21.8.1870 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Cher amifr. Käre vän,

De Dina afreste härifrån till Åbo vid god helsa och godt courage, med kusken Kavall, i går kl. 5 e. m.eftermiddag efter att ha inväntat en underrättelse från Dig som erhöllos genom brefvet af d. 19, för hvilket härmedelst tackar.

Hvarföre Fanny vill ge mig 24 msmark silver får jag väl i sinom tid veta?

Kyligt och regnigt här på Notsjö. Fullkomlig höst. Nätterna hotande, men tills vidare veterligen ingen frostskada.

Voipala resande ännu ej anlända. Väntar med otålighet.

Många helsningar från de mina!

Din broder

Torsten.

Finsk text

Rakas ystävä

Perhekuntasi lähti täältä Turkuun hyvässä terveydentilassa ja hyvällä mielellä, kuskina Kavall, eilen klo 5 iltapäivällä, odotettuaan Sinulta tietoja, jotka saatiin 19. päivän kirjeessä, josta täten kiitän.

Saan kaiketi aikanaan tietää, miksi Fanny haluaa antaa minulle 24 hopeamarkkaa?

Viileää ja sateista täällä Nuutajärvellä. Täysin syksy. Öisin hallanvaaraa, muttei toistaiseksi hallavahinkoja.

Voipaalan-matkaajat eivät ole vielä tulleet. Malttamattomasti odotan.

Paljon terveisiä minun väeltäni!

veljesi

Torsten.

Original (transkription)

|1|

Cher ami,

De Dina afreste härifrån till Åbo vid god
helsa och godt courage, med kusken Kavall, i går
kl. 5 e. m.eftermiddag efter att ha inväntat en underrättelse
från Dig som erhöllos genom brefvet af d. 19, för
hvilket härmedelst tackar.

Hvarföre Fanny vill ge mig 24 msmark silver får jag väl
i sinom tid veta?

Kyligt och regnigt här på Notsjö. Fullkomlig höst.
Nätterna hotande, men tills vidare veterligen ingen
frostskada.

Voipala resande ännu ej anlända. Väntar med
otålighet.

Många helsningar från de mina!

Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil