1855 Leo Henrik Stan. Mechelin har tills dato, såsom förberedelse till sin studentexamen, läst:

1855 Leo Henrik Stan. Mechelin har tills dato, såsom förberedelse till sin studentexamen, läst:

Svensk text

|1|

Leopold Mechelin. II Classe.

|2|

Leo Henrik Stan.Stanislaus Mechelin har tills dato, såsom förberedelse till sin Studentexamen, läst:

|3|
I Religionslära:Norbecks Lärobok.
Anjous kyrkohistorie.
Granfelts Sedelära.
– Filosofi:Afzelii Logik.
Enbergs Psykologi.
– Mathematik:Arithmetik efter Nervander och
Zweijgbergk.
Euklides, 6 böcker.
Delanders Algebra, 1a delen.
Wolffs Geometri.
Stereometri.
Langenskj. Trigonom. pl.Trigonometri plan
– Historie:Ekelunds Gamla och Medelt.Medeltidens Hist.Historia
(Palmblads) Nyare Hist.Historia
Pütz – dodito dodito (Några band af Beckers Weltgeschichte)
Palmblads Geografi, m.m.
– Latin:Grammatik (åtskl.åtskilligt) och Skriföfningar.
Cornelius Nepos.
Sallustius.
Julius Ceasar, Bell-Gall.De Bello Gallico
Ciceronis De Officiis Lib. I. Oratt. VII.
Virgilii Aeneid. Libb. VI.
– Grekiska:Grammatik.
Xenophons Anabasis, 4 böcker.
Homeri Ilias, 2 rhaps.
– Ryska:Akianders Grammatik.
Groths Chrestomathi, 60 pagg.
Baranoffskys dodito 50 pp.
Geitlins Skriföfningar. Talar något.
– Tyska:Grammatik; talar och skrifver språket som sitt modersmål.
– Franska:Grammatik; förstår väl samt talar och skrifver det behjelpligt.
– Finska:Euréns Grammatik.
Lilii Läsebok.
– Svenska:Känner språket väl; skrifver det ledigt och korrekt.

Ritar, känner och idkar musik samt åtskilliga gymnastiska konster m. m.

Tillbragte, efter hemstudier, 1 år i högsta klassen af FrhamnsFredrikhamns högre Elem.Elementar skola, derifrån han utexaminderades som primus, med vitsordet ”berömliga” i nästan alla ämnen, om sommarn 1853.

– Naturvetenskaper:något Fysik efter Schödler. Zoologi – efter Sundevall – samt Botanik, äfven praktiskt – jemte anläggande af örtsamling.

Finsk text

|1|

Leopold Mechelin. II. luokka.

|2|

Leo Henrik Stan.Stanislaus Mechelin on lukenut Ylioppilastutkintoon valmistautuakseen tähän päivään mennessä:

|3|
Uskonnossa:Norbeckin Lärobok (Oppikirja)
Anjoun Kyrkohistorie (Kirkkohistoria)
Granfeltin Sedelära (Siveysoppi)
– Filosofiassa:Afzeliuksen Logik
Enbergin Psykologi.
– Matematiikassa:Laskentoa Nervanderin ja Zweigbergkin mukaan
Kuusi kirjaa Euklidestä,
Delanderin Algebra, 1. osa
Wolffin Geometri.
Avaruusgeometria.
Langenskjöldin Trigonom. pl. (Tasotrigonometria)Trigonometri plan
– Historiassa:Ekelundin Gamla och Medelt.Medeltidens Hist.Historia (Vanha ja keskiajan historia)
(Palmbladin) Nyare Hist.Historia (Uudempi historia)
Pütz – sama sama (Muutama osa Beckerin Weltgeschichteä (Maailmanhistoriaa))
Palmbladin Geografi (Maantieto), m.m.
– Latinassa:Kielioppia (lukuisia) och kirjoitusharjoituksia.
Cornelius Nepos.
Sallustius.
Julius Ceasarin, Bell-Gall.De Bello Gallico (Gallian sota)
Ciceron De Officiis Lib. I. Oratt.Liber I. Orationes VII. (Vanhuudesta, ystävyydestä, velvollisuuksista)
Vergiliuksen Aeneis Libb.Libri VI.
– Kreikassa:Kielioppia.
Xenophonin Anabasis, 4 kirjaa.
Homeroksen Ilias, 2 rapsodiaa.
– Venäjässä:Akianderin Grammatik (Kielioppi).
Grothin Chrestomathi (Valikoituja katkelmia), 60 sivua.
Baranoffskin sama 50 sivua.
Geitlinin Skriföfningar (Kirjoitusharjoituksia). Puhuu jonkin verran.
– Saksassa:Kielioppia; puhuu ja kirjoittaa kieltä äidinkielen veroisesti.
– Ranskassa:Kielioppia; ymmärtää hyvin ja puhuu sekä kirjoittaa auttavasti.
– Suomessa:Eurénin Grammatik (Kielioppi).
Liliuksen Läsebok (Lukukirja).
– Ruotsi:Tuntee kielen hyvin; kirjoittaa sujuvasti ja oikein.

