2.2.1864 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre vän,

Jag fick i dag ditt brev med remissväxlarna, och jag tackar dig oändligt för allt det besvär du gjort dig i denna sak, – liksom för det vänliga löftet att ännu hjälpa mig, vilket emellertid inte längre är nödvändigt, i och med att min besvärliga situation har löst sig.

Westermarck sade att dina pengar ”kan hämtas” inom några dagar. Sänd mig således en fullmakt (ett åttakopekskort) så lyfter jag summan och använder den enligt dina anvisningar. Enligt min mening skulle det bästa vara att köpa ”Brandstodsbolagets obligationersv”, som ger 4 procent – eftersom växeln,|2| såvitt jag tror, inte kan betalas före förfallodagen. Man kan fråga om saken.

Jag har betalat hela räkningen från Åska eftersom skillnaden var så liten. Således har jag lite innestående hos dig, enligt följande:

hyra till Mehring(Se i mitt brev till dig)
räkningen från Åska3,95
2 biljetter för 2 klass till Tavastehus den 19 januari3
Summa?

Mitt tålamod tryter. Ehrström krävde, även han, en ”uppsats”: ”Om Nämnder förr och nu, jämte en blick på jurynsv” – som sysselsätter mig sedan några dagar. Ämnet är mycket bra, men för att producera något vettigt behövs möda och tid. – – Och ändå hade jag gjort mycket klart för honom att jag inte hade|3| andra ambitioner än att bli godkänd!

Var således inte arg på din bror och tjänare om han avancerar långsamt som en åsna. – Den som lider mest därav är framför allt din

Leo M

Hälsa herr Sahlstein från mig.

Finsk text

Rakas ystävä,

Sain tänään kirjeesi, jonka mukana lähetysvekselit, ja olen suunnattoman kiitollinen että olet nähnyt vaivaa tämän asian järjestämisessä – samoin kuin ystävällisestä lupauksestasi auttaa minua lisääkin, mikä tosin ei enää ole tarpeen, kun häiriötilani on nyt ohi.

Westermarck sanoi, että rahasi on ”haettavissa” jonkin päivän kuluttua. Lähetä minulle siis valtakirja (8 kopeekan leimapaperi) niin nostan rahasumman ja teen sillä mitä käsket. Minun käsittääkseni olisi parasta ostaa Brandstodsbolagetin (Palovakuutusyhtiön) obligaatioitasv, jotka tuottavat 4 prosenttia, koska vekseliä ei voi käsittääkseni maksaa ennen eräpäivää. Asiasta voi ottaa selvää.

Maksoin koko Åskan laskun, koska ero oli niin pieni. Minulla on niin ollen Sinulle pieni ”krediitti”, nimittäin:

Mehringille maksettava vuokra(katso lähettämästäni kirjeestä)
Åskan lasku3,95
Kaksi 2. luokan lippua Hämeenlinnaan 19. tammikuuta3
Yhteensä?

Kärsivällisyyteni on käymässä vähiin. Ehrström on, hänkin, vaatinut ”tutkielmaa” (”Om Nämnder förr och nu, jemte en blick på juryn” [”Lautakunnista ennen ja nyt sekä katsaus valamiehistöön”]), joka on työllistänyt minua nyt joitakin päiviä. Aihe on todella hyvä, mutta eihän siitä voi aikaansaada mitään pätevää ilman vaivannäköä ja aikaa. Ja olin kuitenkin selvin sanoin selittänyt hänelle, ettei itselläni ollut mitään muuta vaatimusta kuin saada hyväksytty!

Älä nyt suutu veljellesi ja palvelijallesi, joka etenee hitaasti kuin aasi. Se joka siitä eniten joutuu kärsimään on kuitenkin Sinun

Leo M.

Terveisiä herra Sahlsteinille.

Original (transkription)

|1|

Cher ami,

J’ai reçu aujourd’hui ta
lettre avec les billets de remisse, et
je te remercie infiniment de ce que
tu t’es donné la peine d’arranger
cette affaire, – ainsi que pour l’aimable
promesse de m’aider encore, ce qui,
pourtant ne sera plus nécessiare, mon
état de dérangement ayant fini.

Westermarck m’a dit que ton argent
est ”à prendre” dans quelques jours. En-
voies-moi donc un pleinpouvoir (8 Kop.
Charte) et je leverai la somme, et je ferai
avec elle ce que tu m’ordonneras. D’après
mon opinion le mieux serait d’acheter
”Brandstodsbolagets obligationer”, qui portent
4 p. c. – puisque la lettre de change
|2| ne peut pas être payé, à ce que je crois,
avant le jour de l’échéance. – On
peut s’informer sur cela. –

J’ai payé tout le compte de Åska
parceque la différence était si petite.
Ainsi j’ai un petit ”crédit” sur toi,
savoir:

sur la rent à Mehring?(Voire dans ma lettre à toi).tillagt
– sur le conte de Åska 3,95
2 billets de 2e classe pour Thus le 19 Janv.3
Se?

Ma patience va decrescendo.
Ehrström a exigé, lui aussi, un ”traité”:
”Om Nämnder förr och nu, jemte en blick
på juryn” – qui m’occupe depuis
quelques jours. Le sujet est très bon,
mais on ne peut pas produire quelque
chose de valable sans peine et sans
temps. – – Et pourtant je lui avais
clairement exposé que je n’avais aucune
|3| autre prétention que d’être approuvé!

Or, ne sois pas fâché sur ton frère
et serviteur s’il avance lentement
comme un âne – Celui qui en
souffre le plus, c’est pourtant ton

Leo M

Mes compliments à M. Sahlstein

Dokumentet i faksimil