18.9.1869 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Älskade vän!

Tack för gåriga brefvet! Vi komma imorgon kl ½ 11. Jag skall medtaga hvetebröd.

Till Laitiala är allt behörigen expedieradt, och Adu instruerad enligt din promemoria.

Var snäll och bed Eriksson genast skicka bud till Sjöblom att han skall infinna sig här imorgon bittida kl. 8 för att tjena som lots under färden. Han bör vara ordentligt klädd. Kanske finge han följa med mjölkbudet.

Helsa Cely och de andra!

Jag skall även be Henrik komma jemte Janne.

Au revoir!fr. På återseende! Din gubbe och packussvårtytt och tyrann och slaf

Leo.

|2|

P. S.Post Scriptum (Skicka helst vagnen efter Mamma idag)

Finsk text

Rakas ystävä!

Kiitos eilisestä kirjeestä! Tulemme huomenna kello ½ 11. Tuon vehnäleipää.

Kaikki on toimitettu asianmukaisesti Laitialaan, ja Adu on saanut muistiosi mukaiset ohjeet.

Ole kiltti ja pyydä Erikssonia lähettämään viipymättä viesti Sjöblomille, että tämän pitää saapua tänne huomisaamuna kello 8 palvelemaan luotsina matkan ajan. Hänellä on oltava kunnolliset vaatteet. Ehkä hän voisi tulla maitomiehen kyydissä.

Terveisiä Celylle ja muille!

Pyydän myös Henrikiä tulemaan Jannen kanssa.

Näkemiinfr! Oma ukkosi ja packussvårtytt ja tyranni ja orja

Leo.

Post Scriptum. (Lähetä mieluiten tänään vaunut hakemaan Mamma)

Original (transkription)

|1|

Älskade vän!

Tack för gåriga brefvet!
Vi komma imorgon kl ½ 11tillagt. Jag skall
medtaga hvetebröd.

Till Laitiala är allt behörigen
expedieradt, och Adu instruerad
enligt din promemoria.

Var snäll och bed Eriksson
genast skicka bud till Sjöblom
att han skall infinna sig här
imorgon bittida kl. 8 för att tjena
som lots under färden. Han bör
vara ordentligt klädd. Kanske
finge han följa med mjölkbudet.

Helsa Cely och de andra!

Jag skall även be Henrik komma jemte
Janne.

Au revoir! Din gubbe och
packussvårtytt och tyrann
och slaf

Leo.

|2|

P. S.Post Scriptum
(Skicka helst vagnen efter Mamma idag)

Dokumentet i faksimil