6.1860 Lilly Steven-Steinheil–LM

Svensk text

Jag tror att i den saken har den goda Gamla sin hand med i spelet igen. Annars vet jag inte hur jag skall förklara hans frånstötande uppförande. Och inte bara mot mig, utan det blir också mina föräldrar och syskon till del. Sedan Ert senaste besök har han inte satt sin fot i mina närmastes hus och han stannar hemma varje gång jag besöker dem. Han har inte ens besökt min bror i hans nya hus fastän han nästan varje vecka är hos Forsberg i Maaskola. Men varför skall jag ta upp det. Alltid börjar jag klaga och med det åstadkommer jag bara någonting dåligt. Ni kan ju ändå inte avhjälpa det hela. Därför vill jag ta mig samman och prata om något annat. I måndags var jag hos Fritz och han är helt glad över husets fullbordan. Det är bara möblemanget som ännu fattas men möblerna kan bara anskaffas en efter en då det är kostsamt och en stor utgift. Huset är mycket vackert och har ett vackert läge. Och nu då han kan ha ett eget hushåll försöker man från alla sidor övertala honom att gifta sig. Fastän huset är litet så är det ändå för stort för en enskild man. Han tycker nog detsamma men han säger ”för att gifta sig, måste kärleken infinna sig först” och den verkar inte längre få lätt tillträde till honom. Över vintern flyttar han till föräldrarna igen. De vill inte skiljas från honom då de varit vana vid att ha honom hos sig i staden. Fritz bad mig hälsa och han ber Er att vid tillfälle förfråga sig om hans penninglån.

Också hos oss i Viborg börjar man ombestyra sällskapslivets förnöjelser. Baler, soaréer och symfoniföreningar skall äga rum. Till sistnämnda har jag också tillskjutit tre rubel då jag måste ha förströelse. Och det är den förnöjelsen som intresserar mig mest. Om Nikolai subskriberar på de första vet jag inte. Men det skulle jag önska. Inte för att dansa själv, men för att se den nutida ungdomen dansa. När tänker Ni komma till Viborg? Om Pockus kommer in på lyceet så tror Eneberg att de borde åka härifrån ungefär den 8 eller 10, då undervisningen i klasserna börjar den 15. Skall Ni komma före eller efter det? Eneberg väntar otåligt på de utlovade nyheterna rörande Pockus.

Jag hör att herrarna kommer och därför måste jag redan avsluta mitt brev. I morgon bitti far budet till staden. Jag vet inte om jag har möjlighet att skriva före den 15. Därför gratulerar jag Er redan nu till Er kommande namnsdag. Måtte det bli en trevlig festdag för Er, och måtte Ni i Er glädje också erinra er dem som, om än inte personligen så ändå med hela hjärtat, är hos Er för att önska Er den bästa lyckan och välgång i alla hänseenden. Och nu farväl. Jag skall hälsa Er hjärtligt från alla de våra.

Skriv rätt snart till Er

trogna väninna Lilly.

Delar av Era senaste brev har jag, vanligtvis när vi satt till bords, läst högt eftersom Eneberg var intresserad av dem. Var det i sin ordning?

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ich glaube die gute Alte hat
bei dieser Sache wieder ihre Hand
im Spiele, sonst weiß ich mir
gar nicht daß zurückstoßende
Betragen von ihm, zu erklären,
um nicht allein, ich erfastruket mir,
auch meinen Eltern u Geschwistern
wird dieses zu Theil, denn seid
Ihrem letzten Besuche, ist er nicht
mit dem Fuß bei den Mei-
nigen gewesen und bleibt jedes
mal zu Hause wenn ich sie besuche.
Meinen Bruder hat er nicht
einmal in seinem neuen Hause
besucht, wo er doch jede Woche
beinahe, bei Forsberg, in Maskola
ist. Doch, was ist darüber zu
sprechen, immer komme ich ins
Klagen hinein und richte dabei
nur schlechtes aus, denn Sie
können dem Allen doch nicht
abhelfen, drum will ich mich
denn zusammen nehmen
und von etwas andrem reden.
Am Montag war ich bei Fritz
der ganz glücklich über die Vollen-
|2| dung seines Hauses ist, nun
fehlt nur noch die Möblirung,
die aber erst bei wenigem an-
geschafft werden kann da es ein
so kostspielige Ausgabe ist.
Das Haus ust sehr freundlich und
hat eine hübsche Lage, und
nun, da er eine eigene Wirth-
schaft haben kann, so wird er
von allen Seiten beredet
zu heirathen, denn obgleich das
Haus klein ist, so ist es doch
zu groß für einen einzelnen
Mann, dieses findet er wohl
auch doch sagt er ”um zu hei-
rathen, muß sich die Liebe
erst einfinden” und diese scheint
bei ihm nicht mehr so leichten
Eintritt zu erhalten. Für den
Winter zieth er wieder zu
den Eltern die sich von ihm
nicht trennen wollen, da sie
es gewohnt gewesen ihn in
der Stadt bei sich zu haben.
Fritz bat im seinen Gruß und bat
Sie, sich bei Gelegenheit wegen seiner
Geld Anleihe zu erkundigen.

|3|

Bei uns in Wiburg fängt man
auch an für die Annehmlichkei-
ten des gesellschaftlichen Lebens
zu sorgen, Bälle, Soirées, und Sim-
phonie Vereine sollen stattfinden.
Zu letzteren hab auch ich meine
3 R:Rubel spendirt, denn Zerstreuung
muß ich haben, und dieses Ver-
gnügen, ist Dasjenige, was mich
am meisten innterißirt. Ob
N: zu den Ersteren unterschreibt
weiß ich nicht, doch wünscht ich es,
nicht um selbst zu tanzen, wohl
aber um die jetzige Jugend tanzen
zu sehen. Um welche Zeit den-
cken Sie nach Wiburg zu kommen?
wenn Pocku ins Liceum wird,
so meint E: daß sie sich um
den achten oder zehnten ungefär,
hiervon aufmachen müßen, da
die Klaßen den 15ten angehen
sollen, werden Sie nun vordem
oder nachdem kommen? E: er-
wartet mit Ungeduld die ver-
sprochenen Nachrichten wegen Pockus.

|4|

Ich höre die Herren kommen daher
muß ich meinen Brief schon schließen,
denn Morgen früh geth der Bote zur Stadt.
Ich weiß nicht ob mir die Gelegenheit
wird vor den 15ten zu schreiben, drum
gratuliere ich Sie schon jetzt zu ihrem
kommenden NahmensTage; möchte er
für Sie ein angenehmer FestTag
werden, und Sie in Ihrer Freude
sich auch derer errinnern, die, wenn
auch nicht persöhnlich, so doch mit
dem ganzen Herzen bei Ihnen
sind, Ihnen das beste Glück und Wohl-
ergehen in jeder Hinsicht wünschen.
Und nun leben Sie recht wohl
von allen den Unsrigen soll ich
Sie herzlich grüßen.

Schreiben Sie recht bald Ihrer

treuen Freundin Lilli.

Ihre letzten Briefe hab ich zum Theil,
gewöhnlich bei Tisch, weil E: sich dafür innte-
reßirte, vorgelesen, war es recht?

Dokumentet i faksimil