16.6.1857 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten!

För ditt lilla brev och dess fina innehåll tackar vi alla, och vi hoppas att herrarna i Helsingfors och Viborg kommer att handla lite flinkare än de höga herrarna i Petersburg. – Vi hoppas även att Du snart skickar ett längre brev till oss. Där skulle vi gärna vilja veta när onkel Adolf kommer. Ifall han stannar längre i Helsingfors skickar vi medföljande brev, som kom igår, till honom. – Idag blir det examen hos Forsbloms och därför måste jag skynda dit. Alla hälsar

durch Leo.

Finsk text

Rakas Torsten!

Kiitämme kaikki pikku kirjeestäsi ja sen hauskasta sisällöstä ja toivomme vain, että herrat Helsingissä ja Viipurissa toimivat hiukan rivakammin kuin ne ylhäiset pietarilaiset. Toivomme myös, että lähetät meille pian pidemmän kirjeen, josta haluaisimme myös kuulla milloin Adolf-setä tulee. Siinä tapauksessa että hän viipyy pidempään Helsingissä, lähetämme hänelle ohessa seuraavan kirjeen, joka tuli eilen.

Forsblomeilla on tänään tutkintokuulustelu, joten minun pitää rientää sinne. Kaikki lähettävät terveisiä

Leon kautta.

Original (transkription)

|1|

Lieber Torsten!

Für dein Brieflein und dessen
angenehmen Inhalt danken
wir Alle und hoffen, daß die
Herren in HforsHelsingfors und Wiburg
doch etwas rascher verfahren
werden, als die Hohen Peter-
burger. – Auch hoffen wir, daß
Du bald einen längern Brief
an uns schicken wirst, woraus
wir auch erfahren möchten wann
Onkel Adolf kommt. Für den
|2| Fall daß er länger in HforsHelsingfors
bleibt, schicken wir ihm einstruket
beifolgeden Brief, der gestern
ankam. –

Es ist heute Examen bei Fors-
bloms, drum muß ich dahin eilen.
Grüsse senden Alle

durch

Leo.

Dokumentet i faksimil