19.10.1862 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Jag hoppas att du af Lundsten fått emottaga mina tacksägelser för ditt bref af d.den 18 SeptSeptember. Jag skref till honom för par veckor sedan.

Jag börjar nu fundera på ”refrängen” småningom. Haf derföre godheten att med omgående underrätta mig om huru det står till med våra ångbåtsturer. När båtar gå från Lübeck och när från Stockholm.

Jag skulle ha skickat dig ett längre bref men har tillfälligtvis blifvit uppehållen och då jag vill låta det gå med denna post måste jag nu sluta.

Lef väl och skrif snart till din

tillgifne vän

Ernst Linder

Finsk text

Veli Leo!

Toivon, että Lundsten välitti kiitokset syyskuun 18.päivän kirjeestäsi. Kirjoitin hänelle pari viikkoa sitten.

Olen pikku hiljaa alkanut miettiä paluutani. Ole siksi ystävällinen ja ilmoita minulle hetimiten, miten höyrylaivavuorojemme laita on. Milloin Lyypekistä menee laivoja ja milloin Tukholmasta.

Olisin lähettänyt sinulle pitemmän kirjeen, mutta kohtasin tilapäisiä viivytyksiä, ja koska haluan kirjeen lähtevän tällä postivuorolla, minun on nyt lopetettava. Voi hyvin, ja kirjoita pian uskolliselle ystävällesi

Ernst Linder

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Jag hoppas att du af Lundsten
fått emottaga mina tacksägelser för ditt
bref af d.den 18 SeptSeptember. Jag skref till ho-
nom för par veckor sedan.

Jag börjar nu fundera på ”refrän-
gen” småningom. Haf derföre godheten
att med omgående underrätta mig om huru
det står till med våra ångbåtsturer. När
båtar gå från Lübeck och när från
Stockholm.

Jag skulle ha skickat dig ett
längre bref men har tillfälligtvis blif-
vit uppehållen och då jag vill låta det
gå med denna post måste jag nu sluta.

Lef väl och skrif snart till din

tillgifne vän

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil