1859 (Efter Heine)

Svensk text

|1|

(Efter Heine).

Gåfvo mig råd och nyttig lära
Öfversållade mig med ära,
Sade att jag skulle vänta blott
Tills protektion utaf dem jag fått.

Men medan de mig protegera
Hade jag kunnat af hunger krepera
Om den ej kommit en redlig man,
Hos vilken jag snart förbarmandefann.

Redlige man! han ger mig att äta!
Det skall jag aldrig honom förgäta
Ack, att jag honom ej kyssa kan –
Jag är ju sjelf denne redlige man!

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

(Efter Heine).

Gåfvo mig råd och nyttig lära
Öfversållade mig med ära,
Sade att jag skulle vänta blott
Tills protektion utaf dem jag fått.

Men medan de mig protegera
Hade jag kunnat af hunger krepera
Om den ej kommit en redlig man,
Hos vilken jag snart förbarmandefann.tillagt

Redlige man! han ger mig att äta!
Det skall jag aldrig honom förgäta
Ack, att jag honom ej kyssa kan –
Jag är ju sjelf denne redlige man!

Dokumentet i faksimil