9.9.1859 Gråt ej mera, gråt ej, unga moder!

9.9.1859 Gråt ej mera, gråt ej, unga moder!

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil