7.7.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

I gårdagens bref glömde jag en vigtig sak, nemligen att bedja Dig om ett slags förskott på min Laitiala lön, stort 225 FmkFinska mark, hvilken summa jag är skyldig Packalén för några af honom för min räkning gjorda inrop af rasdjur å Mustiala.

Penningarna kunna skickas i postremissvexel ställd på C. Packalén under adressen Tavastehus Stjernsund.

Derom anhåller ödmjukast Laitialan Pehtorifi. Förvaltaren på Laitiala

R. Costiander

Finsk text

Rakas Leo!

Unohdin eilisestä kirjeestä tärkeän asian, nimittäin pyytää sinulta eräänlaista ennakkoa Laitialan palkalleni, suuruudeltaan 225 markkaa, jonka summan olen velkaa Packalénille muutamista hänen minun laskuuni tekemistään rotueläinten huudoista Mustialassa.

Rahat voisi lähettää C. Packalénille osoitetulla postivekselillä Hämeenlinnan Lepaan kartanon osoitteeseen.

Tätä pyytää nöyrimmin Laitialan pehtoori

R. Costiander

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

I gårdagens bref glömde jag
en vigtig sak, nemligen att be-
dja Dig om ett slags förskott på
min Laitiala lön, stort 225 FmkFinska mark,
hvilken summa jag är skyldig
Packalén för några af honom
för min räkning gjorda inrop
af rasdjur å Mustiala.

Penningarna kunna skickas i
postremissvexel ställd på C. Packalén
under adressen Tavastehus Stjernsund.

Derom anhåller ödmjukast
Laitialan Pehtori

R. Costiander

Dokumentet i faksimil