1865–1868 Biografiska data 29.3.1865–1868

Svensk text

|1|
1865den 29 Marsblefvo vi trolofvade
18 Aprildog Leos mor.
sommarnfamiljen Lindroos på Botby, Mili och Alma också. L. i tjenstgöring på Senaten, besökte ofta Botby – 5 Augusti vacker fest med tableaux vivantas, deklamation och sång.
24 Oktoberfirades vårt bröllop, på aftonen. Mycket folk. Nedre våningen af stora bygningen åt Fabiansgatan. G. M. Waenerberg förrättade vigseln. Brudtärnor: Alma, Jenny, Rosina Rautell, Lina Björklund, marskalkar: Henrik Lindroos, Karl Collan, R. Lagerborg, W. Bolin, Axel af Björksten, Emil Rotkirch. – Teater orkestern spelade.
Ingen dans.
25 OktoberMiddag och qväll hos Mamma
26Soirée hos Silfvius’.
27på aftonen reste vi utrikes, i täckt vagn. Nattqvarter i Borgå och Fredrikshamn, der besöktes pappas graf. – I Wiborg hvilades ett dygn.
31anlände vi till Petersburg
3 NovbrNovemberderifrån per jernväg till Berlin. Hôtel du Nord (Ebba Lavonius påtvingas såsom ressällskap)
5ankomst till Berlin
8derifrån till Dresden, hôtel Bellevue. Bekantskap med gamla Gadelli. Besök på Museum, opern, etcet cetera.
12till Frankfurt a/Mam Main.
14på morgonen derifrån längs Rhenfloden öfver Cöln till Paris,
15ankomst till Paris, Hôtel de Belgique. Mottagen af Torsten, Emmy Wik och Mili. Diner i Palais royal.
23flyttade vi till Boulevard St Michel, 18. – Frukost och afton tillredning hemma, stundom rätt klassisk.
Lektioner hos Mresvårtytt Guémain.
24 DecembrDecemberJulkalas hos oss. Gäster: Torsten, Emmy, Mili och herr och fru Montgomery, – souper hos Foyot, Nattlig gudstjenst i St Sulpice.
Oroligt café i samma hus, Derför flyttades
18661 Januaritill rue royale, Hôtel de Famille. – Stor pension, 70 personer.
|2|
1866A. ledsnade på maten. Vi flyttade derför
Medlet Februaritill Hôtel StSaint James, Rue StSaint Honoré, der vi hade det bra.
Bekantskaper i Paris: Garcin de Tassy med familj – Laboulaye, – Jules Favre, E. Picard, Leblondsvårtytt, – H. Boudrillachsvårtytt. – E. Beauvois m. fl.med flera
1 Aprilaftonen fr. Paris. L. blef sjuk under resan. I Dijon dröjdes ett dygn. Derifrån till Genève, Hôtel de Poste. L. låg sjuk der tre veckor. Derifrån till Clarens. Recidiv. Farlig gastrisk feber. Hemresan anträddes omkr.omkring 18 Maj öfver Hamburg, Köpenhamn och Stockholm. Hemkomst 25 Maj ungefär. Kall och ruskig vår
Sommarn.A. på Botby. L. i tjenstgöring vid Senaten, Täta resor ut till Botby. Ständigt regn.
12 Augusti kl. 5 e. m.eftermiddag föddes lilla Cely.
Oktoberbegynte Ls sysslande med jordbruk, genom att på slägtens vägnar öfvervaka skötseln af Botby. – A. krasslade mycket denna höst. L. tyvärr oftare borta om qvällarne, än rätt hade varit.
1867.Januari L. utsedd af Stats- och bevillningsutskottet till sekreterare. – April–Juni uppfördes för vår räkning en flygelbyggnad på Botby.
Maj tog L. afsked från Senaten. Juli och Aug.Augusti tjenstgjorde ss. direktör i Föreningsbanken. – Ruskig sommar – 4 Augusti Jennys och Torstens bröllop. 5 Aug.Augusti stor fest på Botby, den mest lyckade vi gifvit.
4 Sept.September svåra froster framallade allmän missväxt i Finland.
2 SeptSeptember reste vi öfver Åbo och Stockholm till Kristiania. Stockholm–Kristinehamn prper jernväg, -väg, båt till Carlstad, vagn till Charlottenberg. Bodde der hos Farbror Adolf, dröjde der en vecka. På återresan angenämt besök i Upsala. Middag hos gamla prof.professor Fries.
HöstenL. ofta på resor såsom kurator i Törngrens konkurs.
i NovbrNovember foro vi att möta Torsten och Jenny till Borgå.
|3|
1867.i DecbrDecember L. invald till direktör i Föreningsbanken.
186817 Febr.Februari missöde inför Rådstufvurätten, då bankens fatalier förklarades försutna. Först i Jan.Januari 1871 vanns rättelse häri.
Mars öfvertogs Laitiala af Janne.
Juni öfvertogs Botby af oss och Torsten, enligt Henriks förslag.
Förra delen af sommarn på Botby. Vi i lilla bygning, Torstens i stora bygn.byggningen hos Mamma. 8 Juli fadder lilla Jenny.
Omkr.Omkring 20 Juli resa till TforsTammerfors och Voipala. I ThusTavastehus sammanträffade vi med Nanna och Cely. Derifrån i vagn till Laitiala, der vi vistades 3 ½ vecka. Herrligt sommarväder hela tiden.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Biografiska datatillagt senare

