20.4.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Herr Juriskandidaten L. Mechelin
Helsingfors

Heders vän!

Till betäckning för en del af de 500 msmark silver hvilka du försträckte mig vid mitt senaste besök i Costi ber jag Dig vara god och hos Henrik Lindroos, för hvilken jag köpt hästar, uppbära 250 msmark silver och hoppas att du af Kurtén får uppbära Ca 280 msmark silver i morgon så att Du sålunda kunde vara betäckt. – De aktier Kurten lemnar Dig ville Du vara god och jemte uppgift om hvad du erhållit kassa af honom tillsända mig med lördagens post. Ehuru jag hade för afsigt att resa i fredag blifver det dock först i nästa vecka emedan ryska påsken just nu infaller och jag då naturligtvis föga kan uträtt i metropolen. Huruvida resan går öfver HforsHelsingfors vet jag dock ännu icke. –

Hoppas Du i går emottog mitt bref med vexeln och vidarebefordrade beloppet. Idag har jag sålt en tratta No 11 Sr RbSilver Rubel 1 450 och bersvårtytt dig uppbära liqvid för skilnaden samt mig om densamma i detalj underrätta för att i bankerna observeras.

Innan min afresa skall sända Dig [...]oläslig/saknad text och anvisning på saldot så att vi blifva på klart före 1ta Maj.

I hast från din vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Herra Oikeustieteen kandidaatti L. Mechelin
Helsinki

Hyvä ystävä!

Kattaakseni osan niistä 500 markasta, jotka lainasit minulle käydessäni viimeksi Costin luona, pyydän sinua käymään ystävällisesti pyytämässä Henrik Lindroosilta, jolle ostin hevosia, 250 markkaa ja toivon, että saat huomenna perityksi Kurténilta noin 280 markkaa, jolloin velkani Sinulle olisi näin ollen katettu. – Olisitko hyvä ja lähettäisit Kurténilta saamasi osakkeet sekä tiedon häneltä saamastasi käteisestä minulle lauantain postissa. Vaikka tarkoitukseni oli lähteä perjantaina, se jää vasta ensi viikkoon, koska juuri nyt on venäläisten pääsiäinen, enkä näin ollen saa tietenkään tehdyksi metropolissa juuri mitään. En kuitenkaan vielä tiedä, kulkeeko matka Helsingin kautta. –

Toivottavasti sait eilen kirjeeni ja vekselin ja toimitit summan eteenpäin. Tänään myin tratan No 11 arvoltaan 1 450 hopearuplaa ja pyydän sinua perimään käteistä erotusta varten ja kertomaan siitä yksityiskohtaisesti pankkien huomioitavaksi.

Ennen lähtöäni lähetän Sinulle [...]oläslig/saknad text ja viittauksen saldoon, niin että ehdimme valmiiksi ennen 1. toukokuuta.

Kiireinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Herr Juriskandidaten L. Mechelin
Helsingfors

Heders vän!

Till betäckning för en del
af de 500 msmark silver hvilka du försträckte mig
vid mitt senaste besök i Costi ber jag Dig vara
god och hos Henrik Lindroos, för hvilken jag köpt
hästar, uppbära 250 msmark silver och hoppas att du
af Kurtén får uppbära Ca 280 msmark silver i morgon
så att Du sålunda kunde vara betäckt. – De
aktier Kurten lemnar Dig ville Du vara
god och jemte uppgift om hvad du erhållit kassa
af honom tillsända mig med lördagens post.
Ehuru jag hade för afsigt att resa i fredag
blifver det dock först i nästa vecka emedan
ryska påsken just nu infaller och jag då
naturligtvis föga kan uträtt i metropolen.
Huruvida resan går öfver HforsHelsingfors vet jag dock
ännu icke. –

Hoppas Du i går emottog mitt bref med
vexeln och vidarebefordrade beloppet. Idag har
jag sålt en tratta No 11 Sr RbSilver Rubel 1 450 och bersvårtytt dig uppbära
liqvid för skilnaden samt mig om densamma
i detalj underrätta för att i bankerna observeras.

Innan min afresa skall sända Dig [...]oläslig/saknad text och
anvisning på saldot så att vi blifva på klart före 1ta Maj.

I hast från din vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil