20.1.1870 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min egen älskade vän!

Hjertligt tackar jag dig för det rara brefvet af den 17de som igår inkom till din gubbe. Det var så mycket mera välkommet som jag icke på Lahtis erhöll något bref, emedan vi passerade der om natten och postmästaren icke hade levererat ut dem till gästgifveriet. Jag skrifver nu dit att de skola retourneras till HforsHelsingfors.

Mitt telegram hoppas jag du erhållit. Helsan har fortfarande varit förträfflig och otrefnaden i denna lysande öken har nästan utplånats genom att vännen Fredrik varit med. Vi bebo ett litet rum i fjerde våningen, oaktadt vi redan från FhamnFredrikshamn telegraferade att vi ville ha två vackra rum (för att kunna emottaga besök). Allt är så upptaget,|2| ty det hvimlar förnärvarande af resande här i PburgSankt Petersburg.

Igår afton hade vi det vigtiga sammanträdet i jernvägsfrågan och kommo fullkomligt belåtna derifrån. Allt lofvar det bästa.

Idag skall jag till Stjernvall Walleen, Idestam åter till Granfelt. De fem dagarne här blifva nog korta, men jag skall dock försöka hinna resa om söndag.

Min lilla Pia, alla vidare berättelser sparar jag till muntligen, ty tiden är så ytterst knapp.

Din kofta skall jag nog ombesörja.

Låt Pihl föra Prinsessan till Silfvast att undersökas. Lofvar han bättra den, så får den bli der. Under tiden kan man taga Wahwa eller någon annan till par från Botby.

Helsa Torsten och Jenny samt de andra. Men håll lilla Cely i famn på|3| hennes pappas vägnar och säg att äfven pappa har obeskrifligt ledsamt efter henne liksom efter hennes mamma.

Din egen

Leo.

Finsk text

Oma rakas ystäväni!

Sydämelliset kiitokset sinulle 17. päivä kirjoittamastasi herttaisesta kirjeestä, joka eilen saapui ukollesi. Se oli sitäkin tervetulleempi, kun en saanut Lahdessa lainkaan kirjettä, koska kuljimme sieltä yöllä eikä postimestari ollut toimittanut niitä kievariin. Kirjoitan nyt sinne, että palauttavat ne Helsinkiin.

Toivottavasti sait sähkeeni. Vointi on edelleen ollut erinomainen, ja tämän valoerämaan tympeys on lähes pois pyyhkäisty, kun ystäväni Fredrik on ollut mukana. Majailemme pienessä neljännen kerroksen huoneessa, vaikka ilmoitimme jo Haminasta sähkeitse, että haluamme kaksi kaunista huonetta (jotta voimme vastaanottaa vieraita). Kaikki on niin täyttä, sillä parhaillaan täällä Pietarissa vilisee matkustavaisia.

Eilen illalla meillä oli rautatiekysymyksen tärkeä kokous, ja tulimme sieltä täysin tyytyväisinä. Kaikki lupailee parasta.

Tänään olen menossa Stjernvall-Walleenille, Idestam puolestaan Granfeltille. Viisi päivää täällä jäävät kyllä lyhyiksi, mutta yritän silti ehtiä lähtemään sunnuntaina.

Pikku Tyttöseni, kaikki loput tarinat säästän suullisesti kerrottaviksi, sillä aikaa on niin äärimmäisen niukasti.

Hankin sinulle kyllä villatakkisi.

Anna Pihlin viedä Prinsessan Silfvastille tutkittavaksi. Jos hän lupaa parantaa sen, se jääköön sitten sinne. Siksi aikaa voi ottaa Wahwan tai jonkun toisen pariksi Puotilasta.

Kerro terveisiä Torstenille ja Jennylle sekä muille. Mutta pitele pikku Celyä sylissä isänsäkin puolesta ja kerro, että isilläkin on sanoin kuvaamaton ikävä häntä aivan kuten hänen äitiäänkin.

Sinun oma

Leo.

Original (transkription)

|1|

Min egen älskade vän!

Hjertligt tackar jag dig för det rara
brefvet af den 17de som igår inkom
till din gubbe. Det var så mycket
mera välkommet som jag icke
på Lahtis erhöll något bref, emedan
vi passerade der om natten och
postmästaren icke hade levererat ut
dem till gästgifveriet. Jag skrifver nu
dit att de skola retourneras till
HforsHelsingfors.

Mitt telegram hoppas jag du erhållit.
Helsan har fortfarande varit förträfflig
och otrefnaden i denna lysande öken
har nästan utplånats genom att vännen
Fredrik varit med. Vi bebo ett litet
rum i fjerde våningen, oaktadt vi redan
från FhamnFredrikshamn telegraferade att vi
ville ha två vackra rum (för att
kunna emottaga besök). Allt är så upptaget,
|2| ty det hvimlar förnärvarande af resande
här i PburgSankt Petersburg.

Igår afton hade vi det vigtiga
sammanträdet i jernvägsfrågan och
kommo fullkomligt belåtna derifrån.
Allt lofvar det bästa.

Idag skall jag till Stjernvall Walleen,
Idestam åter till Granfelt. De fem
dagarne här blifva nog korta, men
jag skall dock försöka hinna resa
om söndag.

Min lilla Pia, alla vidare berättelser
sparar jag till muntligen, ty tiden är
så ytterst knapp.

Din kofta skall jag nog ombesörja.

Låt Pihl föra Prinsessan till Silf-
vast att undersökas. Lofvar han
bättra den, så får den bli der. Under
tiden kan man taga Wahwa eller
någon annan till par från Botby.

Helsa Torsten och Jenny samt de andra.
Men håll lilla Cely i famn på
|3| hennes pappas vägnar och säg
att äfven pappa har obeskrifligt
ledsamt efter henne liksom efter
hennes mamma.

Din egen

Leo.

Dokumentet i faksimil