20.2.1872 Petition i borgarståndet ang. rätt för Finlands lantdag att fastställa storfurstendömets statsbudget

20.2.1872 Petition i borgarståndet ang. rätt för Finlands lantdag att fastställa storfurstendömets statsbudget

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil