1.3.1872 Karl Fogelholm–LM

Svensk text

|1|

Juriskandidaten Mechelin

Helsingfors

Lifvad af oförgätliga ungdomsminnen och tacksam för den själslyftning, som umgänget med de bästa kamrater skänkt, helsar på det varmaste vännernas krets.

Karl Fogelholm

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Juriskandidaten Mechelin

Helsingfors

Lifvad af oförgätliga ungdomsmin-
nen och tacksam för den själs-
lyftning, som umgänget med de
bästa kamrater skänkt, helsar
på det varmaste vännernas
krets.

Karl Fogelholm

Dokumentet i faksimil