1.3.[1866] Emilie Mechelin–LM

Svensk text

Käraste Leo!

I största hast några rader. Av ditt brev till Robert såg jag att Ni är friska och nöjda, även om du väl har många ”myror i huvudet”sv nu. Vi har också varit rätt friska, förutom att Alma ibland har huvudvärk. Estlander har rekommenderat bad igen men eftersom det har varit så fruktansvärt kallt har hon inte kunnat ta dem. Nu i Tavastehus tänker hon börja med dem. På tal om affärerna så är det så att vi måste begära pengar från Torsten för att nu kunna betala hyran igen. Allt som jag tjänar in får jag ut först i slutet av terminen. Om jag bara skulle få fler elever så kunde jag leva utan din hjälp, hoppas jag.

Nu måste jag be dig, käre Leo, om en stor tjänst. Nämligen att fara till Masset för att be honom skicka mig ytterligare några exemplar av sin vokalis, med dig alltså – sex för sopran, två för kontraalt och åtta av de små övningarna. Kan du dessutom be honom göra en förteckning över några arior som jag inte sjungit, till exempel Ernani, Violetta, Lucie, och dessutom ur Don Juan och Faust – det finns nämligen flera och därför måste han skriva textens början. – Köp också Paminas aria ”C’en est fait, le rève cesse”. Förlåt, käre Leo, att du får en så svår och dyr beställning av mig men här får man ingenting och därför måste jag beställa därifrån. Du kunde kanske skicka sakerna tillsammans med de saker som du köper i Paris. Vi besöker Estlanders föreläsningar och de är rätt intressanta. Det har inte varit några soaréer hos Brummers på sistone eftersom hon är sjuk. Mitt brev till Sandra är mycket slarvigt men jag har ju alltid bråttom.

Adjö nu, käre bröder, skriv rätt snart till er gamla syster

Mili.

Hur länge stannar Ni i Paris?

Finsk text

Rakkahin Leo!

Muutama rivi hirveässä kiireessä. Huomasin kirjeestäsi Robertille, että olette terveinä ja tyytyväisiä, vaikka Sinulla on varmaan nyt todella paljon päänvaivaa. Mekin olemme olleet varsin terveitä, paitsi että Almalla on toisinaan päänsärkyä. Estlander on taas määrännyt hänelle kylpyjä, mutta on ollut niin hirveän kylmää, ettei hän ole vielä voinut ottaa niitä. Nyt Hämeenlinnassa hänen pitäisi aloittaa ne. Raha-asioiden laita on se, että meidän oli pyydettävä Torstenilta rahaa maksaaksemme vuokran. Saan kaikki tienestini vasta lukukauden lopussa. Jos vain saan enemmän oppilaita, niin toivon voivani vastedes elää ilman apuasi.

Nyt minun on, rakas Leo, pyydettävä suurta palvelusta, nimittäin että menisit Masset’n puheille ja pyytäisit häntä lähettämään minulle vielä muutamia kappaleita hänen lauluharjoituksistaan, nimittäin kuusi sopraanolle, kaksi kontra-altolle ja kahdeksan pieniä harjoituksia. Pyytäisitkö lisäksi häntä laatimaan luettelon joistakin aarioista, joita en ole laulanut, esim. Ernani, Violetta, Lucie ja sitten Don Juanista ja Faustista – niitä on nimittäin useampia, niin että hänen on kirjoitettava tekstien alut. Osta minulle myös Paminan aaria ”C’en est fait, le rève cesse”. Suo nyt anteeksi, rakas Leo, että teen tällaisen rasittavan ja tyyriin tilauksen, mutta täältä ei saa yhtikäs mitään, joten minun on tilattava sieltä. Voit ehkä lähettää ne minulle yhdessä Pariisista ostamiesi tavaroiden kanssa. Käymme Estlanderin luennoilla, jotka ovat oikein kiinnostavia. Brummereilla ei ole nyt ollut iltamia, koska rouva on sairaana. Kirjeeni Sandralle on niin hirveän huolimaton, mutta minulla on aina niin kiire.

Nyt näkemiin, rakkaat veljet, kirjoittakaa oikein pian vanhalle sisarellenne.

Mili

Kuinka pitkään viivytte Pariisissa?

Original (transkription)

Liebster Leo!

In grösster Eile einige Zeilen.
Durch deinen Brief an Robert
sah ich dass Ihr gesund und
zufrieden seid, obgleich du wohl
jetzt sehr viel ”myror i hufvu-
det” hast. Wir sind auch recht
gesund gewesen, ausser dass Alma
manchmal Kopfschmerzen hat.
Estlander hat ihr wieder Bäder
verordnet, aber weil so furchtbar
kalte Zeiten gewesen, hat sie
sie noch nicht nehmen können.
Jetzt in Tavastehus sollte sie
damit anfangen. Weil den Ge-
schäften ist es so, dass wir von
Torsten Geldtillagt verlangen mussten, um
jetzt die Miethe wieder zu be-
zahlen. Alles was ich verdiene
|2| schicke ichstruket bekomme ich erst
am Ende des Termins. Wenn ich
nur mehr Schühlerinnen bekom-
me, so hoffe ich künftig ohne
deine Hülfe existieren zu kön-
nen. Nun muss ich dich lieber
Leo, um einen grossen Dienst
bitten, nämlich zu Masset
zu fahren, und ihn bitten
mir noch einige Exemplare
von seinen Vocalisen zu schicken
mit dir nämlich – 6 für
Sopran, 2 für contraalt, und
8, von den kleinen Übungen.
Ausserdem würdest du ihn
bitten ein Verzeichnis über eini-
ge Arien zu machen, die ich
nicht gesungen, z. b. Ernani, Vio-
letta, Lucie, und denn aus Don
Juan und Faust – es giebt näm-
lich mehrere, so dass er den
Anfang der Worte schreiben
muss. – Kaufe mir auch Pa-
|3| minas Arie ”C’en est fait, le rève
cesse”. Verzeihe nun, lieber Leo
dass ich dir diese schwere
und theure Commission ge-
be, aber hier bekommt man
gar nichts, und desswegen muss
ich davon bestellen. Du kannst
sie vielleicht mit deinen Sachen
die du in Paris kaufst, mir
schicken. Wir besuchen Estlan-
ders Vorlesungen, die recht in-
tressant sind. Bei Brummers
sind jetzt keine Soiréen ge-
wesen, weil sie krank ist.
Mein Brief an Sandra ist
so sehr gefuscht, aber ich
habe ja immer so eine Eile.

Nun adieu, lieber Brüder,
schreibt recht bald
eurer alten Schwester

Mili.

Wie lange bleibt Ihr in Paris?

Dokumentet i faksimil