27.8.1868 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min egen älskade Alexandra!

Min afsigt att skrifva dig till från Tammerfors blef ej valiserad emedan jag icke fick vara i fred för ”vänner och bekanta”. Onsdagen d. v. s. igår mogon bittida for jag jemte Törngren ut till Nokia under lika häftigt regn som det vi hade vid vårt besök i TforsTammerfors. Det klarnade dock sedan, och den herrliga taflan från Nokia trädgård visade sig i all sin fägring. Till auktionen hade åtskilliga personer infunnit sig och bland dem äfven ett ombud för Nottbeck, som sades vilja inropa egendomen. Emellertid måtte han ha vilja hafva stället för ännu lägre pris, ty utom mig höjde ingen sin stämma och klubban föll sålunda att Mamma blef egarinna till stället för 80 000 mark, den öfverenskomna summa, under hvilken vi icke skulle låta stället gå. Jag har nu ett förslag till utarrendering att förelägga Mamma, och skall sedan söka förmå Nottbeck att ändå betala minst 80 000 mark, emedan han i sjelfva verket lärer behöfva forsen.

Igår afton anlände vi hit medelst den lilla ångbåten Svea. Ängsligt var det att komma till|2| detta vackra präktiga Laukko, som imorgon skall gå under klubban! Beundransvärd är den själsstyrka som både Törngren och hans fru förnärvarande utveckla. Hon ser dock mera lidande ut än mannen.

Ifall auktionen blir definitiv, d. v. s. om Hallonblads anbud komma att antagas, så vidtager sedan auktion å lösegendom, som möjligen kommer att räcka 3 à 4 dagar. Jag kan således svårligen före nästa onsdag eller torsdag vara tillbaka i HforsHelsingfors om jag ock skulle uppoffra besöket på Laitiala. Men detta sista ville jag ogerna göra, då så många vigtiga dispositioner der böra göras. Emellertid tilltager igen min längtan till hemmet – hela sista natten drömde jag om dig och lilla Cely. Måtte ni vara friska – och äfven de öfriga i familjen vara på bättring. Jag saknar alla underrättelser derom och kan derföre icke afvärja en viss oro.

Emedan jag bör afstå skrifplatsen åt Hallonblad, slutar jag nu. Jag tillägger blott att Malmstedt underrättat att all sådd är verkställd på Laitiala och att derpå ett godt regn har fallit. Säg Eriksson att jag lefver i det hopp att sådden nu är slutförd på Botby. – Pussa Lillan, helsa de våra och var hjertligt omfamnad af din hemsjuke

Leo.

P. S.Post Scriptum Sucksdorff är af rödsot hindrad att komma och derföre kan jag icke aflägsna mig härifrån innan hela förrättningen är slutad.

Ds.Densamme

Finsk text

Oma rakas Alexandra!

Aikeeni kirjoittaa sinulle Tampereelta ei toteutunut, koska en saanut rauhaa ”ystäviltä ja tutuilta”. Keskiviikkona eli eilen ajoin aikaisin aamulla Törngrenin kanssa Nokialle yhtä rankassa sateessa kuin täällä oli meidän käydessämme Tampereella. Sitten sää kuitenkin kirkastui, ja Nokian puutarhan upeat maisemat näyttäytyivät meille koko komeudessaan. Huutokauppaan oli saapunut useita henkilöitä, joukossa myös Nottbeckin asiamies, sillä hänen sanottiin aikovan huutaa tilan. Silti hän lienee halunnut paikan vieläkin alhaisempaan hintaan, sillä minun lisäkseni kukaan ei korottanut ääntään, ja nuijan kopauksella Mammasta tuli paikan omistaja 80 000 markalla, sovittuun hintaan, jonka alle emme olisi antaneet paikan mennä. Minulla on nyt Mammalle esitettäväksi ehdotus tilan vuokraamisesta, ja sen jälkeen on yritettävä taivuttaa Nottbeck maksamaan sittenkin vähintään 80 000 markkaa, sillä hän kuuluu tosiasiassa tarvitsevan koskea.

Eilen illalla saavuimme tänne pienellä ”Svea”-höyrylaivalla. Tuntui ahdistavalta saapua kauniiseen ja komeaan Laukkoon, joka huomenna joutuisi vasaran alle! Sekä Törngren että hänen vaimonsa onnistuivat osoittamaan ihailtavaa mielenlujuutta tässä tilanteessa. Vaimo kuitenkin näyttää kärsivän miestään enemmän.

