6.11.1862 skrivprov i ryska språket

Svensk text

|1|

Studeranden af Juridiska Fakulteten, Hist. Fil. MagisternHistorisk-Filologiske Magistern Leopold Henrik Stanislaus Mechelin, som i dag inför mig aflagt det genom Kejserliga Förordningen af den 28 November / 10 December 1828 för inträde i de administrativa myndigheterna stadgade skrifprof i ryska språket, har dervid befunnits ega Fullkomligt Nöjaktig skicklighet i bemälda språks skriftliga behandling, hvilket honom, L. H. S. Mechelin, härigenom till bevis meddelas. Helsingfors den 6 November 1862.

A. Fr. Nordqvist

Lektor i ryska språket vid Alex. Univ.Alexanders-Universitetet

Finsk text

Lainopillisen tiedekunnan opiskelijan, filosofian maisteri Leopold Henrik Stanislaus Mechelinin, joka on tänään suorittanut minulle 28. marraskuuta / 10. joulukuuta 1828 annetulla keisarillisella asetuksella hallintoviranomaisen virkaan pääsyn ehdoksi määrätyn venäjän kielen kirjallisen kokeen, on siinä havaittu omaavan kaikin puolin tyydyttävän taidon kyseisen kielen kirjallisessa käytössä, mikä hänelle, L. H. S. Mechelinille, täten todistetaan. Helsingissä 6. marraskuuta 1862.

A. Fr. Nordqvist

Aleksanterin Yliopiston venäjän kielen lehtori

Original (transkription)

|1|

Studeranden af Juridiska Fakulteten, Hist. Fil. MagisternHistorisk-Filologiske Magistern
Leopold Henrik Stanislaus Mechelin, som i dag inför mig
aflagt det genom Kejserliga Förordningen af den 28 November / 10 December 1828 för
inträde i de administrativa myndigheterna stadgade skrifprof
i ryska språket, har dervid befunnits ega Fullkomligt Nöjaktig
skicklighet i bemälda språks skriftliga behandling, hvilket honom,
L. H. S. Mechelin, härigenom till bevis meddelas. Helsingfors
den 6 November 1862.

A. Fr. Nordqvist

Lektor i ryska språket vid Alex. Univ.Alexanders-Universitetet

Dokumentet i faksimil