1859 Dagar komma, dagar gå

Svensk text

|1|

Dagar komma, dagar gå
Och mot grafven ila
Aldrig, aldrig kan jag få
I mitt hjerta hvila.

Uppå tidens vilda ström
lidelser mig jaga.
Lycka! ack – är blott en dröm
Blott en gyllne saga!

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Dagar komma, dagar gå
Och mot grafven ila
Aldrig, aldrig kan jag få
I mitt hjerta hvila.

Uppå tidens vilda ström
lidelser mig jaga.
Lycka! ack – är blott en dröm
Blott en gyllne saga!

Dokumentet i faksimil