21.4.1871 Sven Sköldberg–LM

Svensk text

|1|

B BBäste Broder!

Mitt råd är att din Fru, så snart det faller sig lämpligt för Er, kommer till Stockholm. Det är visserligen möjligt att hon redan är läkt, då hon på sista tiden ej kännt af sitt onda, men detta är omöjligt att afgöra på afstånd, och skulle hon befinnas|2| fullt läkt, får hon genast återvända hem; det är visserligen sannt att hon då gjordt en resa onödigt, men det kan det vara värdt att så lätt bli qvitt mig.

Skulle hennes onda deremot ej ha förbättrats, sedan hon reste, utan qvarstå in statu quolat. i oförändrat tillstånd, då är det min öfvertygelse att endast en lokalbehandling kan göra henne frisk och|3| att, så länge hennes sårnader ej äro läkta, hon ej kan påräkna en stadigvarande helsa.

Under alla hänseenden hoppas jag att hennes vistelse här i Stockholm ej skall behöfva blifva så särdeles långvarig, och några bad vid saltsjön anser jag onödiga såsom efterkur, då hon har tillfälle att i hemmet njuta landets stillhet och behag.

Jag har ej hunnit söka|4| upp Signe Hebbe, ty jag ville besvara ditt bref så snart som möjligt, dock tror jag att hon stannar vid Södertelje i sommar. Då jag fått närmare underrättelse, skall jag skrifva.

Helsningar till din Fru och lilla flicka.

från din tillgifne

Sven Sköldberg

Finsk text

Hyvä Veli!

Neuvoisin rouvaasi tulemaan Tukholmaan heti, kun teille vain sopii. Onhan hän voinut jo parantuakin, ellei hän viime aikoina ole tuntenut kipua, mutta sitä on mahdotonta sanoa matkan päästä, ja jos hän sattuisi jo olemaan täysin parantunut, hän saa palata heti kotiin; silloin hän tietenkin tulee tehneeksi turhan matkan, mutta voihan se kannattaakin, jos hän pääsee minusta nopeasti eroon.

Jos taas hänen vaivansa ei ole parantunut matkan jälkeen, vaan jatkuu in statu quoentisellään, silloin olen varma, että hän voi parantua vain paikalliskäsittelyllä ja että niin kauan kuin hänen haavaumansa eivät parannu, hän ei voi odottaa pääsevänsä nauttimaan vakaasta terveydestä.

Toivon joka tapauksessa, ettei hänen tarvitse jäädä tänne Tukholmaan kovin pitkäksi aikaa, ja merenrantakylpyjä pidän jälkihoidoksi tarpeettomina, saahan hän nauttia kotonaan maaseudun hiljaisuudesta ja rauhasta.

En ole ehtinyt etsiä käsiini Signe Hebbeä, sillä halusin vastata kirjeeseesi mahdollisimman pian, mutta uskon kuitenkin, että hän on tulevana kesänä Söderteljessä. Kirjoitan kun saan tarkempia tietoja.

Terveisiä rouvallesi ja pikkutytöllesi,

uskollinen ystäväsi

Sven Sköldberg

Original (transkription)

|1|

B BBäste Broder!

Mitt råd är att din Fru,
så snart det faller sig
lämpligt för Er, kommer
till Stockholm. Det är
visserligen möjligt att
hon redan är läkt,
då hon på sista tiden
ej kännt af sitt onda,
men detta är omöjligt
att afgöra på afstånd,
och skulle hon befinnas
|2| fullt läkt, får hon ge-
nast återvända hem;
det är visserligen sannt
att hon då gjordt en
resa onödigt, men det
kan det vara värdt
att så lätt bli qvitt
mig.

Skulle hennes onda der-
emot ej ha förbättrats,
sedan hon reste, utan
qvarstå in statu quo,
då är det min öfverty-
gelse att endast en
lokalbehandling kan
göra henne frisk och
|3| att, så länge hennes sårna-
der ej äro läkta, hon ej
kan påräkna en stadig-
varande helsa.

Under alla hänseenden
hoppas jag att hennes
vistelse här i Stockholm
ej skall behöfva blifva
så särdeles långvarig,
och några bad vid salt-
sjön anser jag onödiga
såsom efterkur, då
hon har tillfälle att
i hemmet njuta landets
stillhet och behag.

Jag har ej hunnit söka
|4| upp Signe Hebbe, ty
jag ville besvara ditt
bref så snart som möj-
ligt, dock tror jag att
hon stannar vid Söder-
telje i sommar. Då
jag fått närmare un-
derrättelse, skall
jag skrifva.

Helsningar till din
Fru och lilla flicka.

från din tillgifne

Sven Sköldberg

Dokumentet i faksimil