16.5.1865 Reinhold Grotenfelt–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Nu måste jag återigen falla dig till last med en begäran. Af min far hörde jag, att du hade varit god och lofvat honom, att taga vara om mina filoker. Derföre skulle jag be dig vara så goder och med första ångbåtslägenhet skicka dem till Wiborg. Du kunde låta någon låta med bastmattor omlinda mina möbler att dem ej skulle vederfaras något ondt. Mina böcker och det öfriga skräpet såsom mitt paraply o. s. v.och så vidare kunde sättas i byråslådan och nycklarna måste jag be dig då vara god och ge åt Styrmannen på fartyget. Sjelf kommer jag ej troligen så snart till HforsHelsingfors, ty jag ämnar ha vidlyftiga planer för mig. Hvad dina utläggningar vid|2|komma så skicka mig räkning, jag skall genast med tacksamhet återgälda dem. Transporten behöfver du ej betala. Bra vore det om du kunde litet förut underrätta mig om, när du ämnar skicka mina effecter att jag skulle veta att skicka emot den, ty jag bor på landet. Gör mig den tjensten som sagt är och låt väl omlinda möblerna. Sedan vi sist råkades har det hos er skett stora förändringar, jag få på det hjertligaste condolera dig, Du har ju förlorat din Mor. Helsningar härifrån. Med vänskap tecknar jag mig såsom brors tillgifne

Reinh: Grotenfelt

Gardinerna i kommodlådan och min adress på filokerna, så att det är mycket besvär för Dig.

Finsk text

Veli Leo!

Miun täytyy jälleen vaivata sinua eräällä pyynnöllä. Kuulin isältäni, että olit ollut kiltti ja luvannut huolehtia minun kamppeistani. Siksi pyydän sinua, että olet edelleen hyvä ja lähetät ne minulle ensimmäisessä höyrylaivassa Viipuriiin. Voisit myös laitattaa jollakulla niinimattoja huonekalujen ympärille niin ettei niille satu mitään ikävää. Kirjani ja muun roinan, kuten sateenvarjon ym., voisit laittaa pöydän laatikkoon ja avaimen pyydän sinua antamaan laivan perämiehelle. En luultavasti tule kovinkaan pian Helsinkiin, sillä minulla on suuria suunnitelmia. Lähetä sinulle koituvista kuluista minulle lasku ja maksan sen mielelläni pikimmiten. Kuljetusta sinun ei tarvitse maksaa. Mutta hyvä olisi, jos voisit vähän aiemmin ilmoittaa minulle, milloin aiot lähettää tavarat, niin tiedän laittaa jonkun ottamaan niitä vastaan, sillä asun maalla. Tee minulle pyytämäni palvelus ja paketoi huonekalut hyvin. Teillä on tapahtunut suuria muutoksia sen jälkeen kun tapasimme ja saankin heti sydämestäni esittää surunvalittelut, olethan menettänyt äitisi. Terveiset täältä lähettää sinun uskollinen

Reinhold Grotenfelt

Verhot komuutin kaappiin ja osoitteet tavaroiden päälle, sinulle tulee paljon vaivaa.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Nu måste jag återigen falla dig
till last med en begäran. Af min far
hörde jag, att du hade varit god och
lofvat honom, atttillagt taga vara om mina
filoker. Derföre skulle jag be dig vara
så goder och med första ångbåtslä-
genhet skicka dem till Wiborg. Du
kunde låta någon låta med bast-
mattor omlinda mina möbler att
dem ej skulle vederfaras något ondt.
Mina böcker och det öfriga skräpet
såsom mitt paraply o. s. v.och så vidare kunde
sättas i byråslådan och nycklarna
måste jag betillagt dig då vara god och ge
åt Styrmannen på fartyget. Sjelf kommer
jag ej troligen så snart till HforsHelsingfors, ty
jag ämnar ha vidlyftiga planer för
mig. Hvad dina utläggningar vid-
|2| komma så skicka mig räkning, jag
skall genast med tacksamhet återgälda
dem. Transporten behöfver du ej betala.
Bra vore det om du kunde litet förut
underrätta mig om, när du ämnar skicka
mina effecter att jag skulle veta att
skicka emot den, ty jag bor på landet.
Gör mig den tjensten som sagt är och
låt väl omlinda möblerna. Sedan
vi sist råkades har det hos er skett
stora förändringar, jag få på det
hjertligaste condolera dig, Du har ju
förlorat din Mor. Helsningar härifrån.
Med vänskap tecknar jag mig såsom
brors tillgifne

Reinh: Grotenfelt

Gardinerna i kommodlådan och min
adress på filokerna, så att det är
mycket besvär för Dig.

Dokumentet i faksimil