11.2.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Ditt vänskapsfulla af den 9 d.dennes emottaget och med nöje erfarit dess innehåll, hvilket ju gifver anledning till de bästa förhoppningar rörande Allergrösstes Geschäftty. den största affären av alla blott smidandet fortfar med samma framgång som härintills. – Måtte nu alla våra balanserande affärer utvecklas bra och vi kunna blifva i tillfälle att realisera våra planer. Får Du mera arbete med alla dessa saker än Du medhinner så skicka hit bara och jag skall nog hjelpa allt hvad jag förmår.

Härhos en vexel på Hagemann å Sr RbSilver Rubel 1 450 hvilken Du ville vara god och i måndag försälja samt sedan med samma dags post hitsända utfallande beloppet jemte uträkningssedeln för ränta o. s. v. Till min synnerliga belåtenhet erfor vid min hemkomst att jag under detta år redan fakturerat massa för något öfver 5 000 Rb SrRubel Silver och hoppas, såsnart de nya fistarnesvårtytt ingått i nästa vecka, kunna allt framgent fakturera för Cacirka 1 000 RbRubel i veckan. – Inte illa minsann!

Såsom jag i HforsHelsingfors förmodade har jag anledning att klaga högeligen öfver det bemötande jag rönt från verkstädersvårtytt härstädes. I måndag skall insända längre skrifvelse till direktionen och då äfven för Dig särskildt framställa saken. – Au revoir!fr. På återseende!

tuuslat. din

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Sain 9. p lähettämäsi ystävällisen kirjeen ja luin tyytyväisenä sen sisällön, valaahan se mitä parhaimpia toiveita Allergrösstes Geschäftinsaks. kaikkein suurimpien kauppojen suhteen, kunhan takomista jatketaan yhtä menestyksekkäästi kuin tähänkin asti. – Kunpa vain kaikki vaa’an terällä keikkuvat liiketoimemme kehittyisivät hyvin ja saisimme tilaisuuden tehdä suunnitelmistamme totta. Jos kaikki nämä asiat kasaavat Sinulle enemmän töitä kuin ehdit tehdä, lähetä vain tänne, niin minä kyllä autan minkä kykenen.

Tässä Hagemannin 1 450 hopearuplan vekseli, jonka voisit ystävällisesti myydä maanantaina ja lähettää sitten saman päivän postissa maksettavaksi lankeavan summan sekä korkolaskelman j. n. e. Erityiseksi tyydytyksekseni kuulin kotiin palatessani, että olen tämän vuoden aikana tuottanut massaa jo vähän yli 5 000 hopearuplan arvosta ja toivon, heti kun uudet viirat ovat ensi viikolla saapuneet, pystyväni vastedes valmistamaan noin 1 000 ruplan arvosta viikossa. – Ei totisesti hassumpaa!

Kuten Helsingissä oletinkin, minulla on syytä valittaa suuresti sikäläisiltä verstailta osakseni saamastani kohtelusta. Maanantaina aionkin lähettää johtokunnalle pitemmän kirjelmän ja esittää asian silloin erityisesti myös Sinulle. – Au revoirransk. näkemiin!

tuuslat. sinun

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Ditt vänskapsfulla af den 9 d.dennes emottaget
och med nöje erfarit dess innehåll, hvilket
ju gifver anledning till de bästa förhopp-
ningar rörande Allergrösstes Geschäft blott
smidandet fortfar med samma framgång
som härintills. – Måtte nu alla våra ba-
lanserande affärer utvecklas bra och vi
kunna blifva i tillfälle att realisera våra
planer. Får Du mera arbete med alla dessa
saker än Du medhinner så skicka hit bara
och jag skall nog hjelpa allt hvad jag förmår.

Härhos en vexel på Hagemann å
Sr RbSilver Rubel 1 450 hvilken Du ville vara god och
i måndag försälja samt sedan med sam-
ma dags post hitsända utfallande beloppet
jemte uträkningssedeln för ränta o. s. v. Till
min synnerliga belåtenhet erfor vid min hem-
komst att jag under detta år redan fakturerat
massa för något öfver 5 000 Rb SrRubel Silver och
hoppas, såsnart de nya fistarnesvårtytt ingått i nästa
vecka, kunna allt framgenttillagt fakturera för Cacirka 1 000 RbRubel
i veckan. – Inte illa minsann!

Såsom jag i HforsHelsingfors förmodade har jag anledning
att klaga högeligentillagt öfver det bemötande jag rönt från verkstädersvårtytt härstädes.
I måndag skall insända längre skrifvelse till direktionen och då äfven
för Dig särskildt framställa saken. – Au revoir!

tuus

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil