15.5.1856 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käraste Torsten!

Mina gratulationer till din födelsedag kommer förmodligen lite sent, – men du vet väl att de kommer från hjärtat! Måtte vårsolen som nu skiner så härligt på jorden skingra alla bekymmer i ditt hjärta!

Jag undrar hur det blir med din sommar? Kan Du alls komma hem? Om Du åker till kröningen så kommer Du väl att vara borta i en månad; jag måste alltså börja min termin ensam igen. Men tills dess är det ännu långt kvar. – Med min sommar blir det så, som Du vet, att jag inte kommer till Muncks. Det vore intressant att veta om Munck blev mycket arg över det? Pappa och jag kommer väl att tillbringa hela juli på resande fot och det kan bli rätt skönt. –

Det finns få nyheter att berätta härifrån. Den nyhet som kunde intressera dig mest är att Lucander har blivit riddare av Stanislaus-orden. Överlag har det förlänats väldigt många belöningar här. Men de gamla herrarna måste nöja sig med hedervärd välviljaru.

På Charlotta-dagen var en stor dans hos Fieandts; – Fieandt hängdes samma dag Vladimir-orden runt halsenru. – Här pratar man om fler danstillställningar som skall äga rum i veckan. – Annars går allt helt lugnt sin vanliga gång, – arbete och promenader.

Och nu är vår Robert redan långt borta! Synd att han fick så lite respengar. Men – Du kommer att få veta allting ur hans brev som medföljer. Artilleriet flyttas härifrån redan nästkommande söndag. Robert Savander åkte till Jaakimvaara i tisdags, och kommer tillbaka på lördag kväll.

Men nu måste jag redan sluta detta hafsiga verk eftersom idag är Sofiadagen och på förmiddagen kommer det folk på kaffe.

Mamma och alla de andra ber mycket hälsa. Farväl! Förlåt att du igen besvärades med det munckska brevet! Skriv snart igen!

Dein Leo.

P.S. Hur går det med dina bostadsaffärer? Gillar Du Корабальru?

Finsk text

Rakkahin Torsten!

Onnitteluni syntymäpäiväsi johdosta tulevat kyllä hiukan myöhässä, mutta tiedäthän että ne tulevat sydämestä! Kunpa kevätaurinko, joka nyt niin ihanasti valaisee maata, karkottaisi kaikki huolet sydämestäsi!

Mitä kesääsi kuuluu? Pääsetkö lainkaan kotona käymään? Jos menet kruunajaisiin, et pääse kuukauteen käymään; minun pitää siis taas aloittaa yksin lukukausi. Toki siihen on vielä aikaa. Omaan kesääni kuuluu sellaista, kuten tiedätkin, etten tule Munckeille. Olisi kiintoisaa tietää, oliko Munck siitä kovin vihainen? Isä ja minä vietämme koko heinäkuun matkoilla, ja siitä voi tulla oikein mukavaa.

Täältä ei juuri ole uutisia kerrottavaksi. Yksi niistä, jotka voivat kiinnostaa Sinua eniten, on että Lucanderista on tullut Pyhän Stanislauksen ritarikunnan jäsen. Täällä on muutenkin saatu kokea runsaasti tunnustuksia. Vanhojen herrojen oli kuitenkin tyytyminen pelkkään mielisuosioonru.

Fieandteilla pidettiin Lotan päivänä suuret tanssiaiset; Fieandt oli samana päivänä saanut vladimirinkunniamerkin kaulaansaru. Täällä on ollut puhetta vielä muistakin tanssiaisista, joiden pitäisi olla tällä viikolla. Muuten kaikki kulkee ihan rauhassa tavallista kulkuaan – työtä ja kävelyretkiä.

Ja nyt meidän Robertimme on jo kaukana! Harmi että hän sai niin vähän matkarahaa. No, saat lukea kaiken hänen kirjeestään, joka seuraa tässä ohessa. Tykistö lähtee täältä jo ensi sunnuntaina. Robert Savander matkasi tiistaina Jaakkimaan ja palaa taas lauantai-iltana.

Nyt minun pitää lopettaa tämä höpötys, sillä tänään on Sofian päivä ja ihmisiä tulossa aamupäiväkahville.

Äiti ja kaikki muut pyytävät lähettämään paljon terveisiä. Voi hyvin! Suo anteeksi että Sinua vaivattiin taas sillä Munck-kirjeellä! Kirjoita taas pian!

Sinun Leosi

P.S. Mitä kortteeriasioillesi kuuluu? Pidätkö siitä laivastaru?

Original (transkription)

|1|

Liebster Torsten!

Mein Glückwunsch zu deinem
Geburtstage kommt wohl etwas
spät, – daß er aber von Herzen
kommt, weißt Du wohl! Möchte die
Frühlings Sonne, welche jetzt so herr-
lich die Erde bescheint, alle Sorgen
aus deinem Herzen vertreiben!
Wie geht es wohl mit deinem
Sommer? Wirdst Du wohl gar nicht
nach Hause kommen können? Wenn
Du zur Krönung fährst, so wirdst
Du wohl einen Monat wegbleiben;
|2| ich werde also wieder meinen
Dsvårtytt Termin allein anfangen müssen.
Doch dahin ist noch weit. – Mit mei-
nem Sommer geht es doch, wie Du
weißt, so, daß ich nicht zu Muncks
komme. Es wäre intressant zu wissen
ob Munck darüber sehr böse wurde?
Papa und ich werden wohl den gan-
zen Sommarstruket Juliitillagt auf Reisen zubringen,
und das kann recht angenehm
werden. –

Wenig Neuigkeiten habe ich hiervon
zu erzählen. Eine von denen, die Dich
wohl am meisten intressiren können,
ist daß Lucander Ritter des Stlaus
Orden geworden ist. Überhaupt
sind hier sehr viel Belohnungen
bestanden worden. Die alten Herren
mußten aber mit lauter благово-
ленiе zufrieden sein.
Am Charlotta Tage war bei Fieandts
|3| ein grosser Tanz; – Fieandt hatte
denselben Tag Владимирь на шею
bekommen. – Man spricht hier noch
von andern Tänzen, welche in der
Woche sein sollen. – Sonst geht alles
ganz still seinen gewöhnlichen
Gang, – Arbeit und Promenade.

Und nun ist unser Robert schon
weit über alle Berge! Schade
daß er so wenig Reisegeld bekam.
Doch – Du wirdst ja alles aus seinem
Briefe erfahren, welcher hiemit folgt.
Die Artillerie wandert hiervon
schon nächsten Sonntag. Robert S:r
reiste Dienstags nach Jaakimvaara,
und kommt Sonnabend abends wieder
zurück.

Jetzt muß ich aber schon dies Fusch-
werk beendigen, denn es ist heute
|4| Sofia, und es werden Menschen
kommen um Vormittags Kaffe zu
erhalten.

Mama und alle die Andern bitten
Dir sehr zu grüssen. Lebewohl! Ver-
zeih daß Du wieder mit dem Munck-
schen Briefe bemüht wurdest!
Schreibe bald wieder!

Dein

Leo.

P. S. Wie geht’s mit deinem Qartier-
Geschäften? – Gefällt Dir der Корабаль?

Dokumentet i faksimil