17.5.1865 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Mio caro!it. Min käre!

Ditt bref erhöll jag först måndag qväll vid återkomsten från lysningskalas på Haikko. Tiden randas för vännen E! – Och äfven gamle Asklepen har åter knutit ett band som skall starkare fästa honom vid lifvet, – detta lif, som vi trots dess försvinnande korthet, ändå vilja bilda oss så godt som möjligt. – Hvad menar du om den saken? – – – Eget är det, att hela qvartetten anno 65 gifter sig! –

Med afseende å din snara ankomst låter jag för öfrigt tungan|2| sedan yttra hvad den tröttskrifna handen i alla fall blott knaggligen kan framställa.

Närlagda postremissvexlar rekommenderas denna gång. – Henrik Borgström ligger för döden. Han störtade från hästen under en ridt i måndags, och svåra inre lacsioner följde deraf. Förfärliga blödningar från njurarne och lefvern, blefvo blott med möda stillade.

Addio!it. Adjö! Välkommen snart till din gamla vän

Leo M

Bolin kom just nu och sänder dig sin helsning.

Finsk text

Rakas ystävä!

Sain kirjeesi vasta maanantaina palatessani kuulutusjuhlilta Haikosta. Aika koittaa ystävällemme E:lle! – Myös vanha Asklepen on jälleen solminut siteen, joka kiinnittää hänet lujemmin elämään – – tähän elämään josta sen katoavasta lyhyydestä huolimatta tahdomme tehdä niin hyvän kuin mahdollista – – Mitä arvelet tästä asiasta? – Onhan se erikoista, että koko kvartetti menee vuonna -65 naimisiin!

Pian tapahtuvan tulosi huomioonottaen annan kielen sitten muissa asioissa kertoa sen, minkä väsynyt kirjoituskäsi joka tapauksessa vain heikosti kykenee ilmaisemaan. Ohessa tämänkertaiset postiosoitusvekselit. Henrik Borgström on kuolemaisillaan. Hän putosi hevosen selästä ratsastaessaan viime maanantaina ja sai vaikeita sisäisiä verenvuotoja. Vakavat vuodot aivoista ja maksasta saatiin vain vaivoin talttumaan.

Hyvästi! Tervetuloa pian vanhan ystäväsi luo

Leo M

Bolin tuli juuri ja lähettää sinulle terveisiä.

Original (transkription)

|1|

Mio caro!

Ditt bref erhöll jag först
måndag qväll vid återkomsten från
lysningskalas på Haikko. Tiden
randas för vännen E! – Och äfven
gamle Asklepen har åter knutit
ett band som skall starkare fästa
honom vid lifvet, – detta lif, som
vi trots dess försvinnande korthet,
ändå vilja bilda oss så godt som
möjligt. – Hvad menar du om
den saken? – – – Eget är det, att hela
qvartetten anno 65 gifter sig! –

Med afseende å din snara an-
komst låter jag för öfrigt tungan
|2| sedan yttra hvad den tröttskrifna
handen i alla fall blott knaggligen
kan framställa.

Närlagda postremissvexlar rekom-
menderas denna gång. – Henrik Borg-
ström ligger för döden. Han störta-
de från hästen under en ridt i
måndags, och svåra inre lacsioner
följde deraf. Förfärliga blödningar
från njurarne och lefvern, blefvo
blott med möda stillade.

Addio! Välkommen snart
till din gamla vän

Leo M

Bolin kom just nu och sänder
dig sin helsning.

Dokumentet i faksimil