17.7.1871 Fredrik Nybom–LM

Svensk text

|1|

Broder Mechelin!

Din vänliga skrifvelse af 15 d.dennes emottog jag först idag eft. m.eftermiddag, emedan jag till söndagen var utrest på landet, & telegraferade Dig då genast, att jag vore färdig att tjenstgöra för Dig i banken, såsnart jag utklarerat ett fartyg, som jag håller på att lasta med hafre & såsnart jag hunnit inlasta mina möbler i en jala, som skall föra dem till H’forsHelsingfors, hvilket allt jag hoppas skall vara gjordt före utgången af den|2|na vecka. Jag skall bjuda till att med nästa ”Victoria” komma till H’forsHelsingfors, der jag gerna önskade träffa Dig, innan jag går att förrätta din syssla, i & för upplysningar & vägledning.

Min hustru lemnar jag tillsvidare på Pajulaks, men kan väl vara borta en par dagar från banken för att hemta henne senare om hon skulle få ledsamt.

Telegrafera mig efter dettas ingång hvad Utskottet beslutit vis à visfr. gentemot mitt suppleantskap samt när Du vill & ämnar lemna H’forsHelsingfors.

Med vänskap

F. K. Nybom

|3|

Kopia af telegram af idag

”Hoppas slutet denna vecka utklarera fartyg under lastning och inlasta mina möbel.tillagt av utgivaren Är då färdig tjenstgöra.”

Finsk text

Veli Mechelin!

Sain ystävällisen kirjeesi tämän kuun 15. päivältä vasta tänään iltapäivällä, sillä olin sunnuntaihin saakka maalla & sähkötin sinulle heti silloin, että olisin valmis tulemaan työhön pankkiisi heti, kun olen hoitanut tämän laivan lähtöselvityksen, jota parhaillaan lastaan kauralla & heti pantuani huonekaluni jaalaan, joka vie ne Helsinkiin, minkä kaiken saan toivottavasti tehdyksi tällä viikolla. Tulen seuraavalla ”Victorialla” Helsinkiin ja haluaisin mielelläni, että tapaisimme siellä ennen kuin lähden hoitamaan tointasi ja että valistaisit & ohjaisit minua.

Vaimon jätän toistaiseksi Pajulahteen, mutta voin hyvin pitää pari päivää vapaata pankista, jotta voin myöhemmin hakea hänet, jos hän pitkästyy.

Sähkötä minulle tämän saatuasi, mitä hallintoneuvosto on päättänyt varajäsenyydestäni ja kerro, milloin haluat & aiot lähteä Helsingistä.

Ystävyydellä

F. K. Nybom

Kopio tämänpäiväisestä sähkeestä

”Toivon saavani lastattavan laivan lähtöselvityksen hoidetuksi ja huonekaluni lastatuksi viikon loppuun mennessä. Sen jälkeen olen valmis työhön.”

Original (transkription)

|1|

Broder Mechelin!

Din vänliga skrifvelse
af 15 d.dennes emottog jag först
idag eft. m.eftermiddag, emedan jag
till söndagen var utrest på
landet, & telegraferade Dig då
genast, att jag vore färdig
att tjenstgöra för Dig i banken,
såsnart jag utklarerat ett
fartyg, som jag håller på att
lasta med hafre & såsnart
jag hunnit inlasta mina
möbler i en jala, som skall
föra dem till H’forsHelsingfors, hvilket
allt jag hoppas skall vara
gjordt före utgången af den-
|2| na vecka. Jag skall bjuda
till att med nästa ”Victoria”
komma till H’forsHelsingfors, der jag
gerna önskade träffa Dig, in-
nan jag går att förrätta din
syssla, i & för upplysningar
& vägledning.

Min hustru lemnar jag
tillsvidare på Pajulaks, men
kan väl vara borta en par
dagar från banken för att
hemta henne senare om hon
skulle få ledsamt.

Telegrafera mig efter dettas
ingång hvad Utskottet beslu-
tit vis à vis mitt suppleantskap
samt när Du vill & ämnar lem-
na H’forsHelsingfors.

Med vänskap

F. K. Nybom

|3|

Kopia af telegram af idag

”Hoppas slutet denna vecka
utklarera fartyg under last-
ning och inlasta mina
möbel Är då färdig tjenst-
göra.”

Dokumentet i faksimil