5.11.1863 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Min käre Torsten,

Så har det redan gått 15 dagar utan minsta livstecken från någondera av oss. Jag hade kanske skrivit om jag haft något att berätta. Men det har inte hänt något. Nu kan jag åtminstone meddela att provet hos Liljenstrand ”utkämpades” på ett mycket tillfredsställande sätt. Det räckte fem timmar och jag hoppas det resulterar i ett laudatur, vilket jag ändå inte kan försäkra.

Det är brist på nyheter, – det vill säga sådana nyheter som det lönar sig att skriva om, i|2| en tid när tidningarna berättar allt som finns att ”berätta”. – Skandalkrönikan menar att den store baron W. befinner sig i en mycket prekär situation, med tanke på att man utställt växlar till honom på flera tusen rubel, som hansvårtytt accepterat i Sankt Petersburg. Utöver detta har man utfört 14 utsökningarsv hos honom inom ett fåtal dagar ... – Stackars sate! – man säger ändå att han är på briljant humör – och att hansvårtytt högdraget gör sig lustig över dessa bagateller!

Jag föreställer mig att du snart kommer och hälsar på oss. Kanske på lördag? Eller är Borgå en så lockande och förtjusande plats att man inte vill åka därifrån? ... Men|3| snart kan ångbåtarna inte längre göra resan.

Tusen hälsningar från Felix, som ber dig att inte ta illa upp av att han sänder dessa hälsningar medan han pissar. Glöm inte fullständigt din bror

Leo

Finsk text

Rakas Torstenini,

Kas, jo yli kaksi viikkoa kulunut ilman mitään kommunikointia välillämme. Olisin ehkä kirjoittanut, jos olisi ollut jotain kerrottavaa. Mutta ei ole tapahtunut mitään. Nyt voin kertoa ainakin, että tentti Liljenstrandilla tuli ”taisteltua” tyydyttävällä tavalla. Se kesti viisi tuntia, ja toivon että tuloksena on laudatur, mitä en kylläkään voi vahvistaa.

Uutiset ovat laihanlaisia – tarkoittaen siis sellaisia uutisia, jotka kävisivät kirjeen aiheeksi tänä aikana kun sanomalehdet kertovat kaiken, missä on jotain ”kerrottavaa”. Skandaalinhakuisessa viikkojulkaisussa väitetään, että korkea-arvoinen paroni W. on varsin hämmentävässä tilanteessa, sillä hänelle on tarjottu vekseleitä useiden tuhansien ruplien arvosta ja hän on hyväksynyt ne Pietarissa. Lisäksi hänen luonaan olisi tehty muutamassa päivässä 14 ulosottoasv... Piruparka! Puhutaan, että hän on kuitenkin loistavalla tuulella ja tekee suvereenisti pilkkaa näistä joutavuuksista!

Otaksun että tulet pian tapaamaan meitä. Kenties lauantaina? Vai onko Porvoo sellainen nautintojen tyyssija, niin hurmaava paikka ettei sieltä halua enää lähteäkään? Mutta kohtahan ei höyrylaivoilla enää pääse liikkumaan.

Tuhannet terveiset Felixiltä, joka pyytää ettet pahastu kun hän lähettää nämä terveiset kustessaan.

Älä kokonaan unohda veljeäsi

Leoa.

Original (transkription)

|1|

Mon cher Torsten,

Voilà déjà plus de 15 jours passés
sans aucune communication entre
nous. J’aurais peut-être écrit, si j’a-
vais eu quelque chose à te raconter.
Mais il n’y a pas eu d’évènements.
Maintenant au moins je peux te rap-
porter que l’épreuve chez Liljenstrand
à été ”bravée” d’une manière très
satisfaisante. Elle a duré cinq heures,
et j’espère que le résultat en sera un
laudatur, ce que je ne peux pourtant
pas affirmer.

Les nouvelles sont maigres, – c’est à
dire le genre de nouvelles qui pourrait
servir de matière pour une lettre, dans
|2| un temps où les journaux racontent
tout ce qu’il y a de ”racontable”. –
La chronique scandaleuse prétend
que le grand Baron W. est dans une
situation très embarrassée, vu qu’on
lui a présenté pstruketdes lettres de change sur
plusierus milles roubles, qu’ils avait
acceptées a Pbourg. Outre-ça il y a
eu chez lui 14 ”utsökningar” dans peu
de jours .... – Pauvre diable! – on
dit que son humeur est pourtant brillante
– et qu’ils se moque souvereinement de
ces bagatelles!

Je m’imagine que tu viendras
bientôt nous voir. Peut-être samedi?
Où est-ce que Borgå est un lieu
de délices, tellement enchanteur, qu’on
ne veut pas la quitter? ... Mais bien-
|3| tôt les pyroscafes ne pourront plus
faire le trajet.

Mille choses de Felix, qui te prie
de ne pas être manqué de ce qu’il
t’envoie ces saluts en pissant.
N’oublie pas tout à fait ton frére

Leo

Dokumentet i faksimil