20.7.[1871] Emilie Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Käraste Leo!

Jag är hjärtligt ledsen över att jag inte träffar Dig i Stockholm, men jag beslutade mig för att resa till Marstrand eftersom Estlander önskade sig så många gånger att jag skulle resa dit. Min avsikt var att dricka emservatten och ta halvbad i Södertälje.

Eftersom jag fortfarande är så hes, vilket gjort det omöjligt för mig att sjunga, gick jag i Stockholm till en specialist för strupåkommor, och han sade att varken emser eller baden tjänar till någonting, utan jag skulle komma till Stockholm för att testa elektricitet. Men eftersom jag är matt och trött och huvudsakligen i behov av stärkning, kunde jag inte bestämma mig för att tillbringa den finaste sommartiden i Stockholm, då jag inte skulle bli stärkt av det. Överhuvudtaget kan jag inte stå ut med att vara i staden på sommaren. Alltså, då mina plastiktimmar slutar på grund av Hebbes bortresa, bestämde jag mig för att resa till Marstrand, eftersom det inte går att resa nästa sommar igen. Jag skrev till Emma Thunberg, som är där, för att få tag i ett rum och fick genast ett telegram att jag har fått ett. Jag reser med Signe Hebbe som är en mycket älskvärd, bildad flicka. Igår gav hon en konsert i Skövde som besöktes av 300 personer, och ungefär 40 måste vända om, eftersom det inte fanns plats i salen. Jag ackompanjerade henne och hon sa att hon sällan har varit so lugn som med min ledsagning. Idag mötte jag Idestam i Falköping, han sa att han kommer att träffa dig i Köln. Det gläder mig så mycket att du kommer att resa, det kommer att vara nyttigt för dig. Du reser väl också till Paris? Jag är mycket nöjd med min vistelse hos Hebbes i Snäckviken. Naturen är så vacker – människorna är trevliga och sinnrika och så är man så ogenerad på landet. Nästan dagligen tog jag en timme i plastik och jag tar också några under resan. Då jag ville betala för min vistelse där så ville de inte ha någonting, jag sparade ungefär 40 riksdaler. Hon var så tacksam över att jag hade lovat att ackompanjera henne i Skövde och i Marstrand. I Marstrand kommer jag att sjunga en duett med henne – rösten börjar bli bättre. Jag hoppas att den friska luften där kommer att bota mina dumma nerver och min sömnlöshet. Jag skriver till Kiseleff att jag först till den första september kan komma hem – Måtte nu Alexandra och Cely snart komma hem, så att vi kan vara tillsammans på landet nästa sommar. Hälsa båda hjärtligt från mig! Jag hoppas att du inte är missnöjd med mig på grund av min resa hit – men hälsan framför allt! Lycklig resa! På återseende!

Din gamla syster Mili

Finsk text

Rakkahin Leo!

Olen kauhean pahoillani etten tapaakaan Sinua Tukholmassa, mutta päätin tehdä sen Marstrandin-matkan, koska Estlander on niin monta kertaa toivonut, että matkustaisin sinne. Tarkoitukseni oli ollut nauttia Södertäljessä Emser-vettä ja ottaa puolikylpyjä.

Koska olen jatkuvasti ollut niin käheänä että minun on ollut mahdotonta laulaa, niin menin Tukholmassa erään kurkkuasioiden asiantuntijan luo, ja hän sanoi ettei sen enempää Emseristä kuin kylvyistäkään ole mihinkään, vaan minun pitäisi tulla Tukholmaan ja kokeilla sähköhoitoa. Mutta koska olen voimaton ja väsynyt ja tarvitsen pääasiassa vahvistusta, en voinut päättää viettää kauneinta kesäaikaa Tukholmassa, sillä siitä en vahvistuisi. En ylipäätään voi sietää kesällä kaupungissa olemista. Niinpä koska kuvanveistotuntini loppuivat Hebben matkallelähdön vuoksi, niin päätin matkustaa Marstrandiin, sillä matkustaminen taas ensi kesänä ei käy. Kirjoitin siellä olevalle Emma Thunbergille saadakseni huoneen ja sain heti sähkösanoman, että sain huoneen. Matkustan Signe Hebben kanssa, joka on todella herttainen, sivistynyt tyttö. Hän piti eilen Skövdessä konsertin, jossa oli 300 ihmistä, ja noin 40:n piti kääntyä takaisin, koska salissa ei ollut paikkoja. Säestin häntä, ja hän sanoi että on harvoin ollut niin levollinen kuin minun seurassani. Tänään tapasin Idestamin Falköpingissä, hän sanoi että aikoo tavata Sinut Kölnissä. Olen todella iloinen, että aiot matkustaa, se on Sinulle erittäin hyödyllistä. Käyt kai myös Pariisissa? Olen hyvin tyytyväinen oleskeluuni Hebbeillä Snäckvikenissä. Luonto on niin kaunis – ihmiset mukavia ja henkeviä ja sitten maalla ihmiset ovat niin mutkattomia. Kävin lähes päivittäin kuvanveistotunnilla, ja aion käydä nyt matkallakin muutamalla. Kun halusin maksaa oleskelustani siellä, he eivät ottaneet mitään, ja säästin siinä 40 riikintaaleria. Rouva oli niin kiitollinen siitä, että olin luvannut pitää hänelle seuraa Skövdessä ja Marstrandissa. Marstrandissa laulan hänen kanssaan dueton – ääni kehittyy paremmaksi. Toivon, että kaunis ilma siellä parantaa tyhmät hermoni ja unettomuuteni. Kirjoitan Kiseleffille, että voin tulla kotiin vasta syyskuun ensimmäiseksi päiväksi. Kunpa nyt Alexandra ja Cely tulisivat pian kotiin, että voimme ensi kesänä olla yhdessä maalla. Vie molemmille oikein sydämelliset terveiset minulta! Toivon, ettet ole minuun tyytymätön tänne tekemäni matkan vuoksi – mutta terveys ennen kaikkea! Onnellista matkaa! Näkemiin! Vanha sisaresi

