8.11.1870 Edvard Willström–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo

Emedan jag i flera års tid nedlagt icke så obetydliga kostnader på jordbruket, befinner jag mig nu på den point att ej, utan hjelp, kunna invänta resultatet d: v: s: nästa års skörd. –

Med anledning deraf tager jag mig friheten förfråga huruvida Du ville hafva den godheten och hjelpa mig till ett lån af FmFinska mark: 600 på 12 månader – sålunda att jag skulle acceptera en vexel på 6 månader och sedermera ytterligare omsätta den på lika lång tid.

Skulle jag möjligen derförinnan se någon utväg att afbetala lånet, skall jag ej mankera att göra det. –

Det ser väl underligt ut att jag vänder mig till dig som vistas å annan ort, men såsom gammal Frhamns boFredrikhamnsbo torde Du veta hur svårt det här på orten är att erhålla lån på längre tid, isynnerhet då man har gamla ärfda skulder med hvilkas ränta och afbetalning man har nog att skaffa. –

Jag måste efter någon tid resa till Tavastehus och skulle jag få ett gynsamt svar af dig, vore det ej stor omväg att vika in till H:forsHelsingfors. –

Måtte jag hafva skrifvit detta i en lycklig stund!

Aktning och vänskap

Edv. Willström

Skulle Du besluta dig att hjelpa mig, så låt mig veta när du med säkerhet träffas i H:forsHelsingfors, så kan jag lämpa min resa derefter och då vi råkas skall jag närmare redogöra för min ställning – ännu engång hjelp behöfva. –

Finsk text

Veli Leo

Koska olen vuosien ajan sijoittanut huomattavia summia maanviljelyyn, olen nyt siinä pisteessä, etten, ilman apua, voi odottaa tulosta eli ensi vuoden satoa. –

Tämän vuoksi otan vapauden kysyä, voisitko ystävällisesti auttaa minua lainaamalla 600 Smk 12 kuukaudeksi – siten että hyväksyisin 6 kuukauden vekselin ja sen jälkeen vielä uusisin sen yhtä pitkäksi ajaksi.

Jos mahdollisesti löytäisin sitä ennen muun keinon lainan maksamiseksi, turvaudun siihen viipymättä. –

Näyttää ehkä oudolta, että käännyn sinun puoleesi, vaikka oleskelet toisella paikkakunnalla, mutta vanhana haminalaisena Sinun pitäisi tietää, kuinka vaikeaa tällä paikkakunnalla on saada lainaa pitemmäksi aikaa, varsinkin jos on vanhoja perintövelkoja, joiden koroissa ja osamaksuissa on kylliksi tekemistä. –

Minun pitää jonkin ajan kuluttua matkustaa Hämeenlinnaan, ja jos saisin sinulta suopean vastauksen, matkaan ei tulisi suurta mutkaa, jos poikkeaisin Helsingissä. –

Kunpa olisin kirjoittanut tämän onnellisella hetkellä!

Kunnioittaen ja ystävällisesti

Edv. Willström

Jos päättäisit auttaa minua, ilmoita minulle, milloin olet varmasti tavattavissa Helsingissä, niin voin sovittaa matkani sen mukaan, ja kun tapaamme, kerron tarkemmin tilanteestani – vielä kerran apua tarvitaan.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo

Emedan jag i flera års tid nedlagt icke så obetyd-
liga kostnader på jordbruket, befinner jag mig nu
på den point att ej, utan hjelp, kunna invänta
resultatet d: v: s: nästa års skörd. –

Med anledning deraf tager jag mig friheten för-
fråga huruvida Du ville hafva den godheten och hjel-
pa mig till ett lån af FmFinska mark: 600 på 12 månader – så-
lunda att jag skulle acceptera en vexel på 6 månader
och sedermera ytterligare omsätta den på lika lång tid.

Skulle jag möjligen derförinnan se någon ut-
väg att afbetala lånet, skall jag ej mankera att
göra det. –

Det ser väl underligt ut att jag vänder mig till dig
som vistas å annan ort, men såsom gammal
Frhamns boFredrikhamnsbo torde Du veta hur svårt det här på or-
ten är att erhålla lån på längre tid, isynnerhet då
man har gamla ärfda skulder med hvilkas ränta
och afbetalning man har nog att skaffa. –

Jag måste efter någon tid resa till Tavastehus
och skulle jag få ett gynsamt svar af dig, vore
det ej stor omväg att vika in till H:forsHelsingfors. –

Måtte jag hafva skrifvit detta i en lycklig stund!

Aktning och vänskap

Edv. Willström

Skulle Du besluta dig att hjelpa mig , så låt mig veta när du med
säkerhet träffas i H:forsHelsingfors, så kan jag lämpa min resa derefter och då vi råkas
skall jag närmare redogöra för min ställning – ännu engång hjelp behöfva. –

Dokumentet i faksimil