23.3.1872 Alexis Steven-Steinheil–LM

Svensk text

Käre Leo!

Jag hoppas att Du förlåter mig att jag besvärar dig med ett uppdrag igen. Jag vore mycket tacksam om Du skulle vara så vänlig och uträtta ärendet. Saken är nämligen den att min bror Hugo har skrivits in i pagekåren, fastän han knappast kommer att överlämnas dit, utan det har bara gjorts för det fall att. Och nu begär krigsministeriet ett intyg från det finska riddarhuset om att det verkligen finns en sådan greve i Finland och att Hugo är just den.

Skulle Du nu vara så vänlig och hämta detta intyg från riddarhuset, och skicka mig intyget så snart som möjligt. Därmed skulle Du göra mig och min mor en stor tjänst, då jag i så fall inte skulle måsta resa till Helsingfors. Just nu är jag nämligen mycket upptagen med ”bouppteckningen”sv. Mamma ber mycket hälsa och hon hoppas att Du inte kommer att glömma oss.

I hopp om att Du inte blir ond på mig, förblir jag: Din hörsamme elev

Alexis Steven-Steinheil.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Lieber Leo!

Ich hoffe daß Du mir entschuldigst
daß ich dich wieder mit einem Auf-
trage bemühe, und wäre ich Dir sehr
dankbar wenn Du so freundlich
sein würdest, und ihn mir
ausrichten köntest. Die Sache
ist nehmlich die, daß mein
Bruder Hugo ist im Pagen-
coor eingeschrieben worden; obgleich
er kaum dahin abgegeben wird,
sondern ist es nur für jeden
Fall gethan worden; und nun
|2| fordert man aus dem Kriegs-
Ministerium, einen Schein aus
dem finnischem Ritterhause daß
es auch einen solchen Grafen
in Finland giebt, und daß Hu-
go der nehmliche ist.

Würdest Du nun so freundlich
sein, und diesen Schein aus dem
Ritterhause nehmen, und ihn mir
so bald wie möglich zuschicken
wollen, so thätest meiner Mutter
und mir einen sehr großen
Dienst, denn damit würde ich
mir eine Reise nach Helsingfors
ersparen, in dieser Zeit wo ich
gerade so sehr beschäftigt bin
durch der ”Bouppteckning”.
Mama bittet dir vielmahls
zu grüßen, und hofft daß
Du uns nicht vergeßen wirst.
In der Hoffnung daß Du
mir nicht böse bist verbleibe
ich: Dein gehorsamer Schüler

Alexis Steven-Steinheil.

Dokumentet i faksimil