16.5.1871 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min älskade Pia,

Tack för brefvet! Ja, nog tror jag att Cely imorgon utan risk kan få komma till Botby åtföljd af sin pappa. Hon hostar allsicke mera och har så stor lust att komma dit ut och helsa på sin mamma. – Igår var hon så snäll och hemtade mig från banken, och Nanna måste skynda förut hem på det att hon finge gå på tu man hand med sin pappa.

Jag har beställt häst till banken kl. 9 och skall då fara till nya byggningen för att försöka få annan målare i st. f.stället för den lymmeln som du gjorde rätt i att skicka bort.

Snickarn har ännu icke infunnit sig! Det ser ut som vore mån|2|dagarna farligast om våren!

Jag har igår valt tapeter till stenhuset: till Mammas rum ljusa à 60 pnipenni, till barnkamrarna med trefliga figurer à 40 pnipenni.

Tack för löftet att vara försigtig! Upptäckten att vi har helgdag om thorsdag var för mig en angenäm surprise. Således au revoir!fr. på återseende!

Din egen

Leogubbe.

P. S.Post Scriptum Cely sofver ännu, men kanske hon senare sjelf skrifver dig till.

Finsk text

Rakas Tyttöseni,

Kiitos kirjeestä! Kyllä, uskoisin, että Cely voi huomenna tulla huoletta Puotilaan isänsä kanssa. Hän ei yski enää lainkaan, ja hänen tekisi niin kovasti mieli tulla sinne tervehtimään äitiään. – Eilen hän oli niin kiltti että kävi hakemassa minut pankista, ja Nannan oli pakko kiiruhtaa kotiin ennalta, jotta hän pääsisi kävelemään kaksin isänsä kanssa.

Olen tilannut pankille hevosen kello 9 ja aion silloin lähteä uudelle rakennukselle, jotta saisin toisen maalarin sen lurjuksen sijaan, jonka aivan aiheellisesti lähetit pois.

Puuseppää ei ole vielä näkynyt! Maanantait näyttäisivät olevan vaarallisimmillaan keväisin!

Valitsin eilen kivitalon tapetit: Mamman huoneeseen vaaleita 60 pennin rullat, lastenkamareihin iloisen kuviollisia 40 pennin rullat.

Kiitos kun lupasit olla varovainen! Oli iloinen yllätys havaita, että torstaina on pyhäpäivä. Joten näkemisiinfr!

Sinun oma

Leo-ukko.

Post Scriptum. Cely nukkuu vielä, mutta ehkä hän itse kirjoittaa sinulle myöhemmin.

Original (transkription)

|1|

Min älskade Pia,

Tack för brefvet! Ja, nog
tror jag att Cely imorgon utan
risk kan få komma till Botby
åtföljd af sin pappa. Hon hostar
allsicke mera och har så stor lust
att komma dit ut och helsa på sin
mamma. – Igår var hon så snäll
och hemtade mig från banken,
och Nanna måste skynda förut hem
på det att hon finge gå på tu man
hand med sin pappa.

Jag har beställt häst till banken
kl. 9 och skall då fara till nya
byggningen för att försöka få annan
målare i st. f.stället för den lymmeln som
du gjorde rätt i att skicka bort.

Snickarn har ännu icke infunnit
sig! Det ser ut som vore mån-
|2| dagarna farligast om våren!

Jag har igår valt tapeter till
stenhuset: till Mammas rum
ljusa à 60 pnipenni, till barnkamrarna
med trefliga figurer à 40 pnipenni.

Tack för löftet att vara
försigtig! Upptäckten att vi har
helgdag om thorsdag var för
mig en angenäm surprise. Således
au revoir!

Din egen

Leogubbe.

P. S.Post Scriptum Cely sofver ännu, men kanske
hon senare sjelf skrifver dig till.

Dokumentet i faksimil