24.9.1860 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käraste Torsten!

Du har inte hört något från mig på länge. Men ”Europa” är en för obestämd adress. Nu skriver jag till Dig i Kristiania. Men jag skriver nästan ingenting. Det finns inte tid för det nu; varför, det förklarar jag i nästa brev. Bara detta: Adu och jag bor superbt i din bostad. Adu är flitig och snäll. – Hos Roberts går det helt bra. De kommer att bo kvar i Tavastehus: om en månad väntas tillökning i familjen. – Med senaste post kom detta brev till Dig från Paris; brevet skall naturligtvis genast skickas till Dig. – Hälsa onkel Adolfs; säg att jag kommer att skriva till honom snart. – De våra i Fredrikshamn mår alla bra. –

Åh, min käre Torsten, vad vi längtar efter Dig! Du vet att jag inte dansar på rosor – en bror och vän är därför ovärderligt. – Som sagt, snart mera. Adu sänder Dig sina varmaste hälsningar. Lev väl! Njut av livet, önskar Din

Leo.

Finsk text

Rakkahin Torsten!

Et olekaan pitkään aikaan kuullut minusta. ”Eurooppa” on kuitenkin liian epämääräinen osoite. Nyt kirjoitan Sinulle Christianiaan. En tosin kirjoita juuri mitään. Siihen ei ole nyt aikaa: miksei, selitän seuraavassa kirjeessä. Vain tämän verran: Adu ja mina eletään herroiksi kortteerissasi. Adu on ahkera ja herttainen. Roberteilla menee mukavasti. He jäävät Hämeenlinnaan asumaan: kuukauden päästä odotetaan perheenlisäystä. Viime postissa tuli tämä Sinulle osoitettu kirje Pariisista, ja lähetän sen Sinulle luonnollisesti pian. Terveisiä Adolf-sedälle; sano että kirjoitan myös hänelle. Omaisemme Haminassa voivat kaikki hyvin.

Oi rakas Torsten, kuinka kaipaammekaan Sinua! Tiedät ettei elämäni ole ruusuilla tanssimista – veli ja ystävä on sen vuoksi korvaamaton. Kuten sanottua, seuraavalla kerralla enemmän. Adu lähettää parhaat terveisensä. Voi hyvin! Nauti elämästä, toivoo Sinun

Leosi.

Original (transkription)

|1|

Liebster Torsten!

Lange schon hast Du von mir nichts
erfahren. Aber ”Europa” ist eine zu
unbestimmte Adreße. Nun schreibe
ich Dir nach Christiania. Aber ich
schreibe so gut wie nichts. Es ist jetzt
nicht Zeit dazu; warum, erkläre ich
im nächsten Briefe. Nur so viel:
Adu und ich wohnen superbe in dei-
nen Quartiere. Adu ist fleißig und
pai. – Bei Roberts geht es paßabel.
Sie bleiben in Tavastehus wohnen:
nach einem Monate erwartet man
Vermehrung der Familie. – Mit letz-
ter Post kam dieser Brief an Dich
aus Paris; den ich natürlicherweise
|2| gleich Dir schicken soll. – Grüße
Onkel Adolfs; sage, ich werde auch
ihm bald schreiben. – Die Unsrigen
in FhamnFredrikshamn sind Alle wohl. –
Oh, mein lieber Torsten, wie wir
uns nach Dir sehnen! Du weißt
daß ich nicht so sehr auf Rosen tanze
– ein Bruder und Freund ist drum
unschätzbar. – Wie gesagt, nächstens
mehr. Adu schickt Dir seine besten
Grüße. Lebewohl! Genieße des
Lebens, wünscht Dein

Leo.

Dokumentet i faksimil