma est allé à Thus pour soigner
les enfants qui se portent mieux, grâce à Dieu. Adu est
à Mustiala. – Mili voulait t’écrire aujourd’hui. – Son
premier début à une soirée musical de Meissner a réussi.
On a surtout applaudi un morceau de Masset. Calle Björkstén
m’a dit que Pacius a fait l’éloge des progrès étonnants qu’il
trouve que Mili a faits. Hier Mme Schauman m’a raconté
qu’on lui a parle du succès de Mili. Je me réjouis infiniment
de ce succès ainsi que des progrès qu’a faits Emmy Wiik. Je l’ai
entendu jouer un soir chez Mili un morceau très-difficile
d’une manière ravissante. Une fois en train de parler de
mes amies je ne dois pas oublier de dire que j’ai trouvé ta
petite belle-sœur très-embellie pendant les 4 mois de mon
absence, et à la fête de la société des beaux-arts où elle était
en costume de paysanne on l’a trouvait une des plus gentilles ;
on trouvait aussi qu’il ne serait pas mal si ton frère
devenait beau, mais on ne sait pas du tout si c’ést
aussi l’opinion de la petite. – Mais il est temps de finir
avec mes ouï-dire. Mille choses à Alexandra !

Tout à Vous

Torsten.

Dokumentet i faksimil