10.4.1856 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten!

Efter att ha skrivit ett långt brev till Hedda Sahlberg är Mammas arm så trött att hon inte längre kan skriva själv och därför har jag fått i uppdrag att tacka Dig hjärtligt för ditt senaste fina brev. I dessa mörka tider känns det mycket välgörande att då och då höra något bra och glatt! Nyheten om freden kom naturligtvis så snabbt som möjligt också till Fredrikshamn, – den väckte alls inte så mycket glädje som man hade trott, – varför, det vet jag inte; – jag för min del gläder mig mycket över den. – Och på sommaren när man inte måste frukta fiendernas stölder och förstöringar, – när sjöfart och handel upplivas igen, – då kommer människorna nog att förstå vad det är för skillnad mellan krig och fred. –

Av Robert har vi ännu inte fått brev, – men vi hoppas att vi snart får ett för att få veta hur snart han skall börja sin stora resa. Att han skall resa verkar ju nu, enligt ditt senaste brev, vara helt säkert.

Förra söndagen var här bal i Meijers smutsiga salong. Balen var ganska angenäm. Där fick Savander infallet att på Milis födelsedag ge en bal hos oss, – och balen ägde ock verkligen rum i tisdags. Ungefär 35 personer var inbjudna och dansen var mycket animerad och tog från kl. 8 till kl. 4. Savander var en mycket ämabel och generös värd. – Kvällen innan var en soaré hos Synnerbergs, där Lucander utmärkte sig med sina pikanta och förträffliga oartigheter. Igår var vi hos Krooks.

Angående din häst är det ännu för tidigt att säga hur det går med försäljningen; – Savander har väl nu lovat att göra allt vad han kan. Voronov är ett veritabelt svin och det vore bra om man kunde förpassa honom någonstans. – Det rysk-tyska lexikonet som jag nämnde finns förmodligen hos Dig och det skulle vara bra om Du vid tillfälle kan skicka det. Det är dock ingen brådska med den saken. Nu måste jag skynda för att föra brevet till posten och därför slutar jag med varma hälsningar från oss alla.

Dein Bruder Leo.

P.S. På Galindos eklatering väntar man otåligt. (Med man menar jag dock inte särskilt många.) Hälsa honom från mig, – i fall han ännu täcks minnas mig. – Lucander kommer väl skriva snart. Lagus var här i ett dygn, – han var också på Savanders bal. –

Det kan hända att jag häromdagen fick ett brev av W. Daehn från Ryssland. Om du någon gång kunde skicka Kovalev till posten för att fråga efter brevet, och sedan skicka det hit, vore jag mycket tacksam!

Finsk text

Rakas Torsten!

Koska äidin käsi on niin uupunut hänen kirjoitettuaan pitkän kirjeen Hedda Sahlbergille, ettei hän itse voi enää kirjoittaa, antoi hän minun tehtäväkseni kiittää Sinua oikein sydämellisesti mainiosta viime kirjeestäsi. Näinä synkkinä aikoina tekee todella hyvää kuulla silloin tällöin jotain hyvää ja iloistakin! Rauhanuutinenkin tuli luonnollisesti niin nopeasti kuin mahdollista Haminaan – joskaan ei nostattanut läheskään niin suurta iloa kuin olisi luullut – en tiedä, miksi ei; itse omalta osaltani iloitsen siitä suuresti. Ja kesällä kun ihmisten ei tarvitse pelätä vihollista, ryöstelyä ja tulipaloja, kun merenkulku ja kauppa jälleen elpyvät, silloin he varmaan ymmärtävät, mikä ero on sodalla ja rauhalla.

Robertilta emme ole vielä saaneet ainuttakaan kirjettä, mutta toivomme kohta saavamme, jotta kuulemme kuinka pian hänen on määrä alkaa suuri matkansa, sillä se että hän sen tekee, näyttää nyt olevan aivan varmaa, myös Sinun viime kirjeestäsi päätellen.

Täällä oli viime sunnuntaina tanssiaiset Meijerien rähjäisessä salongissa. Siellä oli kohtalaisen mukavaa. Savander sai siellä ajatuksen pitää meillä tanssiaiset Milin syntymäpäivänä – ja ne tosiaan pidettiin viime tiistaina. Noin 35 ihmistä oli kutsuttu, ja tanssi oli varsin vilkasta ja kesti kello kahdeksasta neljään. Savander oli oikein rakastettava ja avokätinen isäntä. Edellisenä iltana oli soiréeiltamat Synnerbergereillä, missä Lucander oikein loisti pikantteine ja osuvine letkautuksineen. Eilen olimme Krookeilla.

