19.3.1871 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Broder Leo!

Robert anlända, som Du vet, i afton hit och jag skrifver derföre med en viss brådska, då jag har en mängd bref att expediera. – Den äskade borgesförbindelsen torde Jenny redan ha öfverlemnat till Dig. –

Idestam begär att återfå mitt kommanditkontrakt med honom, och jag har med anledning deraf tillskrifvit honom om att till Jenny (eller Dig) insända den utlofvade förbindelsen som rätteligen bordt lämnas åt mig redan då jag tecknade mina 4 aktier i det nya bolaget. Denna förbindelse bör innehålla att han, Idestam, den 1 Juni 1872 utlöser nämnde aktier med 8 000 mark, eller, om tillgång skulle saknas, ytterligare öfverlåter åt mig en Nokia aktie à 2 000 mark utan ersättning. – Till Jenny har jag skrifvit att hon får aflemna kontraktet endast emot en sådan förbindelse, jemte de 4 aktiebrefven, hvarmed jag trott mig böra underrätta Dig som troligen kommer att verkställa utbytet för Idestam. –

Så mycket jag än söker att undvika det, måste jag åter besvära Dig med en liten kommission: Haf den godheten att dagen efter det Du emottagit detta, nemligen den 22 Mars, icke gerna någon dag senare, inbetala till Finlands Bank min ränta å lånet från Finska militärens artellmedel,|2| utgörande 385 mark. – Härhos bilägges en Anvisning å 200 mark. Om det icke passar för Dig att leverera återstoden 185 mark, så ville Du vara god och taga penningar af Henrik som bör ha lyftat cirka 600 msmark silver för mina gödoxar.

För öfrigt är här allt godt och väl, men fremmande har jag nu haft i 4 dagar så att jag är yr i mössan då jag ej fått ett ögonblicks ro för mina många bestyr. Men nöje emotser bref, när anledning finnes, till Din broder

Torsten.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Kuten tiedät, Robert on tulossa tänä iltana tänne, joten kirjoitan hätäisesti, sillä joudun lähettämään useita kirjeitä. – Jenny lienee jo antanut sinulle vaadittavan takaussitoumuksen.

Idestam haluaa saada takaisin hänen kanssaan solmimani kommandiittisopimuksen, joten kirjoitin hänelle ja pyysin lähettämään luvatun sitoumuksen Jennylle (tai sinulle), oikeastaan minun olisi pitänyt saada se jo silloin, kun merkitsin 4 uuden yhtiön osaketta. Tähän sitoumukseen on kirjoitettava, että hän, Idestam, lunastaa 1. kesäkuuta 1872 nämä kyseiset osakkeet 8 000 markalla tai, ellei hänellä ole varoja, luovuttaa minulle lisäksi korvauksetta yhden Nokian 2 000 markan osakkeen. – Jennylle olen kirjoittanut, että hän saa antaa sopimuksen pelkästään tällaista sitoumusta sekä 4 osakekirjaa vastaan, joten ajattelin että minun on ilmoitettava sinulle, koska varmaan hoidat tämän vaihdon Idestamille.

Vaikka miten yrittäisin välttää, joudun taas vaivaamaan sinua pikku hommalla: Maksaisitko tämän kirjeen saatuasi seuraavana päivänä, siis 22. maaliskuuta, eikä mielellään yhtään myöhemmin, Suomen Pankkiin minun korkoni Suomen sotaväen arttelivaroista myönnetystä lainasta, siis 385 markkaa. – Ohessa liitteenä 200 markan maksuosoitus. Ellet halua antaa loppuja 185 markkaa, niin ottaisitko rahat Henrikiltä, joka on varmasti nostanut noin 600 hopeamarkkaa minun syöttöhärkiäni varten.

Muuten täällä on kaikki hyvin, mutta minulla on nyt ollut 4 päivää vieraita, joten olen pyörällä päästäni, kun ei ole ollut sen siunaaman rauhaa moniin askareisiini. Kirjoitathan taas, kun ilmaantuu aihetta,

veljesi

Torsten

Original (transkription)

|1|

Älskade Broder Leo!

Robert anlända, som Du vet, i afton hit och jag
skrifver derföre med en viss brådska, då jag har en mängd
bref att expediera. – Den äskade borgesförbindelsen
torde Jenny redan ha öfverlemnat till Dig. –

Idestam begär att återfå mitt kommanditkontrakt
med honom, och jag har med anledning deraf tillskrifvit
honom om att till Jenny (eller Dig) insända den utlofvade
förbindelsen som rätteligen bordt lämnas åt mig redan
då jag tecknade mina 4 aktier i det nya bolaget. Denna
förbindelse bör innehålla att han, Idestam, den 1 Juni
1872 utlöser nämnde aktier med 8 000 mark, eller, om
tillgång skulle saknas, ytterligare öfverlåter åt mig en
Nokia aktie à 2 000 mark utan ersättning. – Till Jenny
har jag skrifvit att hon får aflemna kontraktet endast
emot en sådan förbindelse, jemte de 4 aktiebrefven,
hvarmed jag trott mig böra underrätta Dig som troligen
kommer att verkställa utbytet för Idestam. –

Så mycket jag än söker att undvika det, måste jag åter
besvära Dig med en liten kommission: Haf den godheten
att dagen efter det Du emottagit detta, nemligen den 22 Mars,
icke gerna någon dag senare, inbetala till Finlands Bank
min ränta å lånet från Finska militärens artellmedel,
|2| utgörande 385 mark. – Härhos bilägges en Anvisning
å 200 mark. Om det icke passar för Dig att leverera åter-
stoden 185 mark, så ville Du vara god och taga penningar
af Henrik som bör ha lyftat cirka 600 msmark silver för mina göd-
oxar.

För öfrigt är här allt godt och väl, men fremmande har
jag nu haft i 4 dagar så att jag är yr i mössan då
jag ej fått ett ögonblicks ro för mina många bestyr.
Men nöje emotser bref, när anledning finnes,
till Din broder

Torsten.

Dokumentet i faksimil