6.12.1870 Vid budet om fru Fanny Wieselgrens död, av A. T. G.

6.12.1870 Vid budet om fru Fanny Wieselgrens död, av A. T. G

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil