22.7.1869 LM–Sixtus Calamnius

Svensk text

|1|

Broder Calamnius!

På det högsta beklagande att jag först efteråt erfor din närvaro i staden igår, får jag härjemte tillsända Dig den långa och innehållsrika framställning rörande Kihlmans undersökningar vid fabriken, som jag förlidna tisdag med posten emottog.

Med anledning af skrifvelsens innehåll anhåller jag att Du ville bestämma någon tid före din afresa till utlandet, så vi kunde få språka om bolagets affärer. Helst dock icke lördag e. m. min enda ledighetstid för Botby färd!

Jag lutar numera för Kihlmans åsigt att lemna spekulationer för det strandade fartyget. Lundgren har jag sökt för att först tala med honom|2| angdeangående möjligheten af en öfverenskommelse med DyknibolagetDykningsbolaget, – men ännu ej träffat honom. Jag förnyar idag försöket.

Skulle Du emellertid dock vilja att Wahlgren skall resa dit, så vet jag ej annat råd än att Du insänder en stafett med färdigt telegram; ty jag måste bege mig idag till Mariefors derifrån jag återvänder imorgon f. m.

Ytterligare har nu anländt ett bref fr.från Kihlman af d. 21, som jag jemväl bifogar. Måtte pappren blott komma riktigt fram.

I hast å banken

Din tillgifne

L. Mechelin

Finsk text

Veli Calamnius!

Samalla kun pahoittelen suuresti, että kuulin vasta jälkikäteen sinun olleen eilen kaupungissa, lähetän sinulle pitkän ja sisällyksekkään kuvauksen Kihlmanin selvityksistä tehtaalla, posti toi sen viime tiistaina.

Kirjeen sisällöstä johtuen pyydän, että ennen ulkomaille lähtöäsi varaat meille jonkin ajan, jolloin voimme keskustella tehtaan asioista. Ei kuitenkaan mielellään lauantai-iltapäivänä, joka on minun ainoa vapaa aikani lähteä Puotilaan!

Yhdyn Kihlmanin näkemykseen, että olisi paras jättää spekulaatiot aluksen suhteen. Olen koettanut päästä puhumaan Lundgrenin kanssa yhteistyömahdollisuuksista Dykeribolagetin suhteen, mutta en ole onnistunut tavoittamaan häntä, koetan uudelleen tänään.

Jos kuitenkin haluat Wahlgrenin tulevan tänne, en tiedä muuta keinoa kuin että lähetät hänelle pikalähetin avulla valmiin sähkösanoman, sillä minun täytyy tänään mennä Kellokoskelle josta palaan huomenna. Nyt on lisäksi tullut Kihlmanin 21. päivä lähettämä kirje, jonka myös panen tähän mukaan. Kunpa paperit tulisivat kunnolla perille.

Kiireellisenä pankissa

uskollisesti sinun

L. Mechelin

Original (transkription)

|1|

Broder Calamnius!

På det högsta beklagande
att jag först efteråt erfor din
närvaro i staden igår, får jag
härjemte tillsända Dig den långa
och innehållsrika framställning rö-
rande Kihlmans undersökningar
vid fabriken, som jag förlidna tisdag
med posten emottog.

Med anledning af skrifvelsens
innehåll anhåller jag att Du ville
bestämma någon tid före din afresa
till utlandet, så vi kunde få språka
om bolagets affärer. Helst dock icke
lördag e. m. min enda ledighetstid för
Botby färd!

Jag lutar numera för Kihlmans
åsigt att lemna spekulationer för
det strandade fartyget. Lundgren har
jag sökt för att först tala med honom
|2| angdeangående möjligheten af en öfverenskom-
melse med DyknibolagetDykningsbolaget, – men ännu
ej träffat honom. Jag förnyar idag
försöket.

Skulle Du emellertid dock vilja
att Wahlgren skall resa dit, så vet
jag ej annat råd än att Du insänder
en stafett med färdigt telegram; ty
jag måste bege mig idag till Mariefors
derifrån jag återvänder imorgon f. m.

Ytterligare har nu anländt ett
bref fr.från Kihlman af d. 21, som jag jemväl
bifogar. Måtte pappren blott
komma riktigt fram.

I hast å banken

Din tillgifne

L. Mechelin

Dokumentet i faksimil