3.9.1872 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min snälla vän!

Gårdagen har aflupit utan verk, med diverse bestyr.

Jag skickar härjemte tyget åt Cely, måtte du bli nöjd dermed.

Du finner här äfven den nya reversen till Civilstatens kassa. Jag fann lämpligast att under min härvaro ställa pappren i ordning, så att vi redan inom par veckor kunna bli qvitt Bergmans 50 000. Nu ber jag dig vara snäll och skrifva nere (jag har linierat dertill) följande

Till ofvanstående pantförskrifning samtycker

A. M.Alexandra Mechelin född L.Lindroos

och tryck derunder ditt sigill. Jag ber dig insända pappret imorgon med mjölkbudet. Jag har begagnat|2| till sändningen min gamla portfölj, för att icke reversen skall krossas eller skrynklas. Du kan trycka ditt sigill bredvid namnet, då det ej ryms derunder.

Från Torsten erhöll jag just nu ett långt och trefligt bref om bästa sättet att bota hämorroider. Idag skall jag spisa hos Montgomery. – Igår fick jag lida hunger: Linder var bortrest, och på Societetshuset bjöds bara sådan mat som jag icke får äta! Jag tror på nyttan af diet och vill derföre hålla den.

En treflig nyhet: DrDoktor Saelàn är förlofvad med fröken Knorring! Han ser mycket lycklig ut.

Malmberg skall verkligen flytta kl. 5. Då får jag ställa mina saker i ordning der, så att det blir ett|3| trefligt stadsqvarter. – Jag skall med morgondagens bud underrätta om min hemkomst.

Det gläder mig att ni har vackert väder. – Helsningar från systrarne och Alba.

Din magre

Leo.

Helsa och pussa Cely!

Finsk text

Kiltti ystävä!

Eilinen sujui ilman kipuja, erinäisten askareiden merkeissä.

Lähetän tässä kankaan Celyä varten, kunpa olisit siihen tyytyväinen.

Tässä on myös uusi velkakirja Siviilivirkakunnan kassalle. Katsoin sopivimmaksi laittaa täällä ollessani paperit järjestykseen, jotta pääsisimme jo parin viikon kuluessa eroon Bergmanin 50 000:sta. Nyt pyydän että olisit ystävällinen ja kirjoittaisit alle (olen viivoittanut kohdan) seuraavasti:

Edellä mainittuun panttaukseen antaa suostumuksensa

Alexandra Mechelin omaa sukua Lindroos

ja painaisit sinettisi sen alle. Pyydän sinua lähettämään paperin huomenna maitokuskin mukana. Olen lähettänyt sen vanhassa salkussani, jotta velkakirja ei repeäisi eikä rypistyisi. Voit painaa sinettisi nimen viereen, koska se ei mahdu sen alle.

Sain juuri Torstenilta pitkän ja mukavan kirjeen parhaasta tavasta hoitaa peräpukamia. Tänään aterioin Montgomeryn luona. – Eilen sain kärsiä nälkää: Linder oli matkoilla, ja Seurahuoneella tarjottiin vain sellaista ruokaa, jota en saa syödä! Uskon ruokavalion hyötyihin ja haluan siksi noudattaa sitä.

Iloinen uutinen: Tohtori Saelàn on mennyt kihloihin neiti Knorringin kanssa! Mies näyttää hyvin onnelliselta.

Malmberg aikoo tosiaan muuttaa kello 5. Siinä tapauksessa minun pitää järjestellä tavarani siellä, niin että siitä tulee mukava kaupunkiasunto. – Ilmoitan kotiintulostani huomispäivän lähetin mukana.

On ilo kuulla, että siellä on ollut kaunis sää. – Terveisiä sisarilta ja Albalta.

Sinun laiha

Leo.

Terveisiä ja suukkoja Celylle!

Original (transkription)

|1|

Min snälla vän!

Gårdagen har aflupit utan
verk, med diverse bestyr.

Jag skickar härjemte tyget åt
Cely, måtte du bli nöjd dermed.

Du finner här äfven den nya
reversen till Civilstatens kassa.
Jag fann lämpligast att under min
härvaro ställa pappren i ordning,
så att vi redan inom par veckor
kunna bli qvitt Bergmans 50 000.
Nu ber jag dig vara snäll och skrifva
nere (jag har linierat dertill) följande

Till ofvanstående pantförskrifning
afstruket samtycker

A. M.Alexandra Mechelin
född L.Lindroos

och tryck derunder ditt sigill. Jag
ber dig insända pappret imorgon
med mjölkbudet. Jag har begagnat
|2| till sändningen min gamla
portfölj, för att icke reversen
skall krossas eller skrynklas.
Du kan trycka ditt sigill bredvid
namnet, då det ej ryms derunder.

Från Torsten erhöll jag just nu
ett långt och trefligt bref om
bästa sättet att bota hämorroider.
Idag skall jag spisa hos
Montgomery. – Igår fick jag
lida hunger: Linder var
bortrest, och på Societetshuset bjöds
bara sådan mat som jag icke
får äta! Jag tror på nyttan
af diet och vill derföre hålla den.

En treflig nyhet: DrDoktor Saelàn
är förlofvad med fröken
Knorring! Han ser mycket
lycklig ut.

Malmberg skall verkligen flytta
kl. 5. Då får jag ställa mina saker
i ordning der, så att det blir ett
|3| trefligt stadsqvarter. – Jag skall
med morgondagens bud under-
rätta om min hemkomst.

Det gläder mig att ni har
vackert väder. – Helsningar
från systrarne och Alba.

Din magre

Leo.

Helsa och pussa Cely!

Dokumentet i faksimil