28.2.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Ditt vänskapsfulla af den 26 emottaget och erfar derur bekräftelse å en mig å bangården vid afresan meddelad notis om att Åbo ansökan icke remitterats. Måtte detta hafva goda följder för oss. Ur mitt telegram i lördags erfor Du att jag på grund af hvad jag hört här började misstänka en plan att uppskjuta frågans afgörande till Adlerbergs hemkomst för att få saken afgjort till förmån för Broth. Bra vore derföre om vederbörande kunde fås att skynda mer än vanligt på det våra utsigter icke måtte försämras. –

Vid min hemkomst erhöll jag räkning från Maangren och tycker den betydligt uppdrifven. Emedan dock Wahlgren förklarat att bolaget behöfver pengar har jag derföre i dag accepterat 2ne vexlar å 6 000 msmark silver hvardera, respective å 4 och 6 månader, redan innan detaljgranskning af räkningen af mig medhunnits och hoppas FbankenFöreningsbanken kommer att köpa dem.

Det begärda pappret härnäst, hvaremot jag|2| hoppas erhålla ett dokument af dig rörande den stora affären.

Med otålighet emotseende dina nästa förblifver jag under många helsningar till Alexandra

din tillgifne

Fredrik Idestam

Detta i största hast vid posttimmens nära utgång. –

Finsk text

Veli Leo!

Vastaanotin 26. p lähettämäsi ystävällisen kirjeen ja sain siitä vahvistuksen asemalla lähtiessäni kuulemalleni uutiselle, ettei Turun anomusta lähetetty lausuntokierrokselle. Kunpa sillä olisi meille suotuisat seuraukset. Lauantain sähkeestäni luitkin, että olen täällä kuulemani perusteella alkanut epäillä suunniteltavan kysymyksen lykkäämistä Adlerbergin paluuseen saakka, jotta asia voitaisiin ratkaista Brothin eduksi. Siksi olisikin hyvä, jos asianomaiset saataisiin pitämään tavallista kovempaa kiirettä, jotta mahdollisuutemme eivät heikkenisi. –

Sain palatessani Maangrenin laskun, ja mielestäni se on huomattavasti yläkanttiin. Koska Wahlgren kuitenkin selitti, että yhtiö tarvitsee rahaa, olen siksi tänään hyväksynyt 2 vekseliä, 6 000 markkaa kumpikin, 4 ja 6 kuukaudeksi jo ennen kuin ehdin tarkastaa laskun yksityiskohtaisesti, ja toivon että Yhdyspankki ostaa ne.

Ohessa pyytämäsi paperi, jota vastaan toivon saavani sinulta suurta kauppaa koskevan asiakirjan.

Odotellen kärsimättömänä seuraavaa kirjettäsi lähetän paljon terveisiä Alexandralle

sinun uskollinen

Fredrik Idestam

Tämä kovassa kiireessä postin lähtiessä pikapuoliin. –

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Ditt vänskapsfulla af den 26 emottaget
och erfar derur bekräftelse å en mig å ban-
gården vid afresan meddelad notis om att Åbo
ansökan icke remitterats. Måtte detta hafva
goda följder för oss. Ur mitt telegram i lör-
dags erfor Du att jag på grund af hvad jag
hört här började misstänka en plan att upp-
skjuta frågans afgörande till Adlerbergs hem-
komst för att få saken afgjort till förmån
för Broth. Bra vore derföre om vederböran-
de kunde fås att skynda mer än vanligt
på det våra utsigter icke måtte försäm-
ras. –

Vid min hemkomst erhöll jag räkning
från Maangren och tycker den betydligt
uppdrifven. Emedan docktillagt Wahlgren förklarat att
bolaget behöfver pengar har jag derföre i dag
accepterat 2ne vexlar å 6 000 msmark silver hvardera,
respective å 4 och 6 månader, redan innan
detaljgranskning af räkningen af mig medhun-
nits och hoppas FbankenFöreningsbanken kommer att köpa dem.

Det begärda pappret härnäst, hvaremot jag
|2| hoppas erhålla ett dokument af dig rörande
den stora affären.

Med otålighet emotseende dina nästa
förblifver jag under många helsningar
till Alexandra

din tillgifne

Fredrik Idestam

Detta i största hast vid posttimmens
nära utgång. –

Dokumentet i faksimil