28.1.1868 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre bror,

Eftersom man ibland roar sig med att inte följa mina order sändes inte hästarna i går. Jag hoppas emellertid att de ska anlända i god tid för att hinna vila och äta ordentligt för att på auktionen ändå väcka något slags intresse.

Jag ber dig genom Pihlström ordna så att mannen som körde hästarna, A. Starck, kan återvända med forman Törnqvist, – vilket inte borde bli kostsamt.

Jaenischs papper är så dumt skrivet att det knappt är värt något: för det var inte fråga om ett ”lånsv” eller ”borgensv”, utan om ”växelsv” och ”acceptsv”, vilka har en mycket allvarligare innebörd. Jag går nu på morgonen till de unga officerarna och predikar lagen för dem.

Med betalningen till Avellan har ditt debetskulddel ökat till cirka 3 000 mark – och eftersom mina resurser är nästan uttömda skulle det vara lite besvärligt att nu sända de 1 000 marken till Frans Björksten. Dina skjortor är på kommande.

Tusen hälsningar till er båda från oss alla

Din bror

L Mechelin

Finsk text

Rakas veli,

Koska ihmiset toisinaan ovat huvikseen noudattamatta käskyjäni, hevosia ei eilen lähetettykään. Toivottavasti ne kuitenkin tulevat ajoissa ja saavat levätä ja syödä kunnolla huutokauppaan mennessä, niin että saavat kuitenkin jotain kiinnostusta osakseen.

Pyydän että järjestät asian Pihlströmin kautta, niin että mies joka toi hevoset, A. Starck, voisi palata yhdessä ajuri Törnqvistin kanssa – mikä ei varmaankaan maksa kovin paljoa.

Se Jaenischin asiakirja on niin onnettomasti kirjoitettu, ettei siitä ole oikein mihinkään, koska kyseessä ei ollut ”lainasv” tai ”takuusv”, vaan ”vekselisv” ja ”vekselin hyväksyminensv”, asioita joilla on paljon vakavampi merkitys. Menen kuitenkin tänä aamuna lukemaan lakia näille nuorille upseereille.

Velkasi on Avellanille suoritetun maksun myötä kasvanut lähemmäs 3 000 markkaan – ja kun olen huonoissa varoissa, minun olisi nyt hiukan hankalaa lähettää Frans Björkstenille ne 1 000 markkaa. Paitasi ovat tulossa.

Tuhannet terveiset teille kahdelle meiltä kaikilta.

Veljesi

L Mechelin

Original (transkription)

|1|

Cher frère,

Comme on s’amuse quelquefois à ne pas
suivre mes ordres, les chevaux n’ont pastillagt été expédiés
hier. J’espère pourtanttillagt qu’ils arriveront à bon temps à qu’en se
reposant et bien mangeant jusqu’à l’encan ils
obtiendront pourtant quelque attention.

Je te prie d’arranger par Pihlström de sorte
que l’homme qui a conduit les chevaux, A. Starck,
puisse revenir avec le forman Törnqvist, – ce qui
probablement ne coutera pas grandchose.

Le papier de Jaenisch est si bêtement écrit
qu’il ne vaut guère rien: puisqu’il n’était pas
qustion de ”lån” ou ”borgen”, mais de ”vexel” och
”accept”, choses d’une signification bien plus
sérieuses. Je me rends pourtant ce matin chez les
jeunes officiers pour leur prêcher la loi.

Avec le payment pour Avellan, ton debet s’est accru
vers 3 000 marks – et comme je suis à bout de mes
ressources, il me gènerait un peu d’envoyer maintenant les
1 000 marks à Fr. Björksten. Tes chemises viendront.

Mille choses à vous deux de nous tous

Ton frère

L Mechelin

Dokumentet i faksimil