26.10.1869 Alma Lemström–LM

Svensk text

Käre Leo!

Eftersom det har farit så mycket genom mitt huvud sedan jag lämnade Helsingfors minns jag inte längre om jag satte vårt pensionsbrev med pengarna och silvret i din byrå så som jag hade för avsikt. Om du inte har hittat brevet där så kommer du att få det av Gustafva. Jag skriver till henne därom i detta brev. – I fall du inte har fått mitt brev från Stockholm skriver jag än en gång att jag tog 30 riksdaler av Montgomery eftersom jag blev orolig, fastän det var onödigt, att vi skulle komma till korta. Då jag växlade i Köln fick jag 120 francs i kontanter så att vi inte genast behöver gå till Fould.

Jag är mycket nöjd med vårt rum här eftersom vi bor på nedre våningen och allt är skilt från de andra damerna. Om Paris vet jag ingenting ännu då det är ett gräsligt väder idag men trafiken är mycket livlig under våra fönster.

Många hälsningar till alla. Jag är så orolig över Jennys hälsa. Därför ber jag dig att skriva mycket snart.

Din

Alma

Finsk text

Rakas Leo!

Koska minulla on ollut niin paljon ajateltavaa sen jälkeen kun lähdin Helsingistä, en jaksa enää muistaa laitoinko meidän täysihoitokirjeemme rahan ja hopean kera lipastoosi, kuten tarkoitukseni oli. Ellet löytänyt sitä sieltä niin saat sen Gustavalta, kirjoitan hänelle asiasta tässä kirjeessä. Mikäli et ole saanut kirjettäni Tukholmasta, kirjoitan Sinulle vielä kerran että otin Montgomeryltä 30 riikintaaleria, koska minulla oli huoli, vaikkakin turhaan, että joutuisimme rahapulaan, sillä vaihtaessamme rahaa Kölnissä sain 120 frangia käteisenä, niin että meidän ei tarvitse heti mennä Fouldin luo.

Olen hyvin tyytyväinen huoneeseemme täällä, koska olemme pohjakerroksessa ja erillämme muista naisväestä. Pariisista en tiedä vielä mitään, sillä tänään on hirveä sää, mutta liikenne ikkunoiden alla on varsin vilkasta.

Paljon terveisiä kaikille, olen niin huolissani Jennyn terveydestä, kirjoita siitä oikein pian.

Sinun

Alma

Original (transkription)

|1|

Lieber Leo!

Weil soviel durch
meinen Kopf gegangen seitdem
ich Hfors verliess kann ich mich
nicht mehr erinnern ob ich un-
seren Pensionsbrief mit dem Gelde
und Silber in deine Komode legte
wie es meine Absicht war. Hast
du ihn nicht dort gefunden so
wirst du ihn von Gustafva
bekommen, ich schreibe ihr in
diesem Briefe darüber. – Falls
du nicht meinen Brief aus Sholm
bekommen schreibe ich dir noch
einmal dass ich von Mont-
gommery 30 Riksdaler nahm
weil ich eine obgleich unnütze
Unruhe hatte dass wir zu kurze
kommen würden, denn beim
wechseln in Köln bekam ich
120 Francs in Geld so dass wir
nicht gleich zu Fould gehen
brauchen.

Ich bin mit unserem Zimmer
hier sehr zufrieden weil wir in
der untern Etage sind und alles
so verschieden von den andern
Damen haben. Von Paris weiss
ich noch nichts denn heute
ist ein gräsliches Wetter aber
die Trafik unter den Fenstern
ist sehr lebhaft.

Viele Grüsse an alle, ich bin so
unruhig über Jennys Gesundheit,
schreibe darum sehr bald.

Deine

Alma.

Dokumentet i faksimil