24.11.1848 Till d. 24 nov. 1848 har Lelo läst:

Svensk text

|1|

Till d. 24 nov.november 1848 har Lelo läst:

Ryska –innantil samt skrifven – samt regul.reguljära declinationer och pron.pronomen och numeral. comparab.komparabel samt vocabler och samtal
Tyska –innantill – samt ordböjningarna – och skriföfningar – samt tala som sitt modersmål
Svenska –innantill – och skrifven – samt ordböjningar och rättstafning och tala som modersmål.
Franska –innantill samt declin.deklinationer och conjugat.konjugationer äfvensom vocabler och dialoger
Latin –innantill och 2 declinationen

Gamla TestsTestamentets Bibl.Bibliska Historie noga, samt Lilla Cathechesen,

Geografi –Hela fysiska Geografin
Arithmetik –4 species med hela tal och sorter
Geometri –Definitioner –
Kalligrafi –ganska väl – Svenska, och Ryska – samt någorlunda Tyska
Rita –lättare stycken –
spela Fortepiano –åskilliga öfningar och lättare stycken efter noter.

Gust. Mechelin

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Till d. 24 nov.november 1848 har Lelo läst:

Ryska –innantil samt skrifventillagt – samt regul.reguljära declinationer och
pron.pronomen och numeral.
comparab.komparabel samt vocabler och samtal
Tyska –innantill – samt ordböjningarna – och skrif-
öfningar – samt tala som sitt modersmål
Svenska –innantill – och skrifven – samt ordböjningar och
rättstafning och tala som modersmål.
Franska –innantill samt declin.deklinationer och conjugat.konjugationer äfven-
som vocabler och dialoger
Latin –innantill och 2 declinationen

Gamla TestsTestamentets Bibl.Bibliska Historie noga, samt Lilla Cathechesen,

Geografi –Hela fysiska Geografin
Arithmetik –4 species med hela tal och sorter
Geometri –Definitioner –
Kalligrafi –ganska väl – Svenska, tyskastruket och Ryska –
samt någorlunda Tyska
Rita –lättare stycken –
spela Fortepiano –åskilliga öfningar och lättare
stycken efter noter.

Gust. Mechelin

Dokumentet i faksimil