Mitä hevoseesi tulee, niin vielä ei voi sanoa miten myynnin kanssa käy; Savander on kyllä luvannut tehdä kaiken voitavansa. Voronov on varsinainen törkimys, ja olisi hyvä jos hänet voisi passittaa jonnekin. Se venäläis-saksalainen sanakirja, josta puhuin, on kai todennäköisesti sinulla, ja olisi hyvä jos jossain vaiheessa lähettäisit sen minulle; ei sillä kuitenkaan ole mitään suurempaa kiirettä. Nyt minun on riennettävä viemään kirje postiin ja lopetettava lämpimiin terveisiin meiltä kaikilta.

Veljesi Leo

P.S. Ihmiset odottavat kärsimättömästi Galindon kihlauksen julkistamista (ihmisillä en tosin tarkoita niin kauhean monta). Kerro hänelle terveisiä minulta – siinä tapauksessa että hän vielä suvaitsee muistaa minut. Lucander varmaan kirjoittaa kohta. Lagus oli täällä yli vuorokauden, hän oli myös Savanderin tanssiaisissa.

Saattaa olla että saan lähiaikoina W. Daehnilta kirjeen Venäjältä. Jos jossain välissä lähettäisit Kovaljovin postiin kysymään sitä ja lähettäisit sitten kirjeen minulle tänne, olisin kovin kiitollinen!

Original (transkription)

|1|

Lieber Torsten!

Weil Mamas Arm durch ein
langes Schreiben an Hedda Sahlberg
so ermüdet ist daß sie nicht mehr
selbst schreiben kann, so hat sie
mir den Auftrag gegeben Dir
recht herzlich für deinen letzten
guten Brief zu danken. In jetzi-
gen dunkeln Zeiten ist es sehr
wohlthuend auch dann und wann
etwas gutes und frohes zu hören!
Die Friedensnachricht kam natür-
licherweise auch so schnell wie möglich
nach FhamnFredrikshamn, – sie weckte aber bei
|2| weitem nicht so viel Freude
wie man geglaubt hätte, – warum,
das weiß ich nicht; – ich meines Theils
freue mich sehr darüber, – Und im
Sommer wenn man nicht der Feinde
Raub und Brand zu befürchten hat, –
wenn Schiffart und Handel wieder
aufleben werden, – dann werden
wohl die Menschen einsehen was
für ein Unterschied es ist zwischen
Krieg und Frieden. –

Von Robert haben wir noch keinen
Brief gehabt, – hoffen aber bald zu
bekommen, um zu erfahren wie bald
er seine grosse Reise beginnen
soll, denn daß er sie thun soll,
scheint ja nun, auch nach deinem letz-
ten Brief zu urtheilen, ganz sicher zu
sein. –

Letzten Sonntag war hier Ball
in Meijers ruskigem Salon. Er
war passabel angenehm. Dort be-
kam Savander den Einfall auf Mi-
|3| lis Geburtstag einen Ball bei uns
zu geben, – und der fand wirklich
letzten Dienstag statt. Ungefähr
35 Personen waren eingeladen und
der Tanz war sehr animiert und
dauerte von 8 bis 4 Uhr. Savander
war ein sehr aimabler und freige-
biges Wirth. – Den Abend vorher war
eine Soirée bei Synnerbergs, wo
Lucander mit seinen piquanten und
trefflichen Unartigkeiten recht excel-
lirte. Gestern waren wir bei Krooks.
Was dein Pferd betrifft so kann
man noch nicht sagen wie es mit
dem Verkaufe geht; – Savander
hat nun wohl versprochen alles zu
thun, was er kann. – Вороновъ
ist ein weritabler Schweinigel und
es wäre gut wenn man ihn irgend-
wohin expediren könnte. – Das
russisch-deutsche Lexicon, von welchem
ich sprach, ist wohl wahrscheinlich bei
Dir, und es wäre wohl gut wenn Du
es mir bei Gelegenheit schicken würdest;
|4| sehr grosse Eile ist aber damit nicht.

Jetzt muß ich eilen den Brief auf
die Post zu bringen, und endigen
mit warmen Grüssen von uns allen.

Dein Bruder

Leo.

P. S. Galindos Eclatierung erwartet
man mit Ungeduld. (mit man meine
ich doch nicht so sehr viele). Grüsse ihn
von mir, – im Fall daß er noch täckas
sich meiner erinnere. – Lucander wird
wohl bald schreiben. Lagus war hier
über 24 Stunden, – er war auch auf Savan-
ders Ball. –

Es könnte sein daß ich diese Zeit von
W. Daehn aus Rußland einen Brief
hatte. Wenn Du irgend einmal
Ковалёвь auf die Post schicken würdest
danach zu fragen, und dann den Brief
hierher sichstruketken würdest, so wäre ich sehr
dankbar!

Dokumentet i faksimil