7.4.1865 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Heders vän!

Hjertlig tack för ditt varma och vackra bref! Äfven Alexandra har läst det – och fann att det alltigenom andades en verklig vänskap. Välkommen snart hit, att göra min pias bekantskap!

Lämpligast torde vara, om du inträffar kort efter den 12, hvilken dag Paschan, enligt telegram, kommer att anlända.

Förlåt bästa bror, att jag icke idag kan skicka dig pengar. Orsaken är 1o den att en person, åt hvilken jag vippat 800 mark, narrat mig och|2| i stället för i förrgår, först nästa vecka betalar mig; 2o) den att min förlofning igår eklaterades, hvarpå följde ”middag” och qväll; – och idag hafva vi gjort visiter. Dessutom finner du lätt att vippningslöpningar nu icke vilja passa sig. Emellertid kan jag ändå med säkerhet lofva dig att jag antingen nästa måndag eller onsdag sänder medlen, troligen i måndag.

Min pia är här öfver middagen, hvarföre du icke kan pretendera mångskrifveri af din lycklige

broder

L Mechelin

Helsa Majken! – Alexandra och mina|3| öfriga fruntimmer helsa Eder båda.

Finsk text

Kelpo ystävä!

Sydämellinen kiitos lämpimästä ja kauniista kirjeestäsi! Myös Alexandra on lukenut sen – ja hän sanoi, että se henkii kauttaaltaan todellista ystävyyttä. Tervetuloa pian tänne, tutustumaan minun tyttööni. Sopivinta kai olisi, että tulisit pian 12. päivän jälkeen, jona päivänä Paschan sähkösanoman mukaan on luvannut tulla.

Anteeksi hyvä veli, etten voi tänään lähettää sinulle rahaa. Syynä on ensinnäkin se, että henkilö, jolle vippasin 800 markkaa, petkutti minua ja maksaa minulle vasta ensi viikolla sen sijaan että olisi maksanut eilen. Toiseksi minun kihlaukseni julkistettiin eilen, jota seurasivat ”päivälliset” ja ilta – ja tänään olemme tehneet visiittejä. Sitäpaitsi huomaat, että vippaamassa juokseminen ei nyt oikein onnistu. Voin silti varmasti luvata, että lähetän rahat sinulle ensi maanantaina tai keskiviikkona, luultavammin maanantaina.

Tyttöni on täällä yli päivällisen, joten et voi nyt odottaa paljoa kirjoittamista onnelliselta

veljeltäsi

Leo Mecheliniltä

Terveiset Majkenille! Alexandra ja muu naisväkeni lähettävät terveisiä teille molemmille.

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Hjertlig tack för ditt
varma och vackra bref! Äfven
Alexandra har läst det – och fann
att det alltigenom andades en verklig
vänskap. Välkommen snart hit,
att göra min pias bekantskap!

Lämpligast torde vara, om du
inträffar kort efter den 12, hvilken
dag Paschan, enligt telegram, kommer
att anlända.

Förlåt bästa bror, att jag icke
idag kan skicka dig pengar. Orsaken
är 1o den att en person, åt hvilken
jag vippat 800 mark, narrat mig och
|2| i stället för i förrgår, först nästa
vecka betalar mig; 2o) den att min
förlofning igår eklaterades, hvarpå
följde ”middag” och qväll; – och idag
hafva vi gjort visiter. Dessutom
finner du lätt att vippningslöp-
ningar nu icke vilja passa sig. Emel-
lertid kan jag ändå med säkerhet
lofva dig att jag antingen nästa
måndag eller onsdag sänder medlen,
troligen i måndag.

Min pia är här öfver middagen,
hvarföre du icke kan pretendera
mångskrifveri af din lycklige

broder

L Mechelin

Helsa Majken! – Alexandra och mina
|3| öfriga fruntimmer helsa Eder båda.

Dokumentet i faksimil