21.12.1862 Amanda Mechelin–LM

Svensk text

Käraste Leo!

Då jag kan komma över väldigt få julfröjder för Adu, skulle jag mycket gärna ge honom det nya ”ormspelet” med de tavastländska vyerna. Därför skickar jag detta brev med en postiljon som har fått i uppdrag att emotta spelet från Dig och att lämna det här genast vid sin ankomst. Då hinner jag ännu slå in det till Adu. Var mig behjälplig, kära Leo! Den lilla lådan för Tavastehus har Du väl redan fått? Vi är alla friska nu då Pappas öga redan kan se. Inget nytt annars. Jag hoppas att Du rätt omständligt beskriver vilken effekt våra små presenter gjort. Vi kommer att ha det enkelt här då finanserna är mycket dåliga och stämningen beror mycket på det. – Hälsa Torsten! Vi alla önskar Er mycket nöje på Er lilla utflykt. Skriv snart och mycket till

Din egen Mamma

Finsk text

Rakkahin Leo!

Koska voin järjestää Adulle kovin vähän mitään jouluiloa, olisi hirveän hienoa, jos voisin antaa sen uuden ”käärmepelin” hämäläisin maisemin, joten lähetän tämän kirjeen postinkantajan mukana, jonka tehtävänä on vastaanottaa Sinulta peli ja antaa se täällä heti saavuttuaan. Ehdin sitten vielä paketoida sen Adulle. Olethan minulle avuksi, rakkahin Leoni! Olet varmaan jo saanut sen rasian Hämeenlinnaa varten? Olemme nyt kaikki terveinä, koska isä näkee jo silmällään. Muuten ei mitään uutta. Toivon, että kuvailet oikein seikkaperäisesti, millaisen vaikutuksen pienet lahjamme tekivät. Meillä tulee olemaan täällä melko ikävää, koska rahatilanteemme on surkea ja tunnelma paljolti siitä kiinni. Terveisiä Torstenille! Me kaikki toivomme teille paljon iloa pienestä huviretkestänne. Kirjoita pian ja paljon!

Oma äitisi

Original (transkription)

Liebster Leo!

Da ich für Adu sehr wenig Weih-
nachtsfreuden verschaffen kann,
wäre es mir sehr lieb das neue
”Ormspel” mit den Tavastländschen
vuer geben zu können, deswegen
schicke ich diesen Brief mit einem
Postiljon der den Auftrag hat
von Dir das Spiel zu empfangen
und es gleich bei seiner Ankunft
hier abzugeben. Ich werde dann
noch fertig es an Adu ein-
zuwerfen. Sei mir dazu be-
hilflich mein liebster Leo!
Das Kästchen für ThusTavastehus hast
Du wohl schon erhalten?
Wir sind jetzt alle gesund
da Papas Auge schon sehen
kann. Sonst nichts Neues.

|2|

Ich hoffe daß Du recht umständ-
lich beschreibst welchen effekt
unsere kleinen Geschenke
gemacht haben. Wir werden
es hier ziemlich trocken haben
da die Finanzen erbärmlich
sind und die Stimmung
davon viel abhängt. – Grüße
Torsten! Wir alle wünschen
Euch viel Vergnügen von
Eurer kleinen Ausflucht.
Schreibe bald und viel an

Deine eigene Ma

Dokumentet i faksimil