Piirtää, tuntee ja harrastaa musiikkia sekä lukuisia voimistelullisia taitoja yms.

Oli kotiopetuksen jälkeen kirjoilla vuoden korkeimmalla luokalla Haminan yläalkeiskoulussa, mistä valmistui kesällä 1853 priimuksena kiitettävin arvosanoin lähes kaikissa aineissa.

– Luonnontieteissä:jonkin verran Schödlerin Fysiikkaa. Eläintiedettä Sundevallin mukaan – sekä Kasvitiedettä, myös käytännössä – sekä yrttikokoelman perustaminen.

Original (transkription)

|1|

Leopold Mechelin.
II Classe.

|2|

Leo Henrik Stan.Stanislaus Mechelin har tills
dato, såsom förberedelse till sin Student-
examen, läst:

|3|
I Religionslära:Norbecks Lärobok.
Anjous kyrkohistorie.
Granfelts Sedelära.
– Filosofi:Afzelii Logik.
Enbergs Psykologi.
– Mathematik:Arithmetik efter Nervander och
Zweijgbergk.
Euklides, 6 böcker.
Delanders Algebra, 1a delen.
Wolffs Geometri.
Stereometri.
Langenskj. Trigonom. pl.Trigonometri plan
– Historie:Ekelunds Gamla och Medelt.Medeltidens Hist.Historia
(Palmblads) Nyare Hist.Historia
Pütz – dodito dodito (Några band af Beckers Weltgeschichte)tillagt
Palmblads Geografi, m.m.
– Latin:Grammatik (åtskl.åtskilligt) och Skriföfningar.
Cornelius Nepos.
Sallustius.
Julius Ceasar, Bell-Gall.De Bello Gallico
Ciceronis De Officiis Lib. I. Oratt. VII.
Virgilii Aeneid. Libb. VI.
– Grekiska:Grammatik.
Xenophons Anabasis, 4 böcker.
Homeri Ilias, 2 rhaps.
– Ryska:Akianders Grammatik.
Groths Chrestomathi, 60 pagg.
Baranoffskys dodito 50 pp.
Geitlins Skriföfningar. Talar något.
– Tyska:Grammatik; talar och skrifver språ-
ket som sitt modersmål.
– Franska:Grammatik; förstår väl samt talar
och skrifver det behjelpligt.
– Finska:Euréns Grammatik.
Lilii Läsebok.
– Svenska:Känner språket väl; skrifver det
ledigt och korrekt.

Ritar, känner och idkar musik samt åt-
skilliga gymnastiska konster m. m.

Tillbragte, efter hemstudier, 1 år i högsta
klassen af FrhamnsFredrikhamns högre Elem.Elementar skola, deri-
från han utexaminderades som primus, med
vitsordet ”berömliga” i nästan alla ämnen,
om sommarn 1853.

– Naturvetenskaper:något Fysik efter Schöd-
ler. Zoologi – efter Sundevall –
samt Botanik, äfven praktiskt –
jemte anläggande af örtsamling.

Dokumentet i faksimil