1865den 29 Marsblefvo vi trolofvade
18 Aprildog Leos mor.
sommarnfamiljen Lindroos på Botby, Mili och Alma också. L. i tjenstgöring på Senaten, besökte ofta Botby – 5 Augusti vacker fest med tableaux vivantas, deklamation och sång.
24 Oktoberfirades vårt bröllop, på aftonen. Mycket folk. Nedre våningen af stora bygningen åt Fabiansgatan. G. M. Waenerberg förrättade vigseln. Brudtärnor: Alma, Jenny, Rosina Rautell, Lina Björklund, marskalkar: Henrik Lindroos, Karl Collan, R. Lagerborg, W. Bolin, Axel af Björksten, Emil Rotkirch. – Teater orkestern spelade.
Ingen dans.
25 OktoberMiddag och qväll hos Mamma
26Soirée hos Silfvius’.
27på aftonen reste vi utrikes, i täckt vagn. Nattqvarter i Borgå och Fredrikshamn, der besöktes pappas graf. – I Wiborg hvilades ett dygn.
31anlände vi till Petersburg
3 NovbrNovemberderifrån per jernväg till Berlin. Hôtel du Nord (Ebba Lavonius påtvingas såsom ressällskap)
5ankomst till Berlin
8derifrån till Dresden, hôtel Bellevue. Bekantskap med gamla Gadelli. Besök på Museum, opern,
etcet cetera.
12till Frankfurt a/Mam Main.
14på morgonen derifrån längs Rhenfloden öfver Cöln till Paris, där vistruket
15ankomst till Paris, Hôtel de Belgique. Mottagen af Torsten, Emmy Wik och Mili. Diner i Palais royal.
23flyttade vi till Boulevard St Michel, 18. – Frukost och afton tillredning hemma, stundom rätt klassisk.
Lektioner hos Mresvårtytt Guémain.
24 DecembrDecemberJulkalas hos oss. Gäster: Torsten, Emmy, Mili och herr och fru Montgomery, – souper hos Foyot, Nattlig
gudstjenst i St Sulpice.
Oroligt café i samma hus, Derför flyttades
18661 Januaritill rue royale, Hôtel de Famille. – Stor pension, 70 personer.
|2|
1866A. ledsnade på maten. Vi flyttade derför
Medlet Februaritill Hôtel StSaint James, Rue StSaint Honoré, der vi hade det bra.
Bekantskaper i Paris: Garcin de Tassy med familj – Laboulaye, – Jules Favre, E. Picard, Leblondsvårtytt, – H. Boudrillachsvårtytt. – E. Beauvois m. fl.med flera
1 Aprilaftonen fr. Paris. L. blef sjuk under resan. I Dijon dröjdes ett dygn. Derifrån till Genève, Hôtel de Poste. L. låg sjuk der tre veckor. Derifrån till Clarens. Recidiv. Farlig gastrisk feber. Hemresan anträddes omkr.omkring 18 Maj öfver Hamburg, Köpenhamntillagt och Stockholm. Hemkomst 25 Maj ungefär. Kall och ruskig
vår
Sommarn.A. på Botby. L. i tjenstgöring vid Senaten, Täta resor ut till Botby. Ständigt regn.
12 Augusti kl. 5 e. m.eftermiddag föddes lilla Cely.
Oktoberbegynte Ls sysslande med jordbruk, genom att på slägtens vägnar öfvervaka skötseln af Botby. – A. krasslade mycket denna höst. L. tyvärr oftare borta om qvällarne, än rätt hade varit.
1867.Januari L. utsedd af Stats- och bevillningsutskottet till sekreterare. – April–Juni uppfördes för vår räkning en flygelbyggnad på Botby.
Maj tog L. afsked från Senaten. Juli och Aug.Augusti tjenstgjorde ss. direktör i Förenings-
banken. – Ruskig sommar – 4 Augusti Jennys och Torstens bröllop. 5 Aug.Augusti stor
fest på Botby, den mest lyckade vi gifvit.
4 Sept.September svåra froster framallade allmän missväxt i Finland.tillagt
2 SeptSeptember reste vi öfver Åbo och Stockholm till Kristiania. Stockholm–Kristinehamn prper jernväg, -väg, båt till Carlstad, vagn till Charlottenberg.tillagt Bodde der hos Farbror Adolf, dröjde der en vecka. På återresan angenämt besök i Upsala. Middag hos gamla prof.professor Fries.
HöstenL. ofta på resor såsom kurator i Törngrens konkurs.
i NovbrNovember foro vi att möta Torsten och Jenny till Borgå.
|3|
1867.i DecbrDecember L. invald till direktör i Föreningsbanken.
186817 Febr.Februari missöde inför Rådstufvurätten, då bankens fatalier förklarades försutna. Först i Jan.Januari 1871 vanns
rättelse häri.
Mars öfvertogs Laitiala af Janne.
Juni öfvertogs Botby af oss och Torsten, enligt Henriks förslag.
Förra delen af sommarn på Botby. Vi i storastruket lillatillagt bygning, Torstens i stora bygn.byggningen hos Mamma. 8 Juli fadder lilla Jenny.
Omkr.Omkring 20 Juli resa till TforsTammerfors och Voipala. I ThusTavastehus sammanträffade vi med Nanna och Cely. Derifrån i vagn till Laitiala, der vi vistades 3 ½ vecka. Herrligt sommarväder hela tiden.

Dokumentet i faksimil