Mili

Original (transkription)

Liebster Leo!

Es thut mir herzlich leid
dass ich Dich nicht in
Stockholm treffe, aber
ich entschloss mich für
die Marstrands-Reise
weil Estlander so viele
Mal gewünscht hat dass
ich hinreisen sollte. Es
war meine Absicht gewe-
sen in Södertelje Emser-
wasser zu trinken und
halfbad zu nehmen.

|2|

Weil ich fortwährend so heiser
gewesen dass es mir un-
möglich gewesen zu singen,
so ging ich in Stockholm
zu einem Spezialisten für
strupåkommor, und der sagte
dass weder Emser noch die
Bäder zu etwas dienen,
sondern ich sollte nach
Stockholm um Elektricitet
zu versuchen. Da ich aber
matt und müde bin und
hauptsächlich Stärkung
brauche so konnte ich mich
nicht dazu entschliessen
in der schönsten Sommer-
zeit in Stockholm zuzu-
bringen, denn gestärket wür-
de ich davon nicht wer-
den, ich kan nun über-
haupt nicht im Sommer
|3| in der Stadt aushalten.
Also, da meine Plastik-
stunden wegen Hebbes Fort-
reise aufhörten, so beschloss
ich nach Marstrand zu
reisen, denn im nächsten
Sommer wieder reisen, das
geht nicht. Ich schrieb an
Emma Thunberg welche
dort ist, um ein Zimmer
zu bekommen und bekam
gleich ein Telegram das
ich eins habe. Ich reise
mit Signe Hebbe, welche
ein sehr liebenswürdiges, ge-
bildetes Mädchen ist. Ge-
stern gab sie in Sköfde
ein Conzert welches von 300
Personen besucht war, und
ungef. 40 mussten umkehren,
weil kein Platz war im
|4| Saal. Ich accompagnierte
sie, und sie sagte dass sie
selten so ruhig gewesen
ist, wie mit meiner Beglei-
tung. Heute traf ich Idestam
in Falköping, er sagte dass
er dich in Cöln treffen
wird. Es freut mich so sehr
dass du reisen wirst, das
wird dir sehr nützlich
sein. Du reist wohl auch
nach Paris? Mit meinem
Aufenthalt in Snäckviken
bei Hebbes bin ich sehr
zufrieden. Die Natur ist
so schön – die Menschen
angenehm und geistreich
und dann ist man auf
dem Lande so ungeniert.
Ich nahm beinahe täg-
lich eine Stunde Plastik
|5| und nehme jetzt auch auf
der Reise einige. Als ich
meinen Aufenthalt dort
bezahlen wollte so nahmen
sie nichts, das sparte mir
ung. 40 riksd.riksdaler ein. Sie war
so dankbar dafür dass ich
versprochen hatte sie in
Sköfde und Marstrand zu
accompagnieren. In Mar-
strand werde ich ein Duett
mit ihr singen – die Stim-
me fängt an besser zu
werden. Ich hoffe dass die
schöne Luft dort meine
dummen Nerven und mei-
ne Schlaflosigkeit kurie-
ren werden. Ich schreibe
an Kiseleff dass ich erst
zum ersten September
|6| nach Hause kommen
kann – Möchten nun A-
lexandra und Cely rasch
nach Hause kommen, so-
dass wir im nächsten
Sommer zusammen auf
dem Lande sein können.
Grüsse sie Beide so herz-
lich von mir! Ich hoffe
dass Du nicht mit mir
unzufrieden bist wegen
meiner Reise hierher –
aber helsan framför allt!
Glückliche Reise! Auf
Wiedersehen!

Deine alte Schwester

Mili.

Dokumentet i faksimil