18.12.1862 Gustaf & Amanda Mechelin–LM

Svensk text

Käraste!

Efter en åtta dagars rekreation i ett mörkt rum vill jag härmed bevisa att jag kan se. Synen i vänstra ögat var i fara – själva ”ögonsjukdomen” orsakades av ett slag av en björkkvist, när jag gick raskt mot vinden – och att björkkvisten stötte mot mösskärmen. Läkaren sade: Jag ser tydligen en rispa mitt över iris – och följden blir en molnartad skugga – troligen för alltid.sv Med hjälp av alla slags medel har det till viss del redan gått över – men vänstra ögat kan även med glasögonens hjälp knappt läsa. Jag kan ännu bara använda mig av högra ögat – men även det ytterst återhållsamt och först idag – jag själv fortsätter med att droppa ögat med aqua rosarum och zinksulfat. Gud bevare Dig! Förvara de förväntade skatterna klokt! Mer på söndag.

Pappa

Skrivet av Amanda Mechelin.Käre Leo! Om Collans nya sånger är av värde så skicka dem till Mili – jag har nästa inga presenter till det rara barnet. Våra bemödanden har mest gällt Tavastehus, dit vi skickar en liten låda full med presenter. Denna låda ville vi anförtro kadetterna men det dåliga väglaget hindrar det. Därför skickar vi lådan med Krogius till Helsingfors, eller om han inte kan ta med den så med posten (söndagens post). Om Krogius (som vi kan träffa först senare) inte kan uträtta något så gå Du till posten och hämta ut lådan och ta med den till Tavastehus. Ge allt till Robert och låt honom dela ut innehållet bit för bit. Allt på julafton när de andra presenterna delas ut. – Med Robert Sr kan Du skicka lite konfekt till barnen. Kuvert och skrivmaterial behöver vi också – jag betalar allt – hälsa vår Totte och måtte Ni båda vara friska och förträffliga.

Mamma

Förskräckligt bråttom.

Vi går inte på balen.

Finsk text

Rakkahin!

Levättyäni kahdeksan päivää pimeässä huoneessa haluan täten todistaa, että olen näkökykyinen. Vasemman silmän näkö oli vaarassa – koska ”silmäsairaus” on ollut seurausta koivunoksan osumasta kulkiessani ripeästi vastatuuleen – ja oksa osui lakin lippaan. Tohtori sanoi: näen selvästi naarmun keskellä iiristä, ja seurauksena on pilvimäinen varjo – luultavasti iäksi. Kaikenlaisten keinojen jälkeen tämä on jo jossain määrin korjaantunut – mutta vasemmalla silmällä en tosin pysty vielä oikein lukemaan edes silmälasien avulla. Minun on nyt vielä käytettävä vain oikeaa silmää – sitäkin äärimmäisen säästeliäästi ja vasta tänään – jatkan itse omakätisesti ruusuveden ja sinkkisulfaatin tiputtamista. Jumala Sinua varjelkoon! Säilytä niitä odotettuja aarteita varovasti! Sunnuntaina lisää.

Isä

Rakas Leo!

Jos Collanin uudet laulut ovat sen väärtejä, niin lähetä niitä Milille – minulla ei ole oikein mitään lahjaa sille lapsikullalle. Vaivannäkömme on koskenut enimmäkseen Hämeenlinnaa, mihin lähetämme pienen laatikon täynnä lahjoja. Halusimme antaa tämän laatikon kadettien huomaan, mutta huono keli estää sen, joten lähetänkin sen Helsinkiin Krogiuksen mukana eli siis sunnuntain postissa. Ellei Krogius (jonka voimme tavata vasta myöhemmin) pysty aikaansaamaan mitään, niin mene postiin ja nouda se, ja ota mukaasi Hämeenlinnaan, osoita kaikki Robertille ja anna hänen jakaa sisältö tavara tavaralta, nimittäin jouluaattona kun muutkin lahjat annetaan. Voit lähettää Robert Srin mukana hiukan makeisia lapsille. Tarvitsemme myös kirjekuoria ja kirjoitustarvikkeita – maksan kyllä kaiken – sydämelliset terveiset Tottellemme ja olkaahan kumpikin terveenä ja reippaana.

Äiti

Hirveä kiire. Emme mene menossa tanssiaisiin.

Original (transkription)

Liebster!

Nach achttägigem Wohlbefinden im dunkeln
Zimmer will ich hiermit beweisen daß
ich sehend bin. Die Sehkraft am linken
Auge war gefährdet – weil die ”Augen-
krankheit” eine Folge eines Hiebes von
einer Birkenruthe, bei raschem Gehen
gegen den Wind – und Abprallen vom
Mützenschirme gewesen. Der Dr sagte:
Jag ser tydligen en rispa mitdt öfver iris –
och följden blir en molnartad skugga – trol.
för alltid. Durch allerlei Mittel ist die-
ses schon ziemlich vorbei – doch kann
das linke Auge noch kaum mit Hülfe
der Brille lesen. Ich muß jetzt noch
nur das rechte Auge benutzen – das
äußerst sparsam und erst heute – das
Einträufeln von Aqu. Ros.Aqua Rosae mit Sulph.Sulphur Zinc.
wird von mir selbst eigenhändig fortgesetzt.
Gott erhalte Dich! Verwahre die er-
warteten Schätze vorsichtig! Sonntags
mehr.

P.

|2|

Lieber Leo! Wenn Collans neue
Lieder von Werth sind, so schicke
sie für Mili – ich habe fast keine
Geschenke für das paje Kind.
Unsere Bemühungen sind mei-
stens für ThusTavastehus gewesen, wohin
wir einer kleinen Kasten
voller Geschenke schicken. Diesen
Kasten wollten wir den Kadet-
ten anvertrauen aber die böse
Bahn hindert es, also schicke ich
ihn nach HforsHelsingfors mit Krogius
oder wenn er ihn nicht nehmen
kann, mit der Post (Sonntags Post)tillagt also, wenn
Krogius (den wir erst später treffen
können) nichts ausrichten kann
so gehe zur Post und hole
ihn ab und nimm ihn mit
nach ThusTavastehus adreßire alles
an Robert und laß ihn
Stück für Stück den Inhalt
austheilen nehmlich am
Weihnachtsabend, wenn die
übrigen Geschenke gegeben
|3| werden. – Mit Robert Sr kannst
Du etwas Konfekten für die
Kinder schicken. Couverte
u Schreibsachen brauchensvårtytt
wir auch – ich werde alles
bezahlen – grüße herzlich
unser Totte und seid
alle beide gesund und trefflichsvårtytt

Ma

Schrecklich Eile

Wir gehen nicht auf den Ball.

Dokumentet i faksimil