Jos huutokaupasta tulee lopullinen, eli jos Hallonbladin tarjous hyväksytään, sitten alkaa irtaimiston huutokauppa, joka voi kestää 3–4 päivää. Näin ollen minun on vaikea päästä takaisin Helsinkiin ennen ensi keskiviikkoa tai torstaita, vaikka uhraisin Laitialan vierailun. Viimeksi mainittua en silti mielellään tekisi, koska siellä on tehtävä niin monia tärkeitä päätöksiä. Silti koti-ikäväni taas vain yltyy – koko viime yön näin vain unia sinusta ja pikku Celystä. Kunpa vain olisitte terveenä – ja muutkin perheenjäsenet paranemaan päin. Kaipaan kaikkia uutisia siitä, enkä siksi voi olla tuntematta hienoista huolta.

Koska minun täytyy poistua kirjoituspöydän äärestä Hallonbladin luo, lopetan nyt. Lisään vain, että Malmstedt kertoo, että Laitialan kaikki kylvöt on tehty ja että sen jälkeen on satanut hyvin. Kerro Erikssonille, että elän siinä toivossa, että Puotilassa kylvöt on nyt saatu valmiiksi. – Suukota Pikkuista, ja kerro terveisiä meikäläisille. Sydämelliset halaukset lähettää sinun koti-ikävästä kärsivä

Leo.

Post Scriptum. Sucksdorff ei pääse saapumaan punataudin vuoksi, enkä siksi voi poistua täältä, ennen kuin koko toimitus on saatu päätökseen.

Sama.

Original (transkription)

|1|

Min egen älskade Alexandra!

Min afsigt att skrifva dig till från
Tammerfors blef ej valiserad emedan jag icke
fick vara i fred för ”vänner och bekanta”. Ons-
dagen d. v. s. igår mogon bittida for jag jemte
Törngren ut till Nokia under lika häftigt regn
som det vi hade vid vårt besök i TforsTammerfors. Det klar-
nade dock sedan, och den herrliga taflan från Nokia
trädgård visade sig i all sin fägring. Till auktionen
hade åtskilliga personer infunnit sig och bland dem
äfven ett ombud för Nottbeck, som sades vilja inropa
egendomen. Emellertid måtte han ha vilja hafva
stället för ännu lägre pris, ty utom mig höjde
ingen sin stämma och klubban föll sålunda att Mam-
ma blef egarinna till stället för 80 000 mark, den
öfverenskomna summa, under hvilken vi icke skulle
låta stället gå. Jag har nu ett förslag till utarren-
dering att förelägga Mamma, och skall sedan söka för-
må Nottbeck att ändå betala minst 80 000 mark,
emedan han i sjelfva verket lärer behöfva forsen.

Igår afton anlände vi hit medelst den lilla
ångbåten Svea. Ängsligt var det att komma till |2| detta vackra präktiga Laukko, som imorgon
skall gå under klubban! Beundransvärd
är den själsstyrka som både Törngren och hans
fru förnärvarande utveckla. Hon ser dock
mera lidande ut än mannen.

Ifall auktionen blir definitiv, d. v. s. om
Hallonblads anbud komma att antagas, så
vidtager sedan auktion å lösegendom, som möj-
ligen kommer att räcka 3 à 4 dagar. Jag kan
således svårligen före nästa onsdag eller torsdag
vara tillbaka i HforsHelsingfors om jag ock skulle upp-
offra besöket på Laitiala. Men detta sista ville
jag ogerna göra, då så många vigtiga disposi-
tioner der böra göras. Emellertid tilltager igen
min längtan till hemmet – hela sista natten
drömde jag om dig och lilla Cely. Måtte ni
vara friska – och äfven de öfriga i familjen vara
på bättring. Jag saknar alla underrättelser derom
och kan derföre icke afvärja en viss oro.

Emedan jag bör afstå skrifplatsen åt Hallonblad,
slutar jag nu. Jag tillägger blott att Malmstedt
underrättat att all sådd är verkställd på Laitiala
och att derpå ett godt regn har fallit. Säg Eriksson
att jag lefver i det hopp att sådden nu är slutförd
på Botby. – Pussa Lillan, helsa de våra och var
hjertligt omfamnad af din hemsjuke

Leo.

P. S.Post Scriptum Sucksdorff är af rödsot hindrad att komma och derföre kan
jag icke aflägsna mig härifrån innan hela förrättningen är slutad.

Ds.Densamme

Dokumentet